خرید کلنگی پیروزی

کلنگی پیروزی جهت خرید دیروز

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ کرمان خ طا..

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; پیروزی نبردجنوبی خ بقائی خ آقاجانلو جنوبی ..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه خ مینا خ ولیعصر پل..

گذر۸ متری-۲۴مترتجاری

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۹۷ متر قدیمی ; پیروزی نبرد جنوبی خ آقاجانلو انصار ششم ۱۸..

دارای ۱۳۲ متر تجاری در ۴ دهنه با جواز سوپر مارکت و تاکسی سرویس

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ کرمان خ گلستان..

بازدید با هماهنگی

کلنگی پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; پیروزی محلاتی چهارراه میثم خ کیهانی جنب بانک م..

کلنگی پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; پیروزی خ جعفرنژاد کوی ف..

کلنگی پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; پیروزی نبردشمالی کوی خسروآبادی پل..

تجمیع شده با ملک همجوار

کلنگی پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۵۹ متر قدیمی ; پیروزی میدان سرآسیاب دولاب خ زینتی افخم کوی خاکبازان کوی..

کلنگی پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; پیروزی میدان کلانتری خ دلگشا کوی ناد..

بازدید با هماهنگی

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید سه روز قبل

۱۸۷ متر - زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; پیروزی خ دهم فروردین پارک گلنما کوی ق..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید سه روز قبل

۱۰۸ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; پیروزی نبردشمالی بالاترازخ ارجمندی کوی محسن جل..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; پیروزی خ شهید افخم میدان باغچه بیدی روبروی مسجد اما..

۱۱۰متر تجاری - تودلی

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۴۴۲ متر قدیمی ; پیروزی ابوذر خ پاسدارگمنام پلا..

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

۱۸۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; پیروزی پرستار پائین تراز میدان۱۳آبان خ افراسیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; پیروزی نبردشمالی خ قائمی ..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستار ده متری نوری نبش کوی فرنا..

۱۰۰%بنا- ۳۰مترتجاری-مشارکت نیز انجام میشود

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; پیروزی خ ۱/۲۳ ..

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; پیروزی خ پاسدارگمنام خ شکوری کو..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; پیروزی تقاطع اتوبان امام علی نبش کوی رستمی..

جواز ۹طبقه با موقعیت اداری-۲۴متر تجاری- بازدیدبا هماهنگی فقط ازساعت ۴الی ۶بعداز ظهر

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۵۶ متر قدیمی ; پیروزی خ شیوا ..

دارای ۵۰متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ محبی نبش..

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۶۷ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه کوی شری..

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

۷۲ متر - زمین: ۱۲۵ متر ۲۷ ساله ; پیروزی شکوفه خ درودیان کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۳۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ احمد مظاهری پل..

دارای ۱۳متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ اندرزگو کوی مرتضوی ک..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ زینتی افخم سه راه چرم..

۳۶متر تجاری ملک و سرقفلی

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر پل پنجم خ وحدت کوی نوری..

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; پیروزی سرآسیاب دولاب کرمان خ الیکایی خ حسین علی بابایی کوی ح..

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستارشمالی کوی ناد..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی مقداد کوی کلاله جو پلا..

۶۵ متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; پیروزی پاسدارگمنام چهارراه موتورآب خ اکبرآبادی خ فر..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۲۴ متر قدیمی ; پیروزی بین مقداد و ابوذر خ گ..

۵۰متر تجاری بدون سرقفلی-موقعیت اداری

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۸۳۸ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ جابری بلوارنیکنام بالاترازبزرگراه ..

دارای دستورنقشه-۲بر-۱۳۸مترتجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۸۶ متر قدیمی ; پیروزی خ مقداد کوی شهید اب..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۹۹ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ تاجری نبش کوی انصار..

۴۳ متر تجاری در۲باب

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شیخ الرئیس چهارراه یاس ..

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی خ مسلم کوی دوا..

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; پیروزی خ پیچک ..

پشت قواره

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ بروجردی کوی فلاحیا..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمین: ۱۱۱ متر قدیمی ; پیروزی خ عامری کوی سا..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; پیروزی سه راه سلیمانیه کوی ابوالفض..

مستغلات/کلنگی/دفتر کار پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۸۵ متر - زمین: ۸۵ متر قدیمی ; پیروی خ دهم فروردین خ ت..

امکانات: کولر . گاز

۶۰مترتجاری-ازطول بر اطلاع نداشتند

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

زمین: ۶۳ متر قدیمی ; پیروزی خ دریاباری جنب عباس جدیدی خ محبی کوی شهید ح..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

زمین: ۱۸۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه روبروی شهید گیویان پ..

۳۰متر مغازه

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; پیروزی نرسیده به بلوار ابوذر خ مقداد فلکه دو..

۱۵مترتجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; پیروزی نبردشمالی بلوار نبی اکرم ۱۰ م..

۲نبش-بردیگر:۱۴متر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.