ایران فایل اسکان

خرید کلنگی چمران

زمین فرحزاد جهت خرید دیروز

زمین: ۷۱۱ متر قدیمی ; بلوار فرحزاد جنب پارک ۱۵ خرداد پل..

فاقد سند

کلنگی شهرک غرب جهت خرید دیروز

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرک غرب فاز۴ انتهای بلوار شهید..

کلنگی صادقیه جهت خرید دیروز

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; فلکه ۲صادقیه ابتدای جلال ک ..

کلنگی شهرک غرب جهت خرید دیروز

زمین: ۷۴۰ متر قدیمی ; شهرک غرب فاز خ حسن سیف ک..

امکانات: گاز

کلنگی سعادت آباد جهت خرید دیروز

زمین: ۴۴۸ متر قدیمی ; سعادت آباد میدان شهردا..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی

کلنگی درکه جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۶۹۴ متر قدیمی ; درکه خ احمدپور کوی گل..

کلنگی آزادی جهت خرید دو روز قبل

۱۱۰ متر - زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; آزادی خ استاد معین خ لعل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

دارای ۲۴۸ متر تجاری

کلنگی سعادت آباد جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; سعادت آباد نبش ۲۴ متری ورودی نیایش شرق روبروی پ..

دارای جوازساخت ۱۸۰۰۰متر تجاری واداری

کلنگی شهرک غرب جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شهرک غرب زر افشان شمالی ..

امکانات: گاز

کلنگی آزادی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب اللهی مترو حبیب اللهی کوی نورزاد فر..

کلنگی ستارخان جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; ستارخان بین بازارسنتی و برق آلستوم خ نیرو..

کلنگی شهرک غرب جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; شهرک غرب زرافشان ک سوم نبش چهارم غربی ..

امکانات: گاز

کلنگی سعادت آباد جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سعادت آباد ضلع جنوب شرقی چهار..

کلنگی سعادت آباد جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۳۱۰ متر قدیمی ; سعادت آباد نبش خ ..

امکانات: گاز

زمین بلوار مرزداران جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ آریافر خ نیل..

کلنگی سعادت آباد جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سعادت آباد شهرک مخابرات ..

امکانات: گاز

کلنگی سعادت آباد جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; سعادت آباد م سرو کوی ..

کلنگی/مغازه صادقیه جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; صادقیه ۲۰متری سازمان آب جنب پاساژ..

۴۰متر تجاری

کلنگی شهرک غرب جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۴۰۰ متر قدیمی ; شهرک غرب ایوانک ابتدا فلامک جنوبی ..

کلنگی بلوار مرزداران جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مرزداران پارس فرهنگیان خ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرک غرب جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۶۳۰ متر قدیمی ; شهرک غرب فاز۳ کوی ن..

۳دانگ از۶ دانگ بفروش میرسد

کلنگی بلوار مرزداران جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۸۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ناهید خ گلستان ..

جواز ۴ط مسکونی

کلنگی صادقیه جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۴۲ متر قدیمی ; صادقیه فلکه دوم ابتدای کاشانی نرسیده به پمپ بنزین کوی شه..

دستور نقشه M۱۱۱- جواز تجاری و اداری داده میشود

کلنگی درکه جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; درکه کوی ۱۳چنار کوی بلال حبشی بن بست..

کلنگی ستارخان جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; ستارخان خ کوکب کوی اند..

کلنگی سعادت آباد جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; سعادت آباد بلوار ۲۴متری ..

کلنگی سعادت آباد جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۶۶۳ متر قدیمی ; سعادت آباد سرو شرقی خ چهارم کوی نسیم..

زمین بلوار مرزداران جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۰۳۶ متر ; مرزداران روبروی بانک پارسیان پل..

زمین بلوار مرزداران جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۸۷ متر قدیمی ; بلوارمرزداران شهرک ژاندارمری خ ابرا..

بازدید با هماهنگی-دستور نقشه

کلنگی شهرک غرب جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; شهرک غرب خ سیمای ایران گ..

کلنگی سعادت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; سعادت آباد م کاج خ ۱۱شرقی نبش..

کلنگی اوین جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۲۳۳ متر قدیمی ; اوین روبروی آتی ساز خ سوری پلا..

امکانات: چاه آب . برق ۳ فاز

کلنگی بلوار مرزداران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۳۴۷ متر قدیمی ; مرزداران نرسیده به پل آزمایش خ حاجی پور ام..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه اوین جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; اوین روبروی بانک پارسیان..

۴۰مترتجاری با ملکیت

کلنگی ستارخان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۹۳ متر قدیمی ; ستارخان ضلع جنوب شرقی پل پلا..

کلنگی شهرک غرب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرک غرب بلوار دادمان خ گل آرا جنوبی..

کلنگی سعادت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; سعادت آباد خ۱۰..

امکانات: گاز

۲۵متر تجاری

کلنگی/مغازه شهرک غرب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرک غرب بلوار دادمان فا..

۱۶متر تجاری

کلنگی فرحزاد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; بلوار فرحزادی ایثارگران شمالی نبش ک..

کلنگی آزادی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۲۲۲ متر قدیمی ; آزادی رودکی ک آز..

گذر ۱۲ متری

زمین درکه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۲۵۰ متر ; درکه جنب ورزشگاه شهدای درکه پلا..

از طول بر اطلاع نداشتند

کلنگی توحید جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; توحید خ گلبار پلاک هن..

کلنگی سعادت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سعادت آباد شهرک مخابرات ضلع جنوبی..

فروش ۳دانگ از۶ دانگ باسند مستقل

زمین بلوار مرزداران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۳۰۰ متر ; مرزداران شهرک ژاندارمری نرسیده به ..

امکانات: بایر

کلنگی فرحزاد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; شهرک غرب بلوارفرحزادی بالاترازنیایش گلستان دوم ..

کلنگی سعادت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سعادت آباد خ یکم..

باکمیسیون کامل-دارای جواز۵طبقه مسکونی-آماده تخریب

کلنگی درکه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۱۶۶۵ متر قدیمی ; درکه کوی باغستا..

۵۰متر سرایداری- گذر ۱۲متری

کلنگی شهرک غرب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۳۷۵۰ متر قدیمی ; شهرک غرب بلوار دریا خ شفق مجتم..

کاربری m

مستغلات/کلنگی/مغازه شهرک غرب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۰۵ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان ۱۲متری..

امکانات: شوفاژ . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۲۶مترتجاری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات