ایران فایل اسکان

خرید کلنگی الهیه

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; الهیه خزر بن بست آذ..

۲کله

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; الهیه خ دربندی چهارراه حسابی روبروی باغ مو..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۱۳۸۰ متر قدیمی ; الهیه ماهرو بن بست شاهین پ..

۳بر-۲کله

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; الهیه خ فیاضی ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۶۲۳ متر قدیمی ; الهیه آقابزرگی روبروی بن بست ..

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

زمین: ۲۴۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ آقابزرگی..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۶۱۷ متر قدیمی ; الهیه گلنار روبروی برجهای دوقلو پل..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار خ ماهرو کوی ..

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۱۴۰۰ متر ; الهیه خ گلنار خ ماهروزاده خ پناهی نیا قواره س..

عرض ۷۵متر- محصور شده- ۵۰% معاوضه با آپارتمان در منطقه یک

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; الهیه خ تختی ..

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

زمین: ۲۴۰۰ متر ; الهیه خ آقابزرگی قطعه دوم پلا..

۲کله-گذر۱۲متری

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

زمین: ۱۳۸۰ متر قدیمی ; الهیه ماهرو بن بست شاهین پ..

۳بر-۲کله

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار ک مگنو..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; الهیه خ دربندی چهارراه حسابی روبروی باغ مو..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار ک مگنو..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; الهیه خ دربندی چهارراه حسابی خ حسابی روبروی باغ م..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار خ ماهرو کوی ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

زمین: ۲۲۰۰ متر قدیمی ; الهیه خاقانی..

۲کله

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار ک مگنو..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

زمین: ۱۳۸۰ متر قدیمی ; الهیه خ ماهرو بن بست شاهین ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; الهیه خ آقابزرگی خ پاک اندیشان..

۲بر-بردیگر:(۱۶متر)

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار خ ماهرو کوی مگ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

زمین: ۱۳۸۰ متر قدیمی ; الهیه ماهرو بن بست شاهین پ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; الهیه خزر بن بست آ..

امکانات: گاز

آذین بر ۱۴ متری - واثق بر ۶ متری

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

زمین: ۵۰۷ متر قدیمی ; الهیه مریم شرقی..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار کوی مگن..

مستغلات/کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

۱۷۵۰ متر - زمین: ۱۷۱۷ متر قدیمی ; الهیه کوی گلپاد دومین قوار..

امکانات: کولر . گاز

۴ واحد ۳۰۰ و۱واحد ۵۵۰متری

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

زمین: ۷۱۲۰ متر قدیمی ; الهیه خ آقابزرگی قو..

کمیسیون کامل-دستور نقشه برج باغ-مشارکت -معاوضه (تجمیعی)-

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; الهیه خزر بن بست آ..

امکانات: گاز

آذین بر ۱۴ متری - واثق بر ۶ متری

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

زمین: ۶۲۳ متر قدیمی ; الهیه آقابزرگی روبروی بن بست ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; الهیه خ خزر بن بست آ..

بردیگر۶متر

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

زمین: ۸۰۰ متر ۲۵ ساله ; الهیه خ بیدار ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; الهیه خ اکبری لاله کوی سوم رضایی بن بست شاه..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

زمین: ۱۷۱۷ متر قدیمی ; الهیه کوچه گلپاد دومین قوار..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

زمین: ۸۹۹ متر قدیمی ; الهیه گلنار ماهرو بن بست ما..

امکانات: گاز

انتن مرکزی -

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

زمین: ۸۹۹ متر قدیمی ; الهیه گلنار ماهرو بن بست ما..

امکانات: گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

زمین: ۸۹۹ متر قدیمی ; الهیه گلنار ماهرو بن بست ما..

امکانات: گاز

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

زمین: ۲۴۰۰ متر ; الهیه خ آقابزرگی بالاتر از برج..

۲کله-- کمیسیون کامل-جهت مسکونی--گذر۱۲ --دارای پهنهr۲۵۱ --

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ بیدار ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

زمین: ۸۹۹ متر قدیمی ; الهیه گلنار ماهرو بن بست ما..

امکانات: گاز

کلنگی/ویلا الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

۲۸۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; الهیه خ استانبول خ عروس خ ..

امکانات: کولر . گاز

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

زمین: ۲۴۰۰ متر ; الهیه آقا بزرگی بالاتراز برج ..

کمیسون کامل - جهت مسکونی -برج

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

زمین: ۱۷۱۷ متر ۳۰ ساله ; الهیه خ گلپاد..

امکانات: گاز . چیلر . فن کوئل

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

زمین: ۳۵۰ متر ۲۵ ساله ; الهیه خ استانبول خ عروس خ ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

زمین: ۱۶۰۰ متر ۲۰ ساله ; الهیه مریم غرب..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۰۷

زمین: ۷۴۰ متر ۲۵ ساله ; الهیه خ بیدار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات