ایران فایل اسکان

رهن آپارتمان مجیدیه

رهن آپارتمان مجیدیه چهار روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی باغ شازده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مجیدیه جنوبی کوی آز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; مجیدیه جنوبی میدان امام رضا کوی عموئی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی خ کمال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

پشت قواره-در۲بلوک

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; مجیدیه شمالی خ کا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی صالحی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; مجیدیه جنوبی خ مسیل باختر خ قاری کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی بلوار بیژن خ گلست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; مجیدیه جنوبی استادحسن بنا کوی فضل..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; مجیدیه جنوبی خ امامیان خ کریمی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; مجیدیه جنوبی خ اثنی عشری کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مجیدیه جنوبی کوی غن..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی محمدنژاد پلا..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; مجیدیه جنوبی خ امیری پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; مجیدیه جنوبی خ کرمان بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; مجیدیه شمالی خ مهابادی پور ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; مجیدیه ۱۶متری اول بن بست دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; مجیدیه شمالی خ قدیری کوی ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مجیدیه جنوبی خ همائی کوی امیری نبش اح..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی بهرام ن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مجیدیه شمالی میدان ملت روبروی مخابرات ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۷۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مجیدیه میدان ملت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شمس آباد خ مجیدیه کوی آ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; مجیدیه جنوبی خ فراهانی خ عربشاهی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; مجیدیه جنوبی خ اثنی عشری کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مجیدیه شمالی میدان سرباز خ شهید صالحی کوی ماندانا ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده . فلت

طبقه دوم:( ۸۰۰----/۱۵م)

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; مجیدیه شمالی کوی بهرو..

امکانات: گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی باغ شازده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

ازنمااطلاع نداشتند

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۷ ساله ; مجیدیه شمالی خ شفیعی کوی ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

زیرهمکف ۷پله به پائین:(----/۴۰م رهن کامل)

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی محمد..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم خ ر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; مجیدیه جنوبی خ داریوش سعدی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی خ ۱۶متری دوم خ شهید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; مجیدیه جنوبی مسیل باختر خ ایزدی جنوبی مجتمع چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲پارکینگ-در ۳بلوک

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مجیدیه شمالی خ لاهیجانی مجتمع س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۹۲ متر ۲ خوابه ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی کوی بهرو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; مجیدیه شمالی خ لاهیجانی کوی حسینی کوی حفظی غر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی خ محمودی(لاهی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی سه راه ارامنه کوی حسن بی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی خ کرمان جنوبی کوی عقیقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مجیدیه شمالی تقاطع آذین و ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات