خرید کلنگی پیروزی

کلنگی پیروزی جهت خرید دیروز

پیروزی خ ۵/۲۱ پ.. , قدیمی - زمین: ۲۳۵ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید دیروز

پیروزی خ پرستار کوی شهید نادر شکور.. , قدیمی - زمین: ۲۰۰ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید دیروز

پیروزی سلیمانیه کوی قصاب پور بن بست شفی.. , قدیمی - زمین: ۲۰۰ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید دیروز

پیروزی محلاتی کوی مخبرجنوبی پلاک هنگ.. , قدیمی - زمین: ۹۰ متر

جواز ۶طبقه

کلنگی پیروزی جهت خرید سه روز قبل

پیروزی مقداد کوی سبزی نبش خ شیراز پلاک هن.. , قدیمی - زمین: ۱۳۷ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید سه روز قبل

پیروزی خ پیچک کوی آبادی .. , قدیمی - زمین: ۱۶۷ متر

دارای جواز۴طبقه

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

پیروزی خ شهید افخم میدان باغچه بیدی روبروی مسجد امام علی پلا.. , قدیمی - زمین: ۲۱۰ متر

۱۱۰متر تجاری - تودلی

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

پیروزی خ ششم فرعی ۳۹ .. , قدیمی - زمین: ۳۰۰ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

پیروزی میدان سرآسیاب نبش کوی شیخ سف.. , قدیمی - زمین: ۹۸ متر

دارای جواز۴طبقه ۵۵متری

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

پیروزی خ نبردشمالی خ دهم فروردین بلوار لرستان کوی خسرو.. , قدیمی - زمین: ۸۵ متر

معاوضه با آپارتمان ۶۰متری ۱۳ساله

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

پیروزی خ چهارم روبروی پمپ بنزین.. , قدیمی - زمین: ۳۸۶ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

پیروزی بالاتر از بلوار ابوذر جنب مسجد امام محمد.. , قدیمی - زمین: ۶۶۰ متر

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

پیروزی بلوارابوذر پل پنجم خ ۴۵متری بیهق.. , قدیمی - زمین: ۲۰۱ متر

۵۳مترتجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

پیروزی خ نبردشمالی کوی علیان .. , قدیمی - زمین: ۶۸ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

پیروزی سرآسیاب دولاب خ شیوا کوی دوشهید کوی خان و.. , قدیمی - زمین: ۱۰۸ متر

بافت فرسوده

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

پیروزی خ شکوفه میدان کلانتری کوی معیر پلاک ه.. , قدیمی - زمین: ۱۱۰ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

پیروزی خ پیچک کوی شهید ابراهیم عباسی .. , قدیمی - زمین: ۱۲۰ متر

امکانات: تودلی

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

۶۵ متری پیروزی خ تاجری خ غلامحسین امیری.. , قدیمی - زمین: ۱۳۳ متر

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

پیروزی خ افراسیابی جنوبی نبش کوی آشتیان.. , قدیمی - زمین: ۴۸۰ متر

بردیگر۱۹متر ۱۱۰مترتجاری که ۴۰مترباملک وسرقفلی میباشدالباقی سرقفلی واگذارشده

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

پیروزی خ کلینی پلا.. , قدیمی - زمین: ۸۲ متر

معاوضه باآپارتمان درشمال تهران

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

پیروزی خ سرگرد محبی .. , قدیمی - زمین: ۱۱۴ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

پیروزی خ شکوفه خ جابری خ دلگشا کوی خضرائی نبش ت.. , قدیمی - زمین: ۱۱۴ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

پیروزی طبرسی کوی ریاضی پ.. , قدیمی - زمین: ۱۰۴ متر

دارای جواز۴طبقه

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

پیروزی لرستان شمالی نبش کوی نجفی پلاک هن.. , قدیمی - زمین: ۵۵ متر

۲بر-بردیگر ۱۱متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

پیروزی چهارراه کوکاکولا بالاترازفلکه ۱۳آبان نرسیده به تاکسیرانی کوی .. , قدیمی - زمین: ۷۲ متر

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

۲۱۰ متری پیروزی خ محلاتی خ شهمیرزادی کوی کیهانی پ.. , قدیمی - زمین: ۱۲۶ متر

امکانات: کولر . گاز

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

پیروزی خ شکوفه میدان کلانتری خ کرمان خ طاه.. , قدیمی - زمین: ۱۲۰ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

پیروزی میدان بروجردی خ یاسین پلاک هنگ.. , قدیمی - زمین: ۱۷۵ متر

گذر۶ متری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

پیروزی خ مقداد کوی امین .. , قدیمی - زمین: ۱۰۷ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

پیروزی پاسدار گمنام خ اکبرآباد شمالی کوی یوسف .. , قدیمی - زمین: ۹۱ متر

دارای جواز-دستورنقشه

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

پیروزی پاسدارگمنام اکبرآبادی شمالی خ عبدالمحمدی کوی سخائی بن بس.. , قدیمی - زمین: ۵۰ متر

قابلیت تجمیع دارد

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

پیروزی خ پیچک کوی مغانکی .. , قدیمی - زمین: ۲۰۵ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

پیروزی خ پورمند کوی غفاری.. , قدیمی - زمین: ۱۴۴ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

پیروزی خ زاهدگیلانی خ مرتجائی.. , قدیمی - زمین: ۱۳۲ متر

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

پیروزی نرسیده به بلوار ابوذر خ مقداد فلکه دوم پلاک .. , قدیمی - زمین: ۲۴۰ متر

۱۵مترتجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

پیروزی پاسدارگمنام موتورآب کوی ملاپور پلاک ه.. , قدیمی - زمین: ۸۲ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

پیروزی خ پاسدارگمنام خ شریفی کوی شیخ به.. , قدیمی - زمین: ۷۸ متر

جواز ۴طبقه

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

پیروزی ابوذر خ پاسدارگمنام پلاک هنگ.. , قدیمی - زمین: ۱۴۴۲ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

پیروزی خ دریاباری روبروی مسجد سادا.. , قدیمی - زمین: ۵۶۲ متر

۲۰۰متری-تجمیع ۳قواره

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

پیروزی تاجری پورعبدی پیرمرادیا.. , قدیمی - زمین: ۵۷ متر

جواز ۴طبقه

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

پیروزی شکوفه خ کاظمی خ مهدی صمدی کوی شاه حس.. , قدیمی - زمین: ۱۵۲ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

پیروزی خ فجر کوی بهزاد .. , قدیمی - زمین: ۱۲۰ متر

گذر ۶ متری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

پیروزی بلوار ابوذر بین پل دوم و سوم کوی چهارم ش.. , قدیمی - زمین: ۱۵۴ متر

قابل تجمیع با ملک مجاور

مستغلات/کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

۶۰ متری پیروزی پرستار جنوبی چهارراه ائمه اطهار جنب تالار پذیرایی .. , ۲۵ ساله - زمین: ۲۴۰ متر

امکانات: کولر . گاز

مغازه ۲۲۰متری با سند تجاری ملکیت و سرقفلی:بازسازی شده

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

پیروزی بین محصل و شهید عادلی .. , قدیمی - زمین: ۳۰۰ متر

۴۰مترتجاری-تجمیع شده با ملک کناری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

پیروزی سرآسیاب کوی حاجی امیری بن بست چها.. , قدیمی - زمین: ۴۳ متر

قابل تجمیع باملک همجوار

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

پیروزی پرواز کوی وحیدی پ.. , قدیمی - زمین: ۷۵ متر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.