ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان شمس آباد

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد پنج روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; شمس آباد ریحانی کوی اف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد شش روز قبل

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شمس آباد بالاترازهمت کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد شش روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرکیانوش کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد شش روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی مع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . جاروبرقی مرکزی

کنتورها مستقل میباشند

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد شش روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ عبدی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد یک هفته قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شمس آباد میدان شریفی کوی شریفی شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد میدان بهشتی خ ابوالحسنی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شمس آباد خ امیرنیا کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۱۵ متر ۲ خوابه نوساز ; شمس آباد نرسیده به میدان شریفی ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۱۵متری:(۳/۲۰۰م----/۱۱۵م)-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن گلستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان هفتم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی کوی می..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شمس آباد بلوار سامان کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شمس آباد خ کرد کوی صفائی بین کرد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

باکمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شمس آباد سه راه پیاله خ ابوال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۱ ساله ; شمس آباد بلواربیژن گلستان دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شمس آباد خ کرد کوی صفائی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شمس آباد خ ریحانی شمالی کوی شکوفه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرکیانوش خ حسین شهید کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ابوالحسنی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ مولوی خ ابراهی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد خ کرد خ کیخس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲انباری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شمس آباد خ شهیدکرد خ ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ ع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی کوی علم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شمس آباد ریحانی خ صباح ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شمس آباد کوی صفر رنج..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده-۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شمس آباد میدان شریفی کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی سهراب غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد کوی رنجب..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲ پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد کوی رنجب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی نبش بانک ص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی قلیچ خانی شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شمس آباد خ مافی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان ملت کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ صبای شرقی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن کوی گلستان کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم نوساز ; شمس آباد خ ریحانی میدان بهشتی خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ معتقد کوی زندی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت برداران قابل کوی خوز..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; مجیدیه شمالی بلوار بیژن کوچه ابراهیمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوچه م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شمس آباد خ قلیچ خانی بلوار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان ملت کوی قابل نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان ملت کوی طاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مورد تک واحدی

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی پلاک ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن ک با..

امکانات: کولر . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات