ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی امروز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی نرسیده به همت کوی آذ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی سه روز قبل

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه ۹ ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن خ ناطق..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴لاین آسانسور-لابی من-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند- یا ۱/۷۰۰م---/۳۲م

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی سه روز قبل

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر ۱۲متری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی سه روز قبل

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی گلزار د..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی سه روز قبل

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی اقبالپور کوهسارشانزدهم مر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی سه روز قبل

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ نیلوفر کوی بهارغربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی سه روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی باهنر روبروی امیرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی چهار روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی جنوب تیراژه خ امام حسین خ ناطق نوری کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی چهار روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ بهشت بن بست س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی چهار روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش کوی ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی چهار روز قبل

۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به تیراژه خ ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

اجاره کوتاه مدت

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی چهار روز قبل

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ نوساز ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش کوی هفتم کو..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی چهار روز قبل

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ الوند ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی پنج روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی ۳۵متری گلستان خ ایران زمین جنوبی خ حی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی پنج روز قبل

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اشرفی اصفهانی نرسیده به باغ فیض ۲۰ م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر بن بست می..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازفلکه پونک بلوارپونک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۷۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ نفت خ بهشت کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن خ عدل جنوبی خ گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن کوی جنت کوی چ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ اقبالپور کوهسار ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اشرفی اصفهانی ایران زمین شمالی اعلائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ گلستان شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; اشرفی اصفهانی ک گلست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره به ۲ الی ۳ نفر

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی البرز کوهسار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید ۲تا ۹شب

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی پیامبرشرقی نبش سلمان فارس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار بلوارصبا ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ شهید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی کوی خان بابایی..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج

۱۰پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی جلال آل احمد خ شقایق کوی شش..

امکانات: کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازپل حکیم خ نسترن خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ نسترن خ آهن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ اقبالپور نبش جنوب شرقی کوهسار چها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین معین یازدهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; اشرفی اصفهانی باغ فیض خ قربان شریف ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۸پله به پایین- طبقه دوم حداکثر تا ۳نفر

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ شقایق س..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ آذری پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . باربیکیو

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ صفاریان خ طوسی خ طالقانی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ پنجم نفت نبش د..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازمرزداران کوی بیدکی نبش کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل تا--/۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی خ فکوری پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ اقبالپور کوی د..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۶ بلوک

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; اشرفی اصفهانی نرسیده به بزرگراه همت روبروی تیراژه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی گلستان شرقی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۶۲ متر ۳ خوابه نوساز ; اشرفی اصفهانی نرسیده به باغ فیض ۲۰مت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی تقاطع نیایش خ امام رضا خ دوم شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن خ عدل جنوبی خ گلستان ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات