ایران فایل اسکان

خرید کلنگی شهرک آپادانا

مستغلات/کلنگی شهر زیبا جهت خرید دیروز

۶۵ متر - زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; شهرزیبا کوی کن احمدکاشانی چهل تن کوی ..

امکانات: گاز

کلنگی میدان نور جهت خرید دیروز

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; ستاری خ هجرت کوی شقایق شان..

معاوضه با آپارتمان ۴ طبقه تکواحدی

کلنگی جنت آباد جهت خرید دیروز

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی کوی رجب صلاحی خ..

قابل تجمیع-دارای دستورنقشه۵طبقه

کلنگی میدان نور جهت خرید دیروز

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; ستاری پیامبر مرکزی خ هجرت گلز..

زمین شهر زیبا جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۰۰۰۰ متر ; شهرزیبا بلوار تعاون خ مرادی پلا..

کلنگی آیت الله کاشانی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر نرسیده به حکی..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۷۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی روبروی برج هامون نبش باغ فی..

امکانات: محصور شده

کلنگی ایران پارس جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; ایرانپارس آبشناسان انتهای نیایش ..

کلنگی سردار جنگل جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۱۴ متر قدیمی ; سردار جنگل خ فرزانه غربی خ..

کلنگی آیت الله کاشانی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی خ محرابی خ براتلو خ منوچهری شرقی خ شکو..

کلنگی جنت آباد جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی جنب شهروند پلا..

کلنگی بلوار فردوس شرق جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ وفاآذر جنوبی خ گل ..

کلنگی آیت الله کاشانی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; ۴راه مخابرات خ سلیمی جهرمی جنب خان..

کلنگی اشرفی اصفهانی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۴۱۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ باهنر روبروی امیر..

امکانات: گاز

کلنگی اشرفی اصفهانی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوارانتهای الوند بالاترا..

کلنگی پونک جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۳۱ متر قدیمی ; پونک بلوار همیلا ۴باغ..

کلنگی اشرفی اصفهانی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۶۷۰ متر ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی پاین تر از تیرازه خ بوستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلنگی/مغازه جنت آباد جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۴۵ متر قدیمی ; جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان خ ۱۶متری دوم شمالی کوی پ..

۱۶ مترتجاری

زمین شهران جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۳۰۰۰ متر ; شهران جنب شهرک نفت..

باغ-زمین مشجر-معاوضه با ملک

کلنگی میدان نور جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; ستاری حکیم بالاتر از چهارراه تعاون روبروی با..

کلنگی شهر زیبا جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۶۱۳ متر قدیمی ; شهر زیبا بلوار تعاون حکیم غرب اندیشه شمالی ..

۲بر

کلنگی جنت آباد جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد ۲۰متری گلستان بین ۱۴متری ..

کلنگی بلوار فردوس شرق جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر ۱..

کلنگی اشرفی اصفهانی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۳۲۴ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ اسکندرزاده خ گلستان ۸ نرسید..

کلنگی جنت آباد جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی خ اقاقیا خ یاس کوی..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۲۹۴ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش بلوار سجا..

امکانات: دو کله

کلنگی جنت آباد جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی خ چهارباغ شرقی خ یاس ن..

از طول بر اطلاع نداشتند-۳بر-هماهنگی با واحد ۳

کلنگی آیت الله کاشانی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۹۴۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی بر میدان کودک جن..

امکانات: گاز

کلنگی بلوار فردوس غرب جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۰۵۰۰ متر قدیمی ; بلوار غرب بهارشمالی منوچهری غربی پ..

کلنگی میدان نور جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; ستاری تقاطع باهنر خ باهنر ..

کلنگی جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۲۵۴ متر قدیمی ; جنت آبادجنوبی خ چهارباغ ..

موقعیت اداری میباشد

کلنگی/مغازه جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۱۴۷ متر قدیمی ; جنت آّباد جنوبی خ ایثار..

۵۰متر تجاری

کلنگی شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شهران کوهسار خ ادهمی ک ..

کلنگی شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهر زیبا خ احمد کاشانی کوی فت..

کلنگی اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی ۳۵متری طالقانی کوی هاشمی..

کلنگی پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پونک خ طالقانی..

کلنگی جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۴۸۶ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار خ شا..

امکانات: گاز

کلنگی اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۱۹۴ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی بن بست..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۲۰۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ نفت کوی ۱۳ دوم..

کلنگی سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; سردار جنگل بهارغربی بالاتر از میدان استان..

کلنگی پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پونک خ ۳۵متری طالقانی ..

کلنگی شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۳۸۴ متر قدیمی ; شهرزیبا بلوار فرساد کوی سر..

۹۶مترقدرالسهم

کلنگی آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی نبش..

کلنگی پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; پونک ۳۵متری گلستان بین عدل و..

کلنگی شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; شهر زیبا میدان الغدیر خ سادات ۱۲متری اسلا..

کلنگی بلوار فردوس شرق جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۳۲۴ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ ولیعصر ..

کلنگی پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۲۳۱ متر قدیمی ; پونک بالاتر از میدان خ ه..

مستغلات/کلنگی جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۱۵ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد طور شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات