ایران فایل اسکان

خرید کلنگی شهرک والفجر

کلنگی گاندی جهت خرید دیروز

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; گاندی خ ۶ پ..

کلنگی مطهری جهت خرید دیروز

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; مطهری نرسیده به شریعتی بن بست ..

تجمیع شده۲ ملک ۳۲۸و۳۷۲

کلنگی مطهری جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; مطهری خ کوه نو..

کلنگی یوسف آباد جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; یوسف آباد خ ۶۴ خ آیینه..

کلنگی انقلاب جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۴۳۵ متر قدیمی ; انقلاب وصال پلاک هن..

کلنگی یوسف آباد جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; یوسف آباد جنب پمپ بنزین خ ۵۸ خ ..

امکانات: گاز

کلنگی وزراء جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; وزراء ک ۶ نبش ک فرو..

کلنگی انقلاب جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; انقلاب پل چوبی بالاتر از چهارراه گرگان ..

کلنگی وزراء جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; وزراء خ ششم کوی دل اف..

کلنگی یوسف آباد جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۰۷ متر قدیمی ; یوسف آباد میدان سلماس خ ..

کلنگی گاندی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۴۶۴ متر قدیمی ; گاندی نرسیده به کوی..

کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر مقابل پارک ساعی کوی شهید..

کلنگی مطهری جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۳۲۶ متر قدیمی ; مطهری ترکمنستان نارون ..

تجمیع ۲ ملک

کلنگی گاندی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; گاندی کوی هجدهم قواره..

دارای دو سند ۲۵۰متری قابل تجمیع-موقعیت تجاری

کلنگی وزراء جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; وزرا کوی بیستم کوی گل..

کلنگی جمال زاده جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی روبروی لبافی نژاد ..

معاوضه با آپارتمان

کلنگی یوسف آباد جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۲۰۷ متر قدیمی ; یوسف آباد خ کاج شمالی کوی ..

کلنگی انقلاب جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; انقلاب روبروی لاله زارنو کو..

کلنگی انقلاب جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۲۴۶ متر قدیمی ; انقلاب اسکندری شمالی فرصت شیرازی جنب دانشگ..

کلنگی گاندی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۸۷۲ متر قدیمی ; گاندی انتهای خ ۱۳ روبروی بی..

کلنگی انقلاب جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; انقلاب چهارراه کالج خ خارک کوی..

کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۹۰ متر قدیمی ; ولیعصر پایین تر از پارک ساعی روبروی مست..

کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۴۶۲ متر قدیمی ; ولیعصر نبش چهارراه زرتشت ضلع جنوب شرقی..

کلنگی/مغازه جمهوری جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۳۵۲ متر قدیمی ; جمهوری بین کارگر و جمالزا..

دارای جواز ساخت ۴۰متر تجاری و ۷۰۰متر اداری

کلنگی انقلاب جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; انقلاب پل چوبی خ حق..

کلنگی آرژانتین جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; آرژانتین خ الوند کوی س..

کلنگی فاطمی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; فاطمی خ علیرضا دائمی نبش کوی خورشید ..

۲بر-بردیگر:۷متر

کلنگی گاندی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; گاندی خ ۲۱ پلاک هن..

کلنگی یوسف آباد جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; یوسف آباد خ اسدآبادی خ ۶۲ کو..

کلنگی جمال زاده جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نصرت ش..

کلنگی انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۲۴۰ متر - زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; انقلاب دانشگاه شمالی بن بست پ..

کلنگی سپهبدقرنی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; سپهبدقرنی خ ۲۰متری فلا..

کلنگی میدان ولیعصر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; میدان ولیصر کوی نص..

کلنگی یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۶۶۶ متر قدیمی ; یوسف آباد جنب سینما گلریز کوی ۳۴ نبش..

کلنگی گاندی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۴۸۵ متر قدیمی ; گاندی خ سوم ..

کلنگی انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۲۸۳ متر قدیمی ; انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران پل..

کلنگی گاندی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۵۰۷ متر قدیمی ; گاندی بین خ یازدهم و سی..

کلنگی سپهبدقرنی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۳۹۰ متر قدیمی ; سپهبدقرنی بالاتراز خ اراک بن بس..

کلنگی مطهری جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; مطهری خ پارسا نبش نقدی پلاک..

کلنگی مطهری جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; مطهری خ جم خ غفاری پلاک ..

کلنگی فلسطین جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; فلسطین جنوبی خ شهدای ژاند..

کلنگی فاطمی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; فاطمی خ پیروزه خ۴..

امکانات: گاز

کلنگی جمال زاده جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ شبا..

کلنگی فاطمی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۳۳۳ متر قدیمی ; فاطمی میدان گلها ابتدای هش..

کلنگی میرزای شیرازی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرزای شیرازی کوی ش..

کلنگی نجات اللهی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; نجات الهی روبروی اراک ..

کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر روبروی دوراهی یوسف آباد کوی ا..

کلنگی توانیر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; توانیر خ رستگاران بن بست..

کلنگی مطهری جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مطهری کوه نور کوی..

کلنگی/دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; انقلاب بهارجنوبی بن بست ..

یک واحد مسکونی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات