ایران فایل اسکان

رهن آپارتمان توحید

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; توحیدخ اسکندری خ کلهر پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ستارخان خ توحید بالاتر از نیایش بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; توحید خ شادمان کوی گل آ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۲۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; توحید خ فرصت خ گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; توحید خ نوزدهم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; توحید خ بلوار کوی منص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; توحید خ گلبار کوی منص..

امکانات: گاز

باکمیسیون کامل

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۲۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; توحیدخ فرصت خ گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۲۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; توحید خ فرصت خ گلب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; توحید خ شکاری کوی سیحون پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; توحید فرصت شیرازی کوی میراسماعیل سامانی بن..

امکانات: شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; میدان توحید نصرت غربی کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

بازسازی درب ریموت

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۷/۱۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; میدان توحید خ نصرت غربی کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۵ ساله ; توحید خ کوثریکم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۶ پله به پایین زیر همکف :----/۱۴۰م رهن کامل

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیر همکف ۱۶ ساله ; توحید نصرت خ شکا..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

نوسازی- م.اداری-پارکینگ در حیاط- درب مستقل-قیمت اداری ۸۵م

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; میدان توحید انتهای خ پرچم بین خوش و شکاری ک صفا ..

امکانات: کولر . گاز

بازسازی شده

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; توحید چمران ک الیزابت پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۷ ساله ; توحید خ نصرت تقاطع قریب کوچه ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

بازسازی شده-سوئیت ۳۴متری

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

۱۳۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; میدان توحید میدان توحید خ نصر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; توحید کوی صائب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; توحید پرچم کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۱/۱۴

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; توحید نیایش شرقی بین رودکی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; میدان توحید خ پرچم رودکی شمال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; توحید خ پرچم کوی سیح..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; توحید رودکی شمالی ک فائق..

امکانات: کولر . آیفون تصویری

/*- هماهنگی با ۶۶۹۳۹۷۱۳

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; میدان توحید نصرت غرب..

امکانات: کولر . گاز

حتی مجرد - کمیسون یک طرفه -

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نصرت غربی خ مجت..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; توحید خ پرچم نبش شکا..

امکانات: کولر . گاز

قرارداد۱۸ماه

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; اسکندری شمالی ک مح..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

/-

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; توحید کوی صائب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی۶۶۴۲۰۵۸۶

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۷ ساله ; م توحید خ گلب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; توحید نصرت غربی کوچه کاظم بیگ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

تمایل مالک به رهن ،

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; توحید نصرت غربی جنب مهدکودک راحله پ..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; توحید نصرت غربی پرچم پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; آزادی توحید نرسیده به بهبودی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; توحید نیایش شرقی بالاترازر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; میدان توحید خ گل..

امکانات: کولر

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; توحید خ غلام رضا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; توحید خ نصرت شرقی نرسیده به ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; میدان توحید خ پرچم کوچه صفا نبش شه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر تراس

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; توحید پایین تراز پرچم خوش شمالی کوی قند..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

رهن آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۱/۰۶

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; میدان توحید خ فرصت شیرازی نرسیده به اسکندری شم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات