خرید کلنگی پیروزی

کلنگی پیروزی جهت خرید دیروز

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی خ مسلم کوی دوا..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید دیروز

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; پیروزی اتوبان محلاتی خ عارف شمالی خ مخبر کوی سع..

۱۱مترتجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید دیروز

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ کرمان خ طا..

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستار میدان ۱۳ آبان کوی..

گذر ۱۴متری

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۸۳۸ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ جابری بلوارنیکنام بالاترازبزرگراه ..

دارای دستورنقشه-۲بر-۱۳۸مترتجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شیخ الرئیس چهارراه یاس ..

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; پیروزی سه راه سلیمانیه کوی ابوالفض..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ دژکام خ مینای ..

۳۰متر تجاری-جواز ۴طبقه

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ زینتی افخم سه راه چرم..

۳۶متر تجاری ملک و سرقفلی

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; پیروزی نبردشمالی کوی اسماعیلی پل..

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۵۱ متر قدیمی ; پیروزی سه راه سلیمانیه خ بنائی ..

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; پیروزی پاسدارگمنام چهارراه موتورآب خ اکبرآبادی خ فر..

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستار خ نسا..

کلنگی پیروزی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; پیروزی بالاتر از بلوار ابوذر جنب مسجد ام..

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۷۱ متر قدیمی ; پیروزی پاسدارگمنام میدان آب موتور پ..

۵۱مترتجاری در۴ باب(ملکیت)

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

۷۳ متر - زمین: ۱۱۸ متر قدیمی ; پیروزی خ پرواز کوی سقانی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

گذر۲متری

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; پیروزی اتوبان محلاتی خ اکبرآباد..

دارای ۴۰متر تجاری- ۲نبش

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; پیروزی نبردشمالی بلوار نبی اکرم ۱۰ م..

۲نبش-بردیگر:۱۴متر

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; پیروزی خ پاسدارگمنام خ شریفی کو..

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; پیروزی خ نبردشمالی کوی ع..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه میدان کلانتری کوی معیر ..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

زمین: ۲۰۱ متر قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر پل پنجم خ ۴۵متری..

۵۳مترتجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی خ رضا تاجری کوی م..

مستغلات/کلنگی/دفتر کار پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

۸۵ متر - زمین: ۸۵ متر قدیمی ; پیروی خ دهم فروردین خ ت..

امکانات: کولر . گاز

۶۰مترتجاری-ازطول بر اطلاع نداشتند

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی کوچه شهید قلبی ..

دارای دستورنقشه ۵طبقه

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی پل سوم بلوارابوذر ربذه شمال..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

زمین: ۶۷ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه کوی شری..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ اندرزگو کوی مرتضوی ک..

زمین پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

زمین: ۳۶۵۰ متر ; پیروزی خ دریاباری جنب عباس جدیدی پ..

کاربری تجاری-دارای پهنه R۱۲۲

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

زمین: ۸۶ متر قدیمی ; پیروزی خ مقداد کوی شهید اب..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

زمین: ۹۹ متر قدیمی ; پیروزی خ محوی خ افسری..

۲۱متر تجاری با سرقفلی و ملکیت

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; پیروزی نبردجنوبی گلستان..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; پیروزی پرستار کوی شهید نادر اسد بن ..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; پیروزی چهارراه کوکا کولا خ نبرد کوی مسعود..

یک باب تجاری ۴۸متری ملک و سرقفلی و ۳ باب دیگر که سرقفلی واگذارشده

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

زمین: ۱۷۱ متر قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر پل دوم ائمه اط..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ محبی نبش..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; پیروزی فلکه دوم مقداد بین بلوارابوذ..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; پیروزی روبروی تسلیحات ارتش کوی مسلسل کوی بیدهندی کوی..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; پیروزی خ محوی افضلی آذر خ ..

۲بر-بردیگر ۱۷متر-جواز باطل شده قبل را دارد

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستار میدان ۱۳آبان خ افراسیاب..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

زمین: ۹۸ متر قدیمی ; پیروزی خ کلینی کوی علیزاده ..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

زمین: ۲۷۲ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر پائین تر از پل دوم نبش بوستان پ..

جوازساخت ۵طبقه-دارای ۱۴۰مترتجاری-دارای۶مغازه با سرقفلی-۴واحدمسکونی هرواحد۸۰متر

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر نبش پل ششم پل..

۲۱مترتجاری

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ تاجری روبروی کوی رسول..

۲۸متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

زمین: ۶۷ متر قدیمی ; پیروزی نبردجنوبی پاسدارگمنام پل..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

زمین: ۱۷۵۰ متر قدیمی ; پیروزی سه راه سلیمانیه جنب ایران خودرو ..

دوکله-کاربری اداری-تجاری-دستورنقشه و فیش جواز۱۲طبقه تجاری و اداری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ یاسین پل..

فقط معاوضه با ۲آپارتمان ۶۰متری در محدوده

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر پل پنجم پلا..

موقعیت اداری و تجاری- ۲کله

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.