ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان کلیم کاشانی

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پلیس کلیم کاشانی کوی شهنواز دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی خ شهنوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی نرسیده به پلیس ام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی بالاتراز خ ملک خ کشواد خ کلیم کاشانی نب..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی خ ثر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از نما اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی شهنواز..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل-دوکله

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شریعتی باغ صبا کلیم کاشانی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی باغ صبا خ کلیم کاشانی خ حا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی شهنو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جهت بازدید هماهنگی با مستاجر ۰۹۱۲۲۱۴۶۰۰۱

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شریعتی خ کشواد خ کلیم کاشانی کوچه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

۷ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی مهند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

۱۴ ساله ; کلیم کاشانی خ شهنواز یکم پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

۴ ساله ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی خ دانشور شیرا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی کوی کا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۷/۱۸

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ; شریعتی باغ صبا خ کشواد خ کلیم کاشانی شمال..

امکانات: کولر . گاز

از سن بنا اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی کی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۷

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی روبروی ملک کلیم کاشانی شهن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی ن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۵/۱۷

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; کلیم کاشانی کوی توکلی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی کشواد کلیم کاشانی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی۰۹۳۷۶۸۴۰۲۵۶

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی صالح..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; شریعتی خ کشواد خ کلیم کاشانی کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی خ شهنواز دوم ساخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی فرشته پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل-۷مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی کوی مه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی بالاتر از ملک خ کلیم کاشانی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی باغ صبا خ کلیم کاشانی خ ث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی حائری دوم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی مهندسی دوم پل..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی ک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی خ کشواد خ کلیم کاشانی کوی شهنواز یکم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی خ کاشان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شریعتی بالاتر از ملک خ کلیم کاشانی کوی حائری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تبدیل تا ---/۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی ک دری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی خ حائری یکم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی شهنواز دوم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی خ شهید اسفندیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی خ حائری دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۵پله به پائین-به مجرد اجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۴/۲۴

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی نرسیده به چهارراه شیخ ص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی خ مهند..

امکانات: کولر . گاز

۳پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان/سوئیت کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

۳۸ متر - طبقه اول ۳ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی اسفن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . فلت

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ شیخ صفی خ کلیم کاشانی روبروی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی امیر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۸۸/۰۱/۰۱

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی خ دا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

درب ریموت - بازدید با هماهنگی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات