خرید کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش)

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند کوی طوبایی کوی ثابتی ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر ک ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفعت کوی بها..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شریعتی خ کشانی خ پار..

دستورنقشه ۴طبقه

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

کلنگی/ویلا شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۴۰۹ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به پل صدر کوی الهیه ..

کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; شریعتی خ منظرنژاد بین ظفر و می..

۲۹متر تجاری

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی ک رفعت ک ب..

تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک کوی ..

گذر۱۴متری- دو کله

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۲۰۸۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی و..

کلنگی/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۵۰ متر - زمین: ۲۸۰ متر نوساز ; شریعتی روبروی ظفر کوی صا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفع..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; شریعتی خاقانی عطاری مقدم جنوبی خ حیدری ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; شریعتی کوی محمودی بن بست ..

ملک تودلی میباشد

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۴۳۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس خ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ موسیوند ک طوبایی بن..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی رفعت کوی بهار..

امکانات: تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید د..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی کوی رفعت کوی ..

امکانات: تودلی

بازدید با هماهنگی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام ..

۲ بر

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به تجریش خ شهید واعظی نبش خ خیا..

۳دانگ فروش ۳دانگ مشارکت

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس پلا..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی رفعت..

امکانات: تودلی

از طول بر بی اطلاع

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۴۰۵ متر قدیمی ; شریعتی نبش ایستگاه مترو قیطریه بلوار صبا کوی حس..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفعت کوی بها..

امکانات: تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب پل صدر خ ستار کشانی پل..

امکانات: تودلی

دو بر

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام ..

۲بر ۳۷ بر دیگر -سند وقف خاص میباشد

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

زمین: ۳۳۴ متر قدیمی ; شریعتی نبش ظفر کوی ا..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۴۳۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی پمپ بنزین اسدی کوی خوش نویس..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفع..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی ۴راه حکمت جنب تات ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ موسیوند ک طوبایی بن..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک حمید..

۲کله

زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۸۵۰ متر ; تجریش میدان قدس روبروی شهرداری پل..

دارای موقعیت صددرصد تجاری اداری و سابقه اسنادی بیش ازیک قرن--۴بر

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی خ شهید واعظی نبش کو..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

زمین: ۱۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی بین میرداماد و ظف..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; بالاتر از پل رومی کوی ماهروزاده کوی رمضانیان بن بست ک..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی (اسدی) نبش کوی خی..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

زمین: ۳۳۴ متر قدیمی ; شریعتی نبش ظفر کوی ا..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفعت..

از طول بر اطلاع نداشتند- تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی ۴راه حکمت جنب تات ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; دو راهی قلهک کوی ص..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی خ شهید واعظی نبش کوی خیام پ..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات