ایران فایل اسکان

خرید کلنگی فرمانیه

کلنگی فرمانیه جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آریا بن بست..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه سلیمی شمالی نرسیده به سه راه عم..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو (به سمت شریعتی)بعداز وطن پور شمالی بین..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو بین صالحی و ک..

پهنه M۱۱۱- دستور نقشه

زمین فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۱۴۰۰ متر ; فرمانیه خ حسینی بن بست فردوس پل..

امکانات: بایر

۱۴۰۰متر از زمین ۵۵۰۰متری

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو کوی ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آریا بن بست..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اشکستان پورشمالی..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۲۵۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ پاسداران نبش کوی..

زمین فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۲۰۱۴ متر ; فرمانیه چهارراه فرمانیه روبروی برج آسمان..

دارای جواز ۲طبقه تجاری ۷طبقه مسکونی اداری-گودبرداری شده-جوازپرداخت شده

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

زمین: ۹۰۸ متر قدیمی ; فرمانیه خ مهماندوست خ ارباب نبش..

۲بر

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ اقای..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ وطن پو..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی کوی مختاری ..

امکانات: تودلی

زمین فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۲۰۰۰ متر ; فرمانیه نارنجستان هف..

دارای جواز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

زمین: ۱۰۰۹ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ چیذر نرسیده به م ندا روبرو..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اشکستان پور شمالی انتهای قلی ز..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خ خسروی ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۸۸۶ متر قدیمی ; فرمانیه اشکستان پورش..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۲۱ متر قدیمی ; فرمانیه خ سعیدی خ ارباب خ سفری..

زمین فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۴۱۸ متر ; فرمانیه اندرزگو کوی ب..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۶۲۱ متر قدیمی ; فرمانیه شمالی بلوار اندرزگو خ سلیم..

پهنه R۱۲۲

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو کیارنگ گلزار داخل کوچه سهی..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۴۰ متر - زمین: ۶۵۰ متر ۲۰ ساله ; فرمانیه خ لواسانی غربی بین خ فروردین و وطن پور روبروی کلین..

امکانات: کولر . گاز

به صورت تک نیز فروخته میشود-

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ سلیمی شمالی نرسیده به سه راه عم..

مستغلات/کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۵۵ متر - زمین: ۶۰۲ متر ۱۶ ساله ; فرمانیه غربی انتهای علوی وطن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . باز سازی شده

بر ۱۳/۵

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; فرمانیه میدان امامزاده کوی غفا..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۷۷۶ متر قدیمی ; فرمانیه تقاطع بلوار اندرزگو و قیطریه..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی کوی مختاری ..

امکانات: تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ وطن پو..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

زمین: ۱۲۱ متر قدیمی ; فرمانیه خ مهماندوست خ صفری ..

سند در دست اقدام

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۱۰۰۹ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ چیذر نرسیده به میدان ندا روبر..

پهنه m۱۱۴

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اکشکستان پور ش انتهای ق..

امکانات: گاز . تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خسروی جن..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۸۸۶ متر قدیمی ; فرمانیه اشکستان پورشم..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۲۱ متر قدیمی ; فرمانیه خ سعیدی خ ارباب خ سفری..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آقای..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۳۳۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه سلیمی شمالی نبش امیرنوری پ..

ازجهت ملک اطلاع نداشتند-۲بر

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ سنبل نرسیده به سه راه عمار..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۷۷۶ متر قدیمی ; فرمانیه تقاطع بلوار اندرزگو و قیطریه..

۲کله

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی ک مختاری ..

امکانات: گاز . تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اکشکستان پور ش انتهای ق..

امکانات: گاز . تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو کوی ..

پهنه M۱۱۱

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آقای..

گذر ۲۰ متری --دارای موقعیت تجاری- دستور نقشه تجاری

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ وطن پور..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه مهماندوست خ صفری ک..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه نرسیده به سه راه عمار ک..

بردیگر:۵۰متر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات