خرید کلنگی پیروزی

کلنگی پیروزی جهت خرید دیروز

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; پیروزی خ کلینی کوی صا..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید دیروز

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی چهارراه کوکاکولا خ دهقان روبروی مجتمع ورزشی روح..

۵۰متر تجاری با ملکیت متری:(---/۲۰م)

کلنگی پیروزی جهت خرید دیروز

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی سلیمانیه کوی قصاب پور بن ب..

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; پیروزی خ نبردشمالی خ فرزانه پلا..

پشت قواره

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستار شمالی خ بانک رهنی پ..

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه بالاتر از میدان کلانتری خ درودی..

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۴۸ متر قدیمی ; پیروزی تقاطع امام علی نیکنام پل..

۲بر-بردیگر:(۱۴متر)

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۹۷ متر قدیمی ; پیروزی نبرد جنوبی خ آقاجانلو انصار ششم ۱۸..

دارای ۱۳۲ متر تجاری در ۴ دهنه با جواز سوپر مارکت و تاکسی سرویس

کلنگی پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ عزیزی کوی مفرح نژاد..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; پیروزی خ نبردشمالی نرسیده به چهارراه ائمه اطهار نب..

۱۶متر تجاری با ملکیت و ۱۸ و ۱۰متر سرقفلی

کلنگی پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; پیروزی نبردجنوبی خ بقائی خ آقاجانلو جنوبی ..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۳۷۲ متر قدیمی ; پیروزی خ۲۱متری دهقان نبش چهارراه ..

۶۰متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ بروجردی کوی فلاحیا..

کلنگی پیروزی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پرواز کوی علی ای..

کلنگی پیروزی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۱۳۷ متر قدیمی ; پیروزی سرآسیاب خ شیوا خ لرستان جنوبی کوی شه..

کلنگی پیروزی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۱۵۴ متر قدیمی ; پیروزی ابتدای بلوار ابوذر روبروی تالار حجله ..

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; پیروزی خ جوراب بافان خ نبرد کوی میرقاضی..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; پیروزی محلاتی چهارراه میثم خ ..

۴۲مترتجاری قابل تجمیع با ملک کناری-مشارکت

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ عمر..

۳۴متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه میدان کلانتری کوی معیر ..

معاوضه با مغازه

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه میدان کلانتری خ کرمان..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; پیروزی سرآسیاب دولاب کرمان خ الیکایی خ حسین علی بابایی کوی ح..

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۲۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; پیروزی پرستار پائین تراز میدان۱۳آبان خ افراسیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۵۵ متر - زمین: ۹۱ متر قدیمی ; پیروزی پاسدارگمنام خ اکبرآبادی شمالی کوی..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۹۹ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ تاجری نبش کوی انصار..

۴۳ متر تجاری در۲باب

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۷۲ متر - زمین: ۱۲۵ متر ۲۷ ساله ; پیروزی شکوفه خ درودیان کوی ا..

امکانات: کولر . گاز

قابلیت تجمیع

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۴۴۵ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ م..

با موقعیت تجاری

آپارتمان/مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۷۰ متر - زمین: ۲۰۶ متر ۴۵ ساله ; پیروزی اتوبان محلاتی میدان امام حسن بلوار لرستان نب..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۵باب مغازه سه تا فقط ملکیت دوتا ملک و سرقفلی .فقط یکی از مغازه ها مشکل تجاری ندارد

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; پیروزی ۱۷شهریور شمالی خ مینای شمالی شهید گیل..

۷۰متر تجاری سرقفلی

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۸۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه روبروی شهید گیویان پ..

۳۰متر مغازه

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۴۴ متر قدیمی ; پیروزی لرستان شمالی کوی آهنگ بن بست ..

پشت قواره-بازدید ازساعت ۱۸

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۲۸ متر قدیمی ; پیروزی خ افراسیابی چهارراه کوکا بعد از چهارر..

۱۶متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر خ پاسدارگمنام خ ملاپور..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۲۸۸ متر قدیمی ; پیروزی مقداد بین فلکه دوم وسوم خ ا..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; پیروزی صفای غربی نبش کوی پیشیار پل..

۱۴۰متر تجاری-بر دیگر۲۰متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ نورصال..

باجواز ۴طبقه

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ زاهدگیلانی کوی دو..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۹۲ متر قدیمی ; پیروزی خ زاهدگیلانی کوی روح اندیش..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

زمین: ۴۲ متر قدیمی ; پیروزی پاسدارگمنام میدان موتورآب خ کندی نبش کوی ح..

یک باب مغازه ۱۸متری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ سیرجان کوی کهنموئی ..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۱۷۶ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستار میدان ۱۳ آبان خ افراسیاب..

۱۱۶متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۴۲ متر قدیمی ; پیروزی خ نبرد خ آهنگ میدان غیاثی خ امیرسلیما..

--/۴۰م وام

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۰۰ متر - زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; پیروزی بین سه راه سلیمانیه و ۴۰۰دستگاه ..

امکانات: کولر . گاز

۲۰متربالکن-۲بر-بردیگر:(۱۴متر)- پارکینگ حیاط

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; پیروزی خ پاسدارگمنام خ محم..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات