رهن آپارتمان مجیدیه

رهن آپارتمان مجیدیه دیروز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی نصی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه دو روز قبل

۷۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مجیدیه میدان ملت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن آپارتمان مجیدیه سه روز قبل

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شمس آباد خ مجیدیه کوی آ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان مجیدیه چهار روز قبل

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; مجیدیه جنوبی خ فراهانی خ عربشاهی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه چهار روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی باغ شازده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مجیدیه شمالی میدان سرباز خ شهید صالحی کوی ماندانا ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; مجیدیه جنوبی خ اثنی عشری کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه شمالی کوی بهرو..

امکانات: گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی باغ شازده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

ازنمااطلاع نداشتند

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۷ ساله ; مجیدیه شمالی خ شفیعی کوی ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

زیرهمکف ۷پله به پائین:(----/۴۰م رهن کامل)

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم خ ر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی محمد..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; مجیدیه جنوبی خ داریوش سعدی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی خ ۱۶متری دوم خ شهید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مجیدیه شمالی خ لاهیجانی مجتمع س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; مجیدیه جنوبی مسیل باختر خ ایزدی جنوبی مجتمع چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲پارکینگ-در ۳بلوک

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۹۲ متر ۲ خوابه ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی کوی بهرو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; مجیدیه شمالی خ لاهیجانی کوی حسینی کوی حفظی غر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; مجیدیه جنوبی خ کرمان جنوبی خ زری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی خ محمودی(لاهی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی سه راه ارامنه کوی حسن بی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی خ کرمان جنوبی کوی عقیقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; مجیدیه شمالی کوی یاوری ..

امکانات: کولر . گاز

انباری داخل واحد

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه جنوبی مسیل باختر پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; مجیدیه شمالی بلوار بیژن خ گلست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم خ عاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه چهارم:(---/۶۵م رهن کامل)

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم نبش کوی زمانی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مجیدیه شمالی میدان بهشتی کوی ول..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; مجیدیه شمالی خ قدیری کوی ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۷پله به پایین-

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مجیدیه جنوبی کوی شهید رویان بن ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مجیدیه شمالی تقاطع آذین و ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی فرد..

امکانات: گاز . آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; مجیدیه جنوبی خ کرمان کوی ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول جنوبی ک..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

۲بالکن

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مجیدیه جنوبی خ رویان بن بست..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; مجیدیه جنوبی خ امیری پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم جنوبی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; مجیدیه شمالی میدان بهشتی خ محمدی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; مجیدیه شمالی ک یاوری نژاد پ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی کوی مرادی پ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات