ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان هنگام

رهن و اجاره آپارتمان هنگام دو روز قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; رسالت هنگام کوی موگو..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره آپارتمان هنگام چهار روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; رسالت خ هنگام خ استقلال خ گلستان خ گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; هنگام خ ۷شرقی..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; هنگام دلاوران خ چهاردهم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران شمالی کوی ۹ شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; هنگام کوی شهید دلاراصد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام دلاوران ۳۰متری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هنگام میدان الغدیر خ دلاوران تکاوران جنوبی کوی پن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; هنگام دلاوران خ والائیان جنوبی خ پنجم ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال ۱۶ متری اول گلس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; هنگام بالاترازچهارراه استقلال جنب ایر..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام دانشگاه علم و صنعت بالاتر از میدان الغدیر ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام خ کوهستان کوهستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; هنگام بالاترازچهارراه استقلال پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; هنگام دلاوران والائیان جنوبی کوی د..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران خ لاله..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی کوی نهم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی خ نه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; رسالت هنگام روبروی خ دانشکده علم وصنعت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; رسالت خ هنگام خ استقلال خ ۱۶ متری دوم گلستان دوم (ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هنگام بالاتر از میدان الغدیر کوی شهید کاظمی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هنگام میدان الغدیر کوی نهم شرقی پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام دلاوران ۳۰متری ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; هنگام خ نیروی دریایی کوی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی کوی نهم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; هنگام بالاترازمیدان الغدیر کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران جنوبی کوی پن..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام بلوار استقلال کوهستا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; رسالت هنگام میدان الغدیر خ ال..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; هنگام میدان الغدیر جنب آتش نشانی خ فضعلی خ اصغر غافل ..

امکانات: کولر . گاز

اجاره فقط به خانواده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; رسالت هنگام جنوبی کوی عم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هنگام دلاوران بلوارآزادگان خ شریفی پ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هنگام دلاوران خ آزادگان جنوبی ضلع شمالی دانشگاه علم و صنعت خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هنگام بالاتر از چهارراه فرجام ۱۲متری ش..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; هنگام دلاوران خ والائیان شمالی کوی ۱..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; رسالت خ هنگام بلوار کا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۹۱ متر ۲ خوابه ۱ ساله ; هنگام بالاتر از میدان الغدیر خ ۳۰ م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فقط اجاره به مطب

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام بلوار استقلال کوهس..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; هنگام بالاتر ازمیدان الغدیر خ نعمت زاده میدان ابوذ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰ پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی کوی پانزدهم شر..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هنگام خ حاج بیگی نبش سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام بلواراستقلال کوهستان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال خ جمال لو کوی ع..

امکانات: کولر . گاز

۵پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران جنوبی کوی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲انباری-۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; هنگام تکاوران پنجم شر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران دوم ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; هنگام دلاوران خ آزادگان شمالی کوی هش..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; هنگام خ شهید عمران..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; هنگام دلاوران پنجم مر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

باکمیسیون کامل-۳پله به پائین-اجاره حداکثر به ۳نفر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات