ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان سهروردی

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی دیروز

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی خ نوبخت کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی دو روز قبل

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سهروردی شمالی خ شهید کوروش مهاجر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی سه روز قبل

۲۲۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سهروردی هویزه غربی نرسیده به خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی سه روز قبل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سهروردی شمالی خ اندیشه ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی سه روز قبل

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی روبروی پمپ بنزین کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی چهار روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; سهروردی شمالی خ بسطا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی چهار روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سهروردی جنوبی خ اقلیمی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی چهار روز قبل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۶ ساله ; سهروردی خ میرزایی زینالی ک پا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی یک هفته قبل

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی اندیشه پنجم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی یک هفته قبل

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی پالیزی شمالی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی یک هفته قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی نرسیده به پل سیدخندان کوی اشرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی بالاتر از پالیزی (قندی) کوی اش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سهروردی جنوبی کوی مریوان کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; سهروردی شمالی کوی کور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سهروردی جنوبی کوی زاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; سهروردی جنوبی کوی لاله پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سهروردی شمالی کوی تق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی روبروی پمپ بنزین کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰متر بالکن

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; سهروردی جنوبی خ مریو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی اندیشه ششم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

بصورت کوتاه مدت اجاره داده می شود

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ هوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سهروردی شمالی اندیشه چهار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سهروردی شمالی نرسیده به تقاطع ک باغ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی سلطانی (قرقاول ساب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

بازدیدبا هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سهروردی جنوبی ملایری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ حاج ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ سرمد پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; سهروردی جنوبی خ ملایری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۱۸ متر ۲ خوابه ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی اشر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۱۳۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ شهید قندی (پالیزی) گل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سهروردی شمالی خ مهناز (صابونچی) کوی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ ابن ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ نیلوفر خ شانزد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

۱۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی کوچه آزادی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

۱۸۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی نوبخت کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل تا----/۲۰۰م

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی حاج ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی آزادی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

یا رهن کامل ---/۲۳۰ م

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی آزادی پلاک..

امکانات: گاز . اسپلیت . باز سازی شده

بصورت مبله نیز اجاره داده میشود:(---/۴م---/۵۰م)

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ سورنا پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; سهروردی جنوبی بالا تراز تخت طاووس بالا تراز پمپ ب..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

مناسب خانم مجرد

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; سهروردی شمالی بین کیهان و عباس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سهروردی خ اندیشه خ یکم غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی بالاترازمیدان پالیزی کوی اشراق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

انباری داخل واحد-درکل ۲۵ واحد

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ نوبخت کوی یکم پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۲بالکن-۳اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی پالیزی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی روبروی میدان پالیزی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

یا ---/۴م---/۱۰م- از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سهروردی شمالی کوی حاج حسنی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; سهروردی شمالی بالاتر از بهشتی کوی اما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۱۳۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی خ شهید قندی (پالیزی) گلشن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات