ایران فایل اسکان

خرید کلنگی فرمانیه

کلنگی فرمانیه جهت خرید دیروز

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی کوی مختاری ..

امکانات: تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ وطن پو..

کلنگی فرمانیه جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۲۱ متر قدیمی ; فرمانیه خ مهماندوست خ صفری ..

سند در دست اقدام

کلنگی فرمانیه جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۱۰۰۹ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ چیذر نرسیده به میدان ندا روبر..

پهنه m۱۱۴

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اکشکستان پور ش انتهای ق..

امکانات: گاز . تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خسروی جن..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو بین صالحی و ک..

پهنه M۱۱۱- دستور نقشه

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو کوی ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۸۸۶ متر قدیمی ; فرمانیه اشکستان پورشم..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۹۷۸ متر قدیمی ; فرمانیه خ سنبل کوی شب..

امکانات: چاه آب

چاه عمیق - برق ۳ فاز -بازدید با هماهنگی آ.کاشفی۲۲۲۸۹۴۲۴

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۲۱ متر قدیمی ; فرمانیه خ سعیدی خ ارباب خ سفری..

زمین فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۲۰۰۰ متر ; فرمانیه نارنجستان هف..

دارای جواز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آقای..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۳۳۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه سلیمی شمالی نبش امیرنوری پ..

ازجهت ملک اطلاع نداشتند-۲بر

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۲۷۵۰ متر ; فرمانیه اندرزگو سلیمی شمالی نبش بن ب..

۲کله

زمین فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۴۰۰ متر ; فرمانیه خ حسینی بن بست فردوس پل..

امکانات: بایر

۱۴۰۰متر از زمین ۵۵۰۰متری

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ سنبل نرسیده به سه راه عمار..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۷۷۶ متر قدیمی ; فرمانیه تقاطع بلوار اندرزگو و قیطریه..

۲کله

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو (به سمت شریعتی)بعداز وطن پور شمالی بین..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; فرمانیه مهدی زاده کوی..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی ک مختاری ..

امکانات: گاز . تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو محمدحسن چیذری ابرا..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

زمین: ۸۹۰ متر قدیمی ; فرمانیه بالاترازچهارراه فرمانیه بن بست نارنج..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اکشکستان پور ش انتهای ق..

امکانات: گاز . تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو کوی ..

پهنه M۱۱۱

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آقای..

گذر ۲۰ متری --دارای موقعیت تجاری- دستور نقشه تجاری

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ وطن پور..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه مهماندوست خ صفری ک..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه نرسیده به سه راه عمار ک..

بردیگر:۵۰متر

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه پایین تر از چهار راه فرمانیه کوی نوریان..

معاوضه با آپارتمان در منطقه

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۶۲۱ متر قدیمی ; فرمانیه شمالی بلوار اندرزگو خ سلیم..

پهنه m۱۱۴

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۷۷۶ متر قدیمی ; فرمانیه تقاطع بلوار اندرزگو و قیطریه..

تجیمع شده-بر دیگر ۱۴

زمین فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۴۱۸ متر ; فرمانیه اندرزگو کوی ب..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو کیارن..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی کوی مختاری ..

امکانات: تودلی

تودلی شمالی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; فرمانیه میدان امامزاده کوی غفا..

مستغلات/کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

۱۵۵ متر - زمین: ۶۰۲ متر ۱۶ ساله ; فرمانیه غربی انتهای علوی وطن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . باز سازی شده

کلنگی/دفتر کار فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو دانیالی نبش ..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اشکستان پور شمالی انتهای ..

تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ سعیدی خ ارباب خ سفری..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

زمین: ۲۵۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ پاسداران نبش کوی..

از طول بر بی اطلاع

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۳۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ وطن پور..

۲ بر

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه نبش لادن پلاک ه..

ازطول براطلاع نداشتند

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

زمین: ۷۷۶ متر قدیمی ; فرمانیه تقاطع بلواراندرزگو و قیطریه ش..

دارای موقعیت تجاری اداری-بردیگر۱۴ متر

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی کوی مختاری ..

امکانات: تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اکشکستان پور ش انتهای ق..

امکانات: گاز . تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه سعیدی خ ارباب خ سفری ک..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

زمین: ۳۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو وطن پور ..

۲بر-بردیگر۱۸متر

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو دانیالی نبش ا..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات