رهن آپارتمان یوسف آباد

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

۱۲۰ متری یوسف آباد خ جهان آراء نبش ۱۳/۳ پلاک هن.. , ۵ ساله - طبقه: سوم- ۲ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

۱۰۷ متری یوسف آباد خ جهان آراء بن بست دوازدهم.. , نوساز - طبقه: سوم- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

یوسف آباد مستوفی خ ۴۹ پ.. , ۱۲ ساله

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل تا ۱۸۰م

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

یوسف آباد خ چهاردهم پ.. , ۸ ساله

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

یوسف آباد خ نهم پلاک هنگام.. , نوساز

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مسترروم

۱۴مترانباری

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

یوسف آباد خ ۲۵ جهان آرا نبش خ اشک شهر پلاک ه.. , ۱۷ ساله

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲پارکینگ

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

یوسف آباد خ۲۴ .. , نوساز

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

۱۴۵ متری یوسف آباد جهان آراء خ ۴۷ پلاک هنگا.. , ۲ ساله - طبقه: چهارم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

۱۶۳ متری یوسف آباد بین کردستان و جهان آرا خ اشک شهر نبش.. , ۱۷ ساله - طبقه: چهارم- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

۱۴۳ متری یوسف آباد خ ۲۳ پل.. , ۲۴ ساله - طبقه: دوم- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰مترانباری-اجاره ۶ماهه

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۱۳۰ متری یوسف آباد خ ابن سینا خ ۱۹/۱.. , نوساز - طبقه: اول- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۲۷۰ متری یوسف آباد خ هیجدهم پ.. , نوساز - طبقه: سوم- ۳ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . جاروبرقی مرکزی . درب ضد سرقت . مسترروم

۲پارکینگ

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

۱۶۴ متری یوسف آباد بین کردستان و جهان آرا خ اشک شهر ن.. , ۲۰ ساله - طبقه: سوم- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

۲۰۰ متری یوسف آباد میدان فرهنگ خ ۳۳ .. , نوساز - ۳ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

۱۲۰ متری یوسف آباد خ ششم پل.. , ۲ ساله - طبقه: پنجم- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

۹۰ متری یوسف آباد جهان آراء خ ۱۲/۱ نبش ساجد.. , ۱۰ ساله- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد-۲واحد دارای پارکینگ میباشد

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

۱۲۵ متری یوسف آبادبین جهان آراء و ساجدی نیا.. , نوساز - طبقه: اول- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

۱۳۰ متری یوسف آباد ابن سینا خ ۱۹/۱ ضلع شرقی پارک ش.. , نوساز - طبقه: پنجم- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

پنجم:---/۲۵۰م رهن کامل

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

۱۴۰ متری یوسف آباد خ ابن سینا ک طالبی .. , ۱۸ ساله - طبقه: دوم- ۳ خوابه

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

۱۰۰ متری یوسف آباد مدبر خ ۴۲ پ.. , ۴ ساله - طبقه: دوم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

۱۵۰ متری یوسف آباد میدان سلماس خ دهم .. , قدیمی - طبقه: سوم- ۳ خوابه

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

۷۵ متری یوسف آباد خ چهاردهم جهان آراء پلاک ۱۳۸ واحد .. , ۲۵ ساله - طبقه: دوم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۷۵ متری یوسف آباد میدان سلماس خ شهریار خ ۱۲/۲ پلاک ه.. , ۱۶ ساله - طبقه: چهارم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

۱۶۵ متری یوسف آباد خ مدبر کوی ۳۰ (دودانگه).. , قدیمی - طبقه: دوم- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . پکیج

۶مترانباری

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

۱۰۰ متری یوسف آباد خ جهان آرا خ ۲۳ پلاک هنگ.. , ۱۶ ساله - طبقه: اول- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

۱۸۰ متری یوسف آباد جهان آراء خ ۵۳ پلاک هنگا.. , ۸ ساله - طبقه: اول- ۳ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

۱۴۶ متری یوسف آباد خ اسدآبادی خ ۲۸ .. , ۵ ساله - طبقه: سوم- ۳ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . هواساز

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۱۳۷ متری یوسف آباد خ ابن سینا خ ۲۱ .. , ۱۷ ساله - طبقه: سوم- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

۱۴۵ متری یوسف آباد خ نهم پل.. , نوساز - طبقه: اول- ۳ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

۷۰ متری یوسف آباد خ ابن سینا نبش کوی شراف.. , ۲ ساله - طبقه: اول- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۰متری:(---/۱۳۵م رهن کامل)

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

۱۰۰ متری یوسف آباد خ مدبرخ ۲۸ پ.. , ۱۵ ساله - طبقه: سوم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

۱۷۰ متری یوسف آباد خ ۳.. , ۱۵ ساله - طبقه: اول- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۱۴۰ متری یوسف آباد خ ابن سینا کوی شهید طالب.. , ۱۸ ساله - طبقه: دوم- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کمیسیون کامل

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

۱۷۰ متری یوسف آباد خ فتحی شقاقی پ.. , قدیمی - طبقه: اول- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰متربالکن

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

۱۷۶ متری یوسف آباد خیابان ۵۵.. , ۳۰ ساله - طبقه: سوم- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کف کفپوش

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

۹۲ متری یوسف آباد جهان آراء نبش خ ۲۱ پلاک.. , ۲۰ ساله - طبقه: اول- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

بازدید ازساعت ۱۰الی ۱۳-۱۷الی ۱۹

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

۱۳۰ متری یوسف آباد کوی ۴۴ پل.. , ۲۵ ساله - طبقه: سوم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۵/۱۰

۱۱۵ متری یوسف آباد خ جهانمهر ک ۶/۱.. , نوساز - طبقه: پنجم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

درب ریموت

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

۱۱۵ متری یوسف آباد بعد از اشک شهر .. , ۳ ساله - طبقه: پنجم- ۲ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

۱۱۰ متری یوسف آباد خ ۲۷جهان آرا اشک شهر.. , نوساز - طبقه: اول- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

۱۷۰ متری یوسف آباد خ ۳.. , ۱۴ ساله - طبقه: اول- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

۱۳۸ متری یوسف آباد جهان آرا خیابان ۱۷.. , ۳۰ ساله - طبقه: سوم- ۲ خوابه

امکانات: پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۱۲۰ متری یوسف آباد خ ساجدی خ ۱۰/۱ پ.. , ۲۵ ساله - طبقه: دوم- ۳ خوابه

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۱۰۳ متری یوسف آباد خ دوازدهم پل.. , ۲۳ ساله - طبقه: چهارم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . دوربین مداربسته

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۱۱۵ متری یوسف آباد جهان آرا خ ۲۵ .. , ۳ ساله - طبقه: پنجم- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۴۰ متری یوسف آباد جهان آرا کوی۴۳/۱ بن بست۲ پلا.. , ۵ ساله - طبقه: دوم- ۱ خوابه

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.