ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران)

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) سه روز قبل

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شریعتی خ خداپرست کوی کام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) سه روز قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ حقوقی خ عباسی اصفهانی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) سه روز قبل

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شریعتی خ میثاق پنج..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) چهار روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) چهار روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) چهار روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی کوی پیرجمال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) چهار روز قبل

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی خ قدوسی کوی شهید زارتشت کوی شهید..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) یک هفته قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف نوساز ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) یک هفته قبل

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر جنب مجتمع امو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; شریعتی خ آمل خ طاهریان کوی غزوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شریعتی نرسیده به ملک کوی میثا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از مطهری کوی شکرآبی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی خ حقوقی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی چهارراه قدوسی خ قدوسی کوی زارتشت بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره فقط به خانواده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به طالقانی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; شریعتی پایین تراز سینما سروش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

به خانم دانشجو

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شریعتی بالاتر از چهارراه قدوسی کوی اش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه سوم سندی

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شریعتی چهارراه قصر خ گوهری کوی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شریعتی کشواد ادیبی کوی حائ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; شریعتی خ آمل خ مستق..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . ورودی مجزا

اجاره به مجرد خانم

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شریعتی خ میثاق پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ آمل خ یا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی خ فرهاد یکم کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی سه راه طالقانی کوی پیرجمالی نبش ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

قابل تبدیل به اجاره بیشتر

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شریعتی نرسیده به مطهری خ باقری ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شریعتی چهارراه قصر خ قدوسی کوی نجیبی نیا بن بست ..

امکانات: کولر . گاز

 بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی جنب خوابگاه دانشج..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شریعتی بین طالقانی و بهار خ میثاق چهارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شریعتی خ قدوسی خ زارتشت پلاک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی بالاتر از میدان سپاه دسترسی محلی خ سرباز ک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به مطهری خ کشواد ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شریعتی خ آمل (طاهریان) ساختمان زمر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شریعتی میثاق دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شریعتی سه راه ملک روبروی آتش نشانی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ حقوقی کوی غزوی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه معلم نرسیده به چه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز کوی شهید صالحی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شریعتی بالاترازمطهری کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی بین خ حقوقی وطالقانی کوی مشای..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شریعتی چهارراه قدوسی کوی زارتشت کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

به مجرد اجاره داده میشود -۴۰متر تراس

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی نرسیده به مطهری کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی حقوقی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شریعتی خ کشواد خ ادیبی تقاطع کاج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ بهار خ سعید سودمند خ نیرو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی بالاترازبهارشیراز کوی مقدم بن بست نژا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی خ شهید قدوسی خ زارتشت بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شریعتی تقاطع ادیب و کاج روبروی بهارشیراز ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ توافقی

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شریعتی بالاترازملک خ ز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

باکمیسیون کامل

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات