خرید کلنگی پیروزی

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه کوی قیص..

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; پیروزی جنب تالار نیروی هوائی خ قره یاضی نبش خ دریا..

در طرح شهرداری

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۲۶۵ متر قدیمی ; پیروزی میدان امام حسن مجتبی خ غفاری ..

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; پیروزی پرستارکوی قا..

کلنگی پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; پیروزی خ دریاباری کوی ابرا..

کلنگی پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پیچک کوی چرچی ..

فروش ۳دانگ از ۶دانگ با سند مجزا

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۰۳ متر قدیمی ; پیروزی خ نبردجنوبی خ آجرلو نبش کوی سیزدهم..

۱۲۸متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; پیروزی ۲۱متری دهقان پلاک ..

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; پیروزی امام علی شمال نرسیده به خ صفا خ نوروزی..

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; پیروزی صددستگاه کوی قربانی پلا..

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; پیروزی جنب ایستگاه مترو بن بس..

موقعیت تجاری اداری میباشد-دارای جوازساخت

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; پیروزی ۲۱متری دهقان کوی هاشم سل..

تجمیع دو ملک

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; پیروزی بلوار نیکنام شرقی روبروی بانک ملی ک..

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; پیروزی سرآسیاب کوی حاجی امیری بن ب..

قابل تجمیع باملک همجوار

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; پیروزی خ نبرد روبروی بانک ..

۲۰۰متر تجاری ملکیت و سرقفلی

کلنگی پیروزی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۴۵ متر قدیمی ; پیروزی خ مقداد بین فلکه اول و دوم کوی ناظر حضر..

کلنگی پیروزی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; پیروزی خ مقداد کوی مشایخی پلا..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; پیروزی خ پیچک..

۲۴متر تجاری-

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۵۴ متر قدیمی ; پیروزی میدان سرآسیاب خ کندی کوی..

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۸۲ متر قدیمی ; پیروزی خ کلینی کوی نوری کوی ..

تودلی

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; پیروزی خ نبردشمالی بالاتر از چهارراه فرزانه کو..

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; پیروزی سه راه سلیمانیه خ یاسینی پ..

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۹۴ متر قدیمی ; پیروزی بزرگراه محلاتی خ اکبرآبادی جنوبی..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; پیروزی دریاباری کوی بهار..

پشت قواره-دارای دستورنقشه

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۱۳۴ متر قدیمی ; شهدا خ شهید کفائی بن بست دوم با..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; پیروزی محلاتی چهارراه میثم خ ..

۴۲مترتجاری قابل تجمیع با ملک کناری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۶۷ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه کوی شری..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه درودیان نرسیده به میدان کلانتری ج..

ازطول براطلاع نداشتند

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۷۱ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر پل سوم خ علامه امینی شمالی ..

۲ بر دیگر ۲۰ موقعیت اداری تجاری دارای ۱۲ متر تجاری به فیش رسیده

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۸۶ متر قدیمی ; پیروزی خ مقداد کوی شهید اب..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۳۴ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ تاجری روبروی کوی رسول..

۲۸متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; پیروزی دهم فروردین خ تاجری کوی انصار..

بردیگر۲۱ متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; پیروزی خ دهم فروردین خ تاجری کو..

گذر ۸متری- معاوضه با آپارتمان در نیروهوائی

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۴۰ متر قدیمی ; پیروزی میدان شکوفه میدان کلانتری خ کرمان ..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستار میدان ۱۳آبان خ افراسیاب..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۱۲۲ متر قدیمی ; پیروزی خ دریاباری کوی ..

موقعیت تجاری

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی چهارراه کوکاکولا خ دهقان روبروی مجتمع ورزشی روح..

۵۰متر تجاری با ملکیت متری:(---/۲۰م)

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; پیروزی خ ارجمندی..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستار میدان ۱۳ آبان خ افراسیابی جنوبی نبش ..

۱۶۴مترتجاری-۲ نبش-بردیگر۱۸متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; پیروزی شهید محلاتی موتورآب خ اکبرآبادی خ فرخی ..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; پیروزی خ دریاباری کوی ار..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۱۲۲ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی کوی نای..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; پیروزی شیخ الرئیس چهارراه یاس خ..

دارای پایان کار-۲باب مغازه ۱۴و ۱۰متری که سرقفلی واگذار شده -

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; پیروزی سرآسیاب روبروی مسجد حجت ک..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; پیروزی بین خ چهارم و پنجم روبروی داروخان شکو..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

زمین: ۲۹۴ متر قدیمی ; پیروزی چهارراه کوکاکولا ۲۱متری دهقان کوی چهارم شهید ..

تجمیع شده از ۲ ملک

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستار کوی شهید نادر..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پیروزی سلیمانیه کوی قصاب پور بن ب..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ عزیزی کوی مفرح نژاد..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

زمین: ۵۴ متر قدیمی ; پیروزی محلاتی آهنگ مخبرشمالی خ قوامی کوی قلیچ خ..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات