ایران فایل اسکان

خرید کلنگی پیروزی

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ زاهدگیلانی کوی دو..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; پیروزی خ نبرد خ ارجمندی خ محمدی پ..

۱۸متر مغازه

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; پیروزی خ پاسدارگمنام خ محم..

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; پیروزی خ کلینی کوی صا..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی چهارراه کوکاکولا خ دهقان روبروی مجتمع ورزشی روح..

۵۰متر تجاری با ملکیت

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; پیروزی خ هفدهم شهریور شمالی کو..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۳۷۲ متر قدیمی ; پیروزی خ۲۱متری دهقان نبش چهارراه ..

۶۰متر تجاری

زمین پیروزی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۳۶۵۰ متر ; پیروزی خ دریاباری جنب عباس جدیدی پ..

کاربری تجاری-s۲۱۴

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوارنیکنام کوی اف..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۹۴ متر قدیمی ; پیروزی خ نبرد خ ائمه اطه..

۸۰متر تجاری ملک و سرقفلی

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ پورعبدی رسولی ..

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; پیروزی خ کلینی خ نوروزی کوی ک..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ دژکام خ مینای ..

۳۰متر تجاری-جواز ۴طبقه

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; پیروزی خ زاهدگیلانی خ مر..

قابلیت تجمیع

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; پیروزی سرآسیاب دولاب کوی مسجد حج..

تجمیع۲ملک ۲۴۰متری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه خ نور صالحی بالاتر از تقا..

۲۲۰متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

زمین: ۱۲۹ متر قدیمی ; پیروزی میدان باغچه بیدی خ گ..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

زمین: ۳۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ احمد مظاهری پل..

دارای ۱۳متر تجاری

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۶۰ متر - زمین: ۳۶۳ متر قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر پل پنجم خ مسلم شمالی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳بر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; پیروزی پاسدارگمنام حسینیه مکتب الزهرا خ فراهانی نبش کوی حاج م..

ازطول براطلاع نداشتند

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۶۶ متر قدیمی ; پیروزی خ دهم فروردین کوی محمدرضا ..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۵۷۱ متر قدیمی ; پیروزی ۲۰۰دستگاه بین تقاطع نیکنام و ..

۵باب مغازه ۲۰متری و ۲۵۰متر کارواش

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۵۰ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; پیروزی خ بهمن یار دریاباری بن بست ..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پاسدار گمنام خ مولاپور تقاطع پیرهاد..

۷۰متر تجاری - از طول بر اطلاع نداشتند-۲ نبش

مستغلات/کلنگی/دفتر کار پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۸۵ متر - زمین: ۸۵ متر قدیمی ; پیروی خ دهم فروردین خ ت..

امکانات: کولر . گاز

۶۰مترتجاری-ازطول بر اطلاع نداشتند

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

زمین: ۴۵ متر قدیمی ; پیروزی خ مقداد بین فلکه اول و دوم کوی ناظر حضر..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۸۴ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه خ صفا کوی مسجدشهابی پ..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; پیروزی خ کلینی کوی جوانمردان نب..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

زمین: ۱۳۴ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ تاجری روبروی کوی رسول..

۲۸متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

زمین: ۶۲ متر قدیمی ; پیروزی بین خ پرواز و زاهدگیلانی روبروی قنادی زیتون ..

دارای دستورنقشه

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; پیروزی پاسدارگمنام تقاطع امام علی خ اسماعیل شکوری ..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۴۰ متر قدیمی ; پیروزی میدان شکوفه میدان کلانتری خ کرمان ..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; پیروزی دهم فروردین خ تاجری کوی انصار..

بردیگر۲۱ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۱۴۴۲ متر قدیمی ; پیروزی ابوذر خ پاسدارگمنام پلا..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; پیروزی خ دهم فروردین خ تاجری کو..

گذر ۸متری- معاوضه با آپارتمان در نیروهوائی

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; پیروزی محلاتی خ مخبر کوی ..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستار میدان ۱۳ آبان خ افراسیابی جنوبی نبش ..

۱۶۴مترتجاری-۲ نبش-بردیگر۱۸متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; پیروزی شهید محلاتی موتورآب خ اکبرآبادی خ فرخی ..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

زمین: ۲۰۳ متر قدیمی ; پیروزی خ نبرد جنوبی خ ۱۸متری آقاجانلو نبش کوی ..

۱۲۸متر تجاری

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; پیروزی نبرد خ آهنگ خ کیا..

۱۸مترمغازه

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; پیروزی ۲۱متری دهقان کوی ریح..

۱۲متر تجاری

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۱۹۴ متر قدیمی ; پیروزی خ زینتی افخم بالاتر از نیکنام ..

۵۶متر تجاری

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۹۸ متر قدیمی ; پیروزی چهارراه شیوا خ تا..

۱۵مترتجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه میدان کلانتری پلا..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۱۷۱ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستار نبش گودرزی پلا..

۲باب تجاری ۱۲۰متر سرقفلی واگذار شده است

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; پیروزی عادلی بن بست پ..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; پیروزی خ پرواز کوی انص..

جوازساخت۵طبقه

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات