ایران فایل اسکان

خرید کلنگی میثاق

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید دیروز

زمین: ۳۸۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به چهارراه قصر خ شهرتاش ..

بازدید با هماهنگی-قابلیت تجمیع

کلنگی سهروردی جهت خرید دیروز

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ ابرار شرقی پل..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید دیروز

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازمطهری بن بست ..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید دیروز

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر روبروی انتشارات..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید دیروز

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران خ هدایت بین خ صفی علیشاه و اعلایی..

کلنگی نامجو جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۲۶۴ متر قدیمی ; نامجو بن بست مینا پلاک ..

کلنگی بهار شمالی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; خ بهار شمالی بین ک صارم و..

۱۳۲متر تجاری

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازمطهری کوی ش..

فقط مشارکت

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۲۰۹ متر قدیمی ; خواجه نظام ۴ راه شیخا..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر

۲۰۹ متر تجاری در ۲ دهنه

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۶۰۰ متر قدیمی ; شریعتی سه راه پلیس نرسیده به مطهری پ..

کلنگی میدان سپاه جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; سپاه خ سپاه کوی شاه..

کلنگی بهار شمالی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۱۳ متر قدیمی ; طالقانی خ بهارشمالی کوی گ..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; شریعتی سه راه طالقانی خ آمل کوی ..

کلنگی سهروردی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ اشر..

کلنگی/مغازه نامجو جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; نامجو خ پازوکی..

۱۶ متر تجاری

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران خ مازندران کوی نصرآبادی کوی دان..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۳۶ متر قدیمی ; پیچ شمیران خ ظهیرالاسلام خ درویش ب..

دارای جواز ۴طبقه مسکونی + یک طبقه زیرزمین- پشت قواره

کلنگی سمیه جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; سمیه بین مفتح و فرصت روبروی هتل..

۱۶۰متر تجاری

کلنگی طالقانی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; طالقانی نرسیده به سه راه طالقانی خ ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; خواجه نظام خ بازرگان کوی ک..

کلنگی سید خندان جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; سیدخندان بالاتر از خ دبستان پل..

کلنگی خرمشهر جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; خرمشهر نیلوفر پلاک ه..

کلنگی سمیه جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۰۸۰ متر قدیمی ; سمیه بین بهار و مفتح خ خا..

کلنگی/مغازه نامجو جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ یزدی خ دهقان کوی ..

دارای ۵۰مترتجاری-به فیش رسیده ۵طبقه ۱۴۰متری

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; خ خواجه نصیر م سپاه خ حسینی پل..

کلنگی سید خندان جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; سیدخندان جلفا شفا..

کلنگی سهروردی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; سهروردی خ هویزه غربی ۴راه ..

زمین دبستان جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۹۰۰ متر قدیمی ; سیدخندان دبستان نبش کوی حیامنش پارکین..

امکانات: بایر

۳بر۵۵و۷۰و۲۰-دارای دستور نقشه فیش جواز گرفته شده که جداگانه محاسبه میشود(--/۱۰میلیارد)

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۵۵۴ متر قدیمی ; امام حسین خ خواجه نص..

کلنگی سهروردی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی کوی سلط..

کلنگی/دفتر کار خواجه نظام جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک نبش ۱۰متری ارامنه پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

بردوم ۲۰متر-۲۲۰متر مغازه در۱۱باب سرقفلی واگذارشده-۵۸۰متر حمام قدیمی(ملک وسرقفلی)

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۸۱ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارام..

۴۰مترتجاری-فروش ۳دانگ از ۶دانگ

کلنگی سهروردی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ برازن..

تجمیع شده

کلنگی نامجو جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; نامجو خ گرگان ک اقبا..

امکانات: گاز

کلنگی طالقانی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; طالقانی نبش خ ویلا روبروی ایستگاه..

کلنگی مفتح جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۱۲۴۲ متر قدیمی ; هفت تیر مفتح جنوبی خ ورزنده ملک ال..

مستغلات/کلنگی دروازه دولت جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دروازه دولت سعدی شمالی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی-

کلنگی سرباز جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; خ سرباز کوی خارا..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام خ اجاره دار شهید ..

کلنگی خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۸۹۶ متر قدیمی ; خرمشهر نرسیده به خ قنبرز..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۳۴۸ متر قدیمی ; ۴شریعتی راه قصر خ ..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نامجو ۱۰متری سلمان فارسی کوی حاج آقازاده ..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; نامجو ایستگاه کاشیها نبش کوی سعیدی پ..

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; سیدخندان ابتدای سهروردی ..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۲۹۴ متر قدیمی ; سهروردی خ سینک پلاک ه..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر کوی غزنو..

امکانات: تودلی

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شریعتی پایین تراز بهار شیراز ک..

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; بهشتی چهارراه اندیشه خ..

کلنگی/مغازه طالقانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۲۵۵ متر قدیمی ; طالقانی بین بهار و شریعت..

سند اداری-۱۵۰متر تجاری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات