ایران فایل اسکان

خرید کلنگی گلبرگ غربی

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی خ اکب..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی میدان سبلان خ حیدری کوی حوزا..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ گلشن دوست خ نورو..

دستور نقشه ۴طبقه

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نبش میدان ..

امکانات: برق ۳ فاز

۸۳متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ نوروزی فرد شمالی ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی حیدری خ نقابی کوی ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

زمین: ۸۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر کوی نوروزی کوی د..

جواز ۴ طبقه مسکونی

مستغلات/کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۶۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ عادل زا..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۱۵۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی بن بس..

دارای دستور نقشه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۸۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ نوروزی فرد کوی ..

جواز ۴طبقه

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به بزرگراه امام علی قواره د..

۱۸مترتجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

زمین: ۳۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به اتوبان اما..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به امام علی ضلع جنوبی مسیل باختر نبش شهی..

۲باب تجاری

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زمین: ۴۱ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین ۱۶ متری و کرمان خ ابراهیم نژاد خ قاری نب..

۲۵متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید قاری کوی شهید ..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۲۴۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ضلع جنوب غربی تقاطع..

۳۰مترتجاری سرقفلی واگذارشده

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

زمین: ۵۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بالاتر از خ ..

باجواز۵طبقه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین هفت حوض وبختیاری پل..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ علیرضا رحمتی بن ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۳۱۵متر گاراژ تجاری + ۲۰۰متر بنای مسکونی+ ۱۰۰متر انبار تجاری + ۱۰۰مترتجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر نرسیده به امام علی دسترس..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

زمین: ۶۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ قاری کوی..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

زمین: ۴۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ مرادی کوی زنده دل ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۲۶متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نبش ک رح..

۶۰ متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ ایزدی کو..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید حید..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ مرادی کوی مسل..

دارای ۴ طبقه مجوز ساخت

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی روبروی پارک فدک خ شوک..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری نبش خ ح..

۳۱متر تجاری و۸متر انباری تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۳۰۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی م ۶۲ کوی گلبرگ..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۶ متری دوم جنوبی خ رحمتی ..

۲۱متر تجاری-دستور نقشه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

زمین: ۱۸۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری پلاک ..

از تجمیع ۶ پلاک

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۷۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ابتدای خ سامان ج..

۷۳ متر تجاری + ۳۳ متر بالکن و انباری ، قیمت زمین و تجاری با هم

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

زمین: ۶۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر کوی ۸متری انوار ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۱۰۰۰۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مدنی شمالی نبش خ ا..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی کوی ستارامینی کوی مراد..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کوی عادل ز..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نبش متروگلبرگ پلاک..

۱۵۰ متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۳۹۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به امام ..

قابل تجمیع با ملک همجوار-دستورنقشه ۶طبقه درکل۱۸واحد

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید محمدعلی اکبری بن..

از طول بر اطلاع نداشتند-معاوضه در مهرشهر

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۳۰۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی میدان ۶۲ کوی گل..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده بامام علی ضلع جنوبی مسیل باختر نبش ش..

امکانات: کولر . گاز

۲نبش

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی صفایی خ نوروزی کوی اسلامی ..

جواز ساخت۴طبقه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۲۵متر تجاری با ملک وسر قفلی

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; گلبرگ خ گلستان روبروی ب..

۱۶متر و۶متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لش..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات