ایران فایل اسکان

رهن مغازه ستارخان

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۲ متر - طبقه اول ; ستارخان بازار سن..

اطلاع دقیق نداشتند

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; ستارخان بهبودی نرسیده به چهارراه صالحیان..

امکانات: گاز . باز سازی شده

قرارداد ۲ ساله منعقد میگردد

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۲۳ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; ستارخان بعد از چهارراه خسرو بازار پا..

امکانات: برق ۳ فاز

جواز پوشاک

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

۲۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; ستارخان جلال آل احمد پل یادگاراما..

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۱۳ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; ستارخان فاز۴ پاساژ سن..

امکانات: کولر . گاز

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۱۶ متر - طبقه اول نوساز ; ستارخان بازارچه سنتی ستارخان بازار آ..

امکانات: گاز

سرقفلی - از طول بر بی اطلاع

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۱۸ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; ستارخان بالاتر از برق آلستوم پاس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

یک دهنه - جواز آزاد

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

۱۹ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; ستارخان مجتمع پار..

امکانات: اسپلیت

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ستارخان خ صحرایی پاس..

/- ارتفاع ۳/۸۰

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ستارخان بازارچه سنتی فاز ۴ چهارسوی..

یک دهنه جواز آزاد

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

۹ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; ستارخان بازارچه سنتی فاز چهارم چهار ..

امکانات: آب و برق

جواز آزاد

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۴۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; ستارخان کاشانی ..

/- ارتفاع ۵ متر - جواز سوپر مارکت

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

۳ ساله ; ستارخان جنب بازارسنت..

امکانات: گاز . پکیج

زیرهمکف ۵پله به پائین با ارتفاع ۴متر-جمعا ۳۲۸مترتجاری

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

۹ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ستارخان بازار سنتی فاز ۴..

جواز پوشاک

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ستارخان حد فاصل فلکه اول صادقیه و ..

/- ارتفاع ۵.۵ - مناسب اصناف صرافی - طلا و سکه و موبایل

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; ستارخان حبیب اللهی نبش حبیب ز..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

۴۰ متر ۱۰ ساله ; ستارخان نبش شمال پارک تهر..

/*- ارتفاع ۴ متر - جواز آژانس مسکن

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

۱۶ متر - طبقه همکف نوساز ; ستارخان آریاشهر بین ۴راه اسدی و..

امکانات: گاز

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۰۳/۰۱

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; ستارخان بازار سنتی فاز ۵ پ..

امکانات: گاز

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۱۵ متر - طبقه دوم نوساز ; ستارخان بازارچه سنتی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

اداری تجاری-دفتر مستقل

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; ستارخان فلکه اول صادقیه پاساژ..

امکانات: گاز

دیوار کاغذ دیواری - جواز ندارد ۵ اختلاف سطح

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; ستارخان مترو صادقیه خروجی خ ولیعصر ..

امکانات: گاز

با تجهیزات کامل بدون جواز فست فود آب ۲ اختلاف سطح

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

۲۶ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; بازار سنتی ستارخان پاساژ پاردی..

امکانات: گاز

دیوار رنگ- جواز دارد خرازی خرازی ۲.۵ اختلاف سطح

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

۱۹ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; ستارخان مجتمع تجاری آپادانا زیر پل یادگا..

امکانات: گاز

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

۱۳ متر - طبقه همکف نوساز ; ستارخان کاشانی پور مجتمع ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳- قفسه بندی

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

۱۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; ستارخان پاساز سنتی ستارخان فاز ۴ ۴ سو..

امکانات: گاز

قرار داد ۱۸ ماهه ۴ اختلاف سطح دیوارسنگ

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

۲۰ متر - طبقه اول نوساز ; ستارخان بازارچه سنتی فاز۴چهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; ستارخان دریان نو حبیب الهی میدان حسینی به سمت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴-ملکیت-انبار۱۱۰متر

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

۱۸ متر نوساز ; ستارخان پاس..

امکانات: شوفاژ . گاز

ملکیت - جواز دارد- الویت فروش

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

۹ متر - طبقه اول نوساز ; بازارسنتی ستارخان فاز۴چهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳-سرقفلی

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۱۰/۲۰

۱۵ متر نوساز ; ستارخان پاساژ سنتی پاساژ آپادان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

سرقفلی-ارتفاع۳

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۱۰/۱۶

۱۵ متر - طبقه دوم نوساز ; ستارخان بازارچه سنتی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

اداری تجاری-دفتر مستقل

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

۲۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; ستارخان میدان توحید نصرت غ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۵ متر -۲۰ متر زیرزمین

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

۱۸ متر - طبقه همکف نوساز ; ستارخان بازار سنتی ستارخان فا..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

۲۱ متر - طبقه اول نوساز ; ستارخان مجتمع تجاری آپاد..

امکانات: کولر . گاز

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۱۸ متر نوساز ; پل ستارخان پاساژ سنتی ستارخا..

امکانات: شوفاژ . گاز

جواز پوشاک- ارتفاع ۴

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

۹۵ متر ۲ خوابه ۱۶ ساله ; ستارخان ۴راه خسروپاساژ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۴۴ متر - طبقه همکف نوساز ; تهران ویلا بلوار الله وردی..

امکانات: گاز

ارتفاع ۲.۷ متر ،دارای ۱۶ متر زیرزمین

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

۴۲ متر - طبقه اول نوساز ; ستارخان بازارچه سنتی مجتمع ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

۲۲ متر - طبقه اول ۷ ساله ; ستارخان پاساژ گلها پ..

امکانات: کولر . گاز

جواز خرازی-ارتفاع ۲.۸ متر

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

۱۷۰ متر نوساز ; ستارخان خ حبیب الهی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۵/۰۶

۲۰ متر - طبقه اول نوساز ; ستارخان زیرپل یادگار خ صحرایی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲/۵-

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

۱۳۰ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; ستارخان جنب بازارسنت..

امکانات: گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل-درحال حاضر بانک-مناسب شرکتها وموسسات-یک دهنه-جوازآزاد-

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

۱۸ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; ستارخان بازارچه سنتی فاز ۴ چهار سو..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

۱۸ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; ستارخان بازارچه سنتی ستارخان فاز۴ پ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل . اسپلیت

جواز پوشاک -یک دهنه

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

۲۵ متر نوساز ; ستارخان بازارچه سنتی فاز ۵..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳/۲۰- کافی شاپ

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

۱۸ متر - طبقه دوم نوساز ; ستارخان بازارچه سنتی فاز۴ چهار سو..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر

رهن مغازه ستارخان ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۲۱ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; ستارخان فاز ۵ مجت..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات