ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان شمس آباد

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد دو روز قبل

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شمس آباد میدان ملت خ امیرنیا کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۰متری:(----/۳م---/۱۲۰م)

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد سه روز قبل

۱۶۵ متر ۳ خوابه ۳ ساله ; شمس آباد کوی سلیمانی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۰متر انباری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد سه روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد نعیم غربی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد چهار روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد چهار روز قبل

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد چهار روز قبل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شمس آباد خ شهیدکرد خ مولوی خ اب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

قرارداد ۴ماهه

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد چهار روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۱ ساله ; شمس آباد بلواربیژن گلستان دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد پنج روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شمس آباد خ امیرنیا کوی نصیبی پل..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد پنج روز قبل

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت کوی قابل س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شمس آباد م بهشتی کوی ذ..

امکانات: شوفاژ . کولر . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شمس آباد بهشتی شهید کرد کوی کوثری پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شمس آباد بلواربیژن گلستان دوم شرقی خ جهان پن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت خ ۲۱ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شمس آباد سه راه پیاله کوی ش..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی سنبل پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شمس آباد بلواربیژن ابراهیمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ علمداریان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان بهشتی کوی مهرس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شمس آباد خ امیرنیا کوی نسترن پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۹۹متری:(۲/۷۰۰م---/۱۰۰م)

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی کوی شهید مهدو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد سه راه پیاله کوی ش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد سه راه پیاله خ ابوال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شمس آباد ریحانی کوی فاضل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان ملت کوی طاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مورد تک واحدی

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شمس آباد خ صباح شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شمس آباد ریحانی چمن ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شمس آباد کوی امید کوی سهیل شمالی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ صباح شرقی روبروی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شمس آباد بلواربیژن کوی مطیعی راد(گلس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شمس آباد کوی قیاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شمس آباد خ کمالی کوی جلالی پور ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد روبروی پارک ارکیده پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی چمن غربی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

قابل تبدیل تا--/۱۳۰م

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان بهشتی نبش علمداریان (پی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان ملت خ صباح غربی ساختم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت برداران قابل کوی خوزس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شمس آباد بلواربیژن کوی گلستا..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شمس آباد خ ریحانی میدان بهشتی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شمس آباد بالاترازهمت کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت خ صب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات