ایران فایل اسکان

رهن آپارتمان صادقیه

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۸ ساله ; صادقیه فلکه اول خ سیاح پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; صادقیه بلواراباذر کوی ل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; صادقیه خ گلاب خ حسینی کوی ا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ پیامبر کوی پیام پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; صادقیه محمدعلی جناح بن بست گوه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; صادقیه فلکه اول خ رحیمی (گلناز جنوبی) کوی قدیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; صادقیه سازمان آب خ هشتم شمالی کوی پنجم ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ حسینی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; صادقیه خ گلستان دو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; صادقیه فلکه اول خ رحیمی خ ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; صادقیه فلکه دوم بالاترازپارک استقلال خ گلستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; صادقیه بلوار شهدای صادقیه کوی جزایر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; صادقیه بلوار شهدای شمالی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; صادقیه فلکه اول صادقیه خ ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; صادقیه روبروی ایستگاه مترو پلا..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; صادقیه فلکه اول خ رحیمی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه اول خ کسرائی کوی هشت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

۲۰ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ کسرائی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در کل ۱۲ واحد

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

۱۵ ساله ; صادقیه خ دوم ستارخان ساختمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

۱۲ ساله ; صادقیه گلاب نرسیده به میدان خبرنگار خ حسین مردی خ طاهری کوی ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

۱۰ ساله ; صادقیه فلکه اول گلنازجنوبی خ اس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

باکمسیون کامل

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; صادقیه سازمان آب نرسیده به شیخ فضل الله پاک شم..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۱۰۲ متر ۲ خوابه نوساز ; صادقیه فلکه ۲اریاشهر فردوس خ قبادی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

درب ریموت

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; صادقیه بلوار شهدای جنوبی نبش ۲۱..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

واحد۱۲۰ متری---/۱۴۰ م رهن کامل

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; صادقیه خ اسدی جنوبی کوی سیار پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; صادقیه فلکه دوم بالاترازبریدگی جلال بلوارشهید ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ مرودشت کوی باغدش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ جناح کوی سازمان آب کوی نیرو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; صادقیه فلکه دوم بلوار شهدای صادقیه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; صادقیه فلکه اول خ گلناز جنوبی کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آریاشهر بین میدان و مترو خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

تخلیه ماه آینده

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; صادقیه روبروی بازار تره ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; صادقیه خ محمدعلی جناح خ آزادگان مجتمع مروا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; صادقیه فلکه اول خ خسرو جنوبی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; صادقیه بلوار اباذر کوی شریفی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات . شوتینگ زباله

لابی مبله

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; صادقیه بلوارگلاب خ حسینی خ طالبی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; صادقیه فلکه اول خ خسرو جنوبی نبش خ ۲۷ غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; صادقیه بلوار گلاب خ حسینی خ طالع عابد..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آریاشهر فلکه اول صادقیه خ گلناز جنوبی کوی ق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه اول خ سلمان کسرائی نرسیده به چهارا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; صادقیه بلوار چوب تراشان نرسیده به مترو طرشت بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; صادقیه فلکه دوم پشت پاساژ طلا پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰متری:(---/۱۱۰م رهن کامل)

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

۱۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ بوستان یک گلس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; صادقیه فلکه اول خ هشتم خ کسرائی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; صادقیه سازمان آب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان صادقیه ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; صادقیه بلوارگلاب خ حسینی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات