ایران فایل اسکان

خرید کلنگی شهرک آپادانا

کلنگی شهران جهت خرید دیروز

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; شهران بلوار کوهسار خ شعبانعلی..

پهنه S۲۱۴

کلنگی باغ فیض جهت خرید دیروز

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; باغ فیض باغ ملی او..

کلنگی شهران جهت خرید دیروز

زمین: ۲۴۵ متر قدیمی ; شهران بلوارکوهسار خ شعبانعلی کو..

کلنگی بلوار فردوس غرب جهت خرید دیروز

زمین: ۹۶۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس غرب ورزی جنوبی خ..

کلنگی سردار جنگل جهت خرید دیروز

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; سردارجنگل بالاتر از مخبری پلا..

کلنگی بلوار فردوس شرق جهت خرید دیروز

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق چهارراه مخابرات خ سلیمی جهرمی جن..

کلنگی شهران جهت خرید دیروز

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; شهران کوهسار ادهمی کوی ..

کلنگی بلوار فردوس غرب جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۲۱ متر قدیمی ; بلوار فردوس غرب خ پروانه..

کلنگی سردار جنگل جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۱۱ متر قدیمی ; سردار جنگل بالاتر از ایرانپارس خ۵تن بلوار ۳۵متری ..

کلنگی بلوار فردوس غرب جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۴۳ متر قدیمی ; بلوار فردوس غرب سازمان برنامه مرکزی نبش ح..

کلنگی بلوار فردوس شرق جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ رامین شمالی ..

کلنگی اشرفی اصفهانی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۴۱۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ باهنر روبروی امیر..

امکانات: گاز

کلنگی سردار جنگل جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۱۴ متر قدیمی ; سردار جنگل خ فرزانه غربی خ..

زمین شهران جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۵۰۰ متر ; شهران میدان الغدیر خ الغدیر پل..

امکانات: محصور شده . بایر

موقعیت تجاری

کلنگی پونک جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۳۱ متر قدیمی ; پونک بالاتر از میدان خ ه..

کلنگی پیامبر جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۱۵۰ متر قدیمی ; پیامبرمرکزی هجرت گلزارشش..

کلنگی شهر زیبا جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۳۳۳ متر قدیمی ; شهر زیبا خ مرادی خ حسینی ..

دارای دستورنقشه پایان کار

کلنگی میدان نور جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۹۳۷ متر قدیمی ; ستاری شمالی خ زیت..

کلنگی بلوار فردوس شرق جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیان..

کلنگی بلوار فردوس شرق جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ سلیمی جهرمی نبش سنبل شرق..

کلنگی ایران پارس جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ ایرانپارس خ ایرانشهر جنوبی ..

کلنگی شهران جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۷۶۰ متر قدیمی ; شهران نرسیده به فلکه اوب کوی سم..

کلنگی اشرفی اصفهانی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; سیمون بولیوار انتهای الوند بالاتر از..

کلنگی بلوار فردوس شرق جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۳۹۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق روبروی خ ع..

کلنگی پونک جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پونک خ ۲۲بهمن خ منوچهر اکبری بن ب..

کلنگی شهران جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۳۸۱ متر قدیمی ; شهران کن خ روستائ..

کلنگی شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

زمین: ۱۰۱ متر قدیمی ; شهران کوهسار خ ادهمی کوی..

کلنگی اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی بلوار عدل کوی حسینی پ..

کلنگی بلوار فردوس شرق جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

زمین: ۲۵۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق بهار شمالی خ منوچه..

کلنگی میدان نور جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; ستاری خ طور شمالی کوی فاطر..

موقعیت اداری

کلنگی آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی خ محرابی خ براتلو خ منوچهری شرقی خ ش..

کلنگی پونک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پونک سیمون بولیوار جنب خ ..

امکانات: گاز

۲۰متر تجاری -کمیسیون یکطرفه

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۱۰۸۶ متر ; شهران میدان شورایاری ضلع شمال شرقی میدان جنب زمین ..

دارای جوازخیریه و درمانی

کلنگی آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۱۳۸۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی بلوار ابوذر ..

امکانات: گاز

کلنگی جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; جنت آباد ۲۰متری گلستان بالاتراز ۱۶..

کلنگی اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۲۴۲ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی قموشی خ پارک خ به..

امکانات: گاز

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ سج..

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۰۸ متر ; پونک سیمون بولیوار نبش شاهد چهارم پ..

۱۰۰درصد بنا

کلنگی بلوار فردوس شرق جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۳۳۶ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی شمالی کو..

گذر ۸متری

کلنگی آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی خ بهنام ..

۶۰متر تجاری

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۱۹۲۵ متر ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش کوی..

جواز ۱۵ طبقه ۸۰ واحد و ۱۱۶ پارکینگ- دارای ۷۰۰۰ متر بنا

کلنگی شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۶۱۳ متر قدیمی ; شهر زیبا بلوار تعاون حکیم غرب اندیشه شمالی ..

۲بر

کلنگی آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی بهنام مق..

مشارکت

کلنگی جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ شقایق ..

کلنگی جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ حصارک خ سیمون بولیوار خ کشاورز..

کلنگی شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; شهران خ عسگری کوی ه..

کلنگی آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۵۹۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی خ حسن آباد ..

کلنگی شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; شهران کن روبروی پمپ بنزین روبروی بوستان جوانمرد..

جواز ۳طبقه

کلنگی جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ شقایق خ بنفش..

فروش ۳دانگ از ۶دانگ

کلنگی بلوار فردوس شرق جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق وفا آذر شمالی جن..

امکانات: گاز

۲۵متر تجاری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات