ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان باغ فیض

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض امروز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی باغ فیض امیرابراهیم خ محمد اب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض سه روز قبل

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; باغ فیض خ باهنر مجتمع ون..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجرد اجاره داده نمیشود- طبقه دوم:(۱/۳۵۰م---/۱۵م)

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض یک هفته قبل

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; پونک باغ فیض خ ناطق نوری خ حصارکی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; پونک باغ فیض ثامن الحجج خ ولیعصر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل ۶۰ واحد

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; پونک باغ فیض خ جنت کوی دوزادهم غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۲۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پونک باغ فیض خ مهستان خ نوزده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; پونک باغ فیض خ حسین خانی بن بست سمیه بن بست س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; اشرفی اصفهانی باغ فیض کوی لادن بخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی سرایدار

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; پونک باغ فیض خ محمدابراهیم روبر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

طبقه سوم:( ۱/۵۰۰م---/۳۵م)

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; پونک خ باغ فیض خ ۲۲بهمن خ گلها نبش گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی باغ فیض خ ۲۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پونک باغ فیض خ ۲۲بهمن خ مهستان خ یکم غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پونک باغ فیض بالاتر از امیراب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; اشرفی باغ فیض ناطق نوری روبروی درمانگاه ابور..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی باغ فیض خ امیرابرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پونک باغ فیض خ ناطق نوری جنب برج مهر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; باغ فیض خ حسین خانی بن بست سمیه بن بست سپیدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; پونک باغ فیض خ مهستان کوی دوازدهم غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی باغ فیض خ بهار پل..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; باغ فیض خ مهستان کوی پانزده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; باغ فیض خ با هنر انتهای سلیمانی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی باغ فیض خ ناطق نوری خ ثامن الحجج ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مورد ۲واحدی

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باغ فیض خ ولیعصر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; صادقیه باغ فیض ۲۲بهمن خ مهستان خ ششم غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پونک باغ فیض خ ناطق نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; باغ فیض ناطق نوری خ نادعلی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; پونک باغ فیض خ ۲۲بهمن بالاترازچهارراه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; پونک باغ فیض خ باهنر خ گروسی بوستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پونک باغ فیض خ هجرت پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۲ورودی

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; باغ فیض خ قربانی شریف خ مفتح شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مناسب کارگاه خیاطی جهت بانوان

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پونک باغ فیض خ ۲۲بهمن کوی جنت کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پونک باغ فیض خ نیلوفر خ گلزار نهم بن بست تنوریان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; پونک باغ فیض خ گلستان یکم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی باغ فیض کوی ناطق نوری کوی موسی ال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۲ ساله ; اشرف اصفهانی باغ فیض..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; پونک باغ فیض ضلع جنوبی میدان شهدای ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی باغ فیض خ ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

هرواحد۲پارکینگ-یک واحد دارای انباری-۲۰۰متری:--/۴۰۰م رهن کامل-قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باغ فیض خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; باغ فیض امیرابراهیم م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

سرایداری - ۲تراس درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; باغ فیض باهنر کوی تنوریان مجتمع ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در۲ بلوک-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; باغ فیض خ حسین خانی بن بست سمیه خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پونک باغ فیض خ باهنر خ گلبرگ ۱۲متر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اشرفی اصفهانی باغ فیض ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بی واسطه - حتی مجرد موجه خانم یا خانواده -۳۰متر تراس

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; باغ فیض خ باهنر خ طالبی بلوکه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی-ساعت ۱۸الی ۲۰

رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; باغ فیض خ ۲۲بهمن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از تعداد واحدها و جهت ملک اطلاع نداشتند

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات