خرید کلنگی پیروزی

کلنگی پیروزی جهت خرید دیروز

زمین: ۸۴ متر قدیمی ; پیروزی فرزانه خ داوودآبادی خ سیلاخوری..

کلنگی پیروزی جهت خرید دیروز

زمین: ۹۲ متر قدیمی ; پیروزی خ زاهدگیلانی کوی روح اندیش..

کلنگی پیروزی جهت خرید دیروز

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; پیروزی بزرگراه محلاتی خ ارجمندی را..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید دیروز

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستار ده متری نوری نبش کوی فرنا..

۱۰۰%بنا- ۳۰مترتجاری-مشارکت نیز انجام میشود

کلنگی پیروزی جهت خرید دیروز

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; پیروزی خ شیوا کوی گنجی بن ب..

کلنگی پیروزی جهت خرید دیروز

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ نورصال..

باجواز ۴طبقه

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ زاهدگیلانی کوی دو..

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۱۸ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ بروجردی هشت متری فلاحیان کوی دریا..

بازدید با هماهنگی-بردیگر:۱۳/۵متر

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۵۴ متر قدیمی ; پیروزی محلاتی آهنگ مخبرشمالی خ قوامی کوی قلیچ خ..

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر پل پنجم خ مسلم کوی دوم..

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; پیروزی پرستارجنوبی کوی ص..

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر مسلم ش..

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; پیروزی خ دریاباری کوی مه..

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

۵۵ متر - زمین: ۹۰ متر ۲۰ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین کوی مرتضوی کوی ۸متری سنب..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه کوی بهب..

کلنگی پیروزی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر پل پنجم خ وحدت کوی نوری..

کلنگی پیروزی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; پیروزی چهارراه کوکاکولا بالاترازفلکه ۱۳آبان نرسیده به تاکس..

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۴۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ سیرجان کوی ..

دوکله

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; پیروزی محلاتی نرسیده به ری ناصروفائی برومند ..

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۹۸ متر قدیمی ; پیروزی میدان سرآسیاب نبش کوی ش..

دارای جواز۴طبقه ۵۵متری

زمین پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; پیروزی خ دهم فروردین نرسیده به پارک گل نما مصالح ف..

سندکارگاه-۱۲متر تجاری سرقفلی-۳۰۰متر سوله

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; پیروزی خ کلینی کوی جوانمردان نب..

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۲۱۰ متر - زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; پیروزی خ محلاتی خ شهمیرزادی کوی کی..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; پیروزی لرستان شمالی نبش کوی نجفی پ..

۲بر-بردیگر ۱۱متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه میدان کلانتری خ کرمان..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; پیروزی طبرسی کوی به..

دارای جواز۴طبقه

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; پیروزی پرستارکوی قا..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

زمین: ۵۳ متر قدیمی ; پیروزی زاهدگیلانی نرسیده به کو..

بافت فرسوده

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمین: ۸۲ متر قدیمی ; پیروزی خ کلینی ..

معاوضه باآپارتمان درشمال تهران

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه کوی خوشرو پلاک..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمین: ۹۱ متر قدیمی ; پیروزی نبردشمالی کوی امیراسماعی..

ملک تودلی میباشد

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۶۵ متر - زمین: ۱۳۳ متر قدیمی ; پیروزی خ تاجری خ غلامحسین ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ جابری خ دلگشا کوی خضرائ..

بعد از اصلاحی متراژ زمین ۶۱متر می باشد

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

زمین: ۱۵۴ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر کوی ششم..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

زمین: ۱۲۱ متر قدیمی ; پیروزی پرستار نرسیده به فرزانه ..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

زمین: ۲۳۲ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر پل ششم ۳۵متری ..

دارای ۲۱مترتجاری - دوکله -دستور نقشه

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه خ نور صالحی بالاتر از تقا..

۲۲۰متر تجاری

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه درودیان بعد از میدان کلانتری روبروی بانک ..

دارای ۱۷ متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; پیروزی فرعی دوم خ شهید حسن بهجتی گونه ..

بر دیگر ۱۷/۵-تجمیع ۲ملک

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر پل ششم خ حسن بهشتی ۱۸متری شه..

دارای پایان کار

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; پیروزی میدان شکوفه کوی س..

دارای جواز۴طبقه ویک طبقه پارکینگ

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; پیروزی سه راه سلیمانیه خ شهید دریاباری خ..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; پیروزی خ سرگرد مح..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; پیروزی محلاتی امام علی خ شریفی شمالی کوی تکی..

مستغلات/کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۷۷ متر - زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ نجارمحمودی خ ارجمندی روبروی ام..

امکانات: کولر . گاز

۳۹متر تجاری---فقط مشارکت در ساخت

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوارابوذربوستان یا..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر پل پنجم پلا..

موقعیت اداری و تجاری- ۲کله

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.