ایران فایل اسکان

خرید کلنگی خواجه نظام

کلنگی/دفتر کار خواجه نظام جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک نبش ۱۰متری ارامنه پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

بردوم ۲۰متر-۲۲۰متر مغازه در۱۱باب سرقفلی واگذارشده-۵۸۰متر حمام قدیمی(ملک وسرقفلی)

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۸۱ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارام..

۴۰مترتجاری-فروش ۳دانگ از ۶دانگ

کلنگی خواجه نظام جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام خ اجاره دار شهید ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک کوی ۴۵ بن بست..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروج..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ماندگار ب..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; خواجه نظام صیاد شیرازی کوی گل..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; پلیس خواجه نظام هوشنگ نوری بن بست هفتم ..

پشت قواره

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

امکانات: تودلی

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوچه..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه نبش طاهری پ..

۳۶متر تجاری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; شریعتی پلیس خواجه نظام خ ماندگار کوی ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; خواجه نظام ک اروجن..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; خواجه نظام خ بازرگان کوی ک..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی شفق حمام شفق قدیم پ..

جواز ۴۰واحد-مشارکت

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام شهید ارد..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بامداد مقدم بن ب..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروج..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۵۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بازرگان کوی..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; خواجه نظام چهارراه شیخان کوی ۲۵بن ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۱۵۷ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اقبا..

بافت فرسوده-قابلیت تجمیع

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ماندگار بن..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک بن بست ..

مستغلات/کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۷۰ متر - زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی ۴..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۶۲ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی شهدا کوی جهانگی..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ۱۰ متری ارامنه ک..

۲بر- بافت فرسوده

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

زمین: ۱۹۱ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ۱۰ متری ارامنه نبش بن ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام خ باقرزاده خ صحرائی خ ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوچه ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۲۰۳ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بازر..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۲۱۴ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار کوی عشقی کوی شری..

تجمیع دو ملک ۱۰۹و ۱۰۵ متر

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بازرگان نبش..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام نبش ۱۰متری ارامنه پل..

دارای ۵۰۰مترحمام-۱۱باب مغازه که سرقفلی واگذار شده در مجموع:(۲۲۱متر)-۹۰۰مترآپارتمان

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام اجاره دار شهید ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بوریائ..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

زمین: ۲۰۹ متر قدیمی ; خواجه نظام ۴ راه شیخا..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر

۲۰۹ متر تجاری در ۲ دهنه

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۷۳ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی ۴۵ کوی گلسرخ بن ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; ۴راه شیخان کوی ۲۵بن بست۲..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۶۲ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی شهداء کوی جهانگی..

قابل تجمیع با ملک مجاور-جواز ۴طبقه ۴۵متری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; پلیس خواجه نظام کوی اروجنی پلا..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۱۹۱ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ۱۰ متری ارامنه نبش بن ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوچه ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک اجاره دار شهید..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۲۰۳ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بازر..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۷۳ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی ۴۵ کوی گلسرخ بن بست..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروجنی پل..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; خواجه نظام چهارراه شیخان کوی ۲۵بن ب..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نظام نرسیده به ۱۰متری ارامنه کوی..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی ۴۵ بن بست گ..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات