ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان هنگام

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; هنگام خ بلوار شهید کاظمی مجتمع بها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; رسالت خ هنگام کوی کاظمی پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; هنگام تکاوران خ چهارم شرقی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; هنگام نرسیده به چهارراه استقلال کوی وفائی جنب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی کوی پانزدهم شر..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; هنگام خ والائیان کوی ایوب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; هنگام کوی غفاری پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هنگام دلاوران خ والائیان شمالی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; رسالت هنگام دلاوران تکاوران والائیان شمالی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; هنگام نرسیده به چهارراه استقلال کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; هنگام شهرک امید ۳۵متری استقلال کوی گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران خ هفتم..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی خ شانز..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران کوی یازده..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هنگام روبروی باشگاه برادران کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; هنگام ۳۰متری دوم بین هنگام و آزادگان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; هنگام خ استقلال ۱۶متری اول گلست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; هنگام بلواردلاوران آزادگان جنوبی خ د..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۳پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; هنگام بالاترازمیدان الغدیر کوی چهارم غ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران شمالی کوی ۹ شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام دلاوران ۳۰متری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; هنگام دلاوران خ هفتم مر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

اجاره حداکثر به ۳نفر

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی خ شانزدهم شر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۹۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; هنگام نرسیده به کوی ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

یا ۳۰۰----/۶۰م

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; هنگام بعد از سازمان آب کوی شهید پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; رسالت هنگام کوی موگو..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; رسالت خ هنگام خ استقلال خ گلستان خ گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; هنگام خ ۷شرقی..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران شمالی کوی ۹ شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام دلاوران ۳۰متری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; هنگام دلاوران خ چهاردهم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; هنگام کوی شهید دلاراصد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هنگام میدان الغدیر خ دلاوران تکاوران جنوبی کوی پن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; هنگام دلاوران خ والائیان جنوبی خ پنجم ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال ۱۶ متری اول گلس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; هنگام بالاترازچهارراه استقلال جنب ایر..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام دانشگاه علم و صنعت بالاتر از میدان الغدیر ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام خ کوهستان کوهستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; هنگام بالاترازچهارراه استقلال پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; هنگام دلاوران والائیان جنوبی کوی د..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران خ لاله..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی خ نه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; رسالت خ هنگام خ استقلال خ ۱۶ متری دوم گلستان دوم (ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; رسالت هنگام روبروی خ دانشکده علم وصنعت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هنگام بالاتر از میدان الغدیر کوی شهید کاظمی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هنگام میدان الغدیر کوی نهم شرقی پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام دلاوران ۳۰متری ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; هنگام خ نیروی دریایی کوی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی کوی نهم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; هنگام بالاترازمیدان الغدیر کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات