ایران فایل اسکان

خرید کلنگی خواجه نظام

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری شهدای ار..

۲۸مترتجاری-قابل معاوضه

کلنگی خواجه نظام جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; خواجه نظام خ بازرگان کوی ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی کوی ر..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; خواجه نظام بالاتر از خ صفی ..

کلنگی/دفتر کار خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک نبش ۱۰متری ارامنه پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

بردوم ۲۰متر-۲۲۰متر مغازه در۱۱باب سرقفلی-۵۸۰متر حمام قدیمی(ملک وسرقفلی)-۸۰۰متر بنا مفید

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; خواجه نظام صیاد شیرازی کوی گل..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک کوی ۴۵ بن بست..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; شریعتی پلیس خواجه نظام خ ماندگار کوی ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروجنی پلاک..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوچه..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; پلیس خواجه نظام هوشنگ نوری بن بست هفتم..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام اجاره دار شهید ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۹۹ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی تیموری روبروی مسجد خاتم ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; خواجه نظام ک اروجن..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۵۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بازرگان کوی..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی جهان بین کوی..

ملک تودلی میباشد

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۶۹ متر ; خواجه نظام خ سلمان فارسی کوی موسوی خواه بن ب..

کاربری مسکونی-اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارا..

۳۰مترتجاری متری :--/۸م -اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; خواجه نظام خ مرتضی ماندگار بن بست بنی هاشمیا..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۱۳۵ متر ; خواجه نظام خ علی موثق بن بست اول پ..

کاربری مسکونی-اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار خ مجدآبادی..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; خواجه نظام شهدای ارامنه خ نصرآبادی..

جواز۴طبقه با۳پارکینگ

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی شفق حمام شفق قدیم پ..

جواز ۴۰واحد-مشارکت

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی ک..

کلنگی/ویلا خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۶۰ متر - زمین: ۵۸ متر قدیمی ; خواجه نظام خ بازرگان بن بس..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروجنی پلاک..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ۱۰ متری ارامنه ک..

۲بر- بافت فرسوده

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروج..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام خ باقرزاده خ صحرائی خ ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه چهارراه سجادی کوی..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۵۵۶ متر قدیمی ; خواجه نظام پائین تر از چهارراه شیخان نبش ..

کمیسیون کامل-۳۷۶متر تجاری - دارای دستور نقشه ۵ طبقه مسکونی- بعد از اصلاحی ۴۰۴ متر

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوچه..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

زمین: ۲۰۹ متر قدیمی ; خواجه نظام ۴ راه شیخا..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر

۲۰۹ متر تجاری در ۲ دهنه

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; خواجه نظام خ بازرگان کوی ک..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

زمین: ۱۸۱ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارام..

۴۰مترتجاری-فروش ۳دانگ از ۶دانگ

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام خ اجاره دار شهید ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروج..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ماندگار ب..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; خواجه نظام صیاد شیرازی کوی گل..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; پلیس خواجه نظام هوشنگ نوری بن بست هفتم ..

پشت قواره

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

امکانات: تودلی

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوچه..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام شهید ارد..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بامداد مقدم بن ب..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروج..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ماندگار بن..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک بن بست ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوچه ..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات