ایران فایل اسکان

خرید مغازه یوسف آباد

مغازه یوسف آباد جهت خرید چهار روز قبل

۹۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد خ۱۱ ..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

جواز فست فود

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد نبش میدان فرهنگ پاساژ..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر . آب و برق

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۲۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد فتحی شقاق..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز دارد

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد بین خ دوم و چه..

مستغلات/مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۶۸ متر - زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; یوسف آباد جهان آراء نبش ۴۴..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۴۰متر تجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد جهان آراء خ ۲۷ غربی خ م..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

دارای جوازتاسیسات-یک دهنه

مستغلات/مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۶۸ متر - زمین: ۸۵ متر قدیمی ; یوسف آباد خ جهان آراء خ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲متر مغازه

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد بین خ ۲۷ و ۲۹ روبروی سینم..

امکانات: برق ۳ فاز . آب و برق

جواز خواربار فروشی - یک دهنه

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد بین خ دهم ودوا..

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد خ فتحی شقاقی بین کاج ..

امکانات: برق ۳ فاز . آب و برق

یک دهنه جواز گوشت و مرغ

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۵۹ متر قدیمی ; یوسف آباد خ مدبر نبش خ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲نبش- ازطول براطلاع نداشتند-ملکیت و سرقفلی

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد چهارراه فتحی ش..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه- جواز آزاد

مستغلات/مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۲۶۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; یوسف آباد جهان آراء خ مهما..

امکانات: کولر . گاز

۴۵متر مغازه

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۲۷۰ متر - طبقه همکف نوساز ; یوسف آباد خ اسدآبادی کوی پانزدهم پ..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۳ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; یوسف آباد بین خ ۵۱ و ۵۳ مجتمع ت..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

چند پله به پائین-شیرینی مشاور-سرقفلی

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۸ متر - طبقه همکف نوساز ; یوسف آباد خ چهلستون نرسیده به فتح..

امکانات: گاز . اسپلیت . آب و برق

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۴۸ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; یوسف آباد بالاتر از میدان کلانتری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۲۴ متر - طبقه همکف نوساز ; یوسف آباد فتحی شقاقی شمال میدان سلماس خ شهریار بین..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - دارای جواز چلو کبابی معاوضه با آپارتمان

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۲۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; یوسف آباد جهان آرا بین خ ۵۶ و ۵۸ روبروی آژانس ر..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز لبنیاتی یک دهنه با سرقفلی

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد بین خ دوم و چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات/مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۶۸ متر - زمین: ۱۹۸ متر ۲۴ ساله ; یوسف آباد خ ۴۴ جهان آر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

دارای ۴۰متر تجاری- از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۷۰ متر - طبقه همکف نوساز ; یوسف آباد نبش خ ۲۶ ..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر

مستغلات/مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۶۸ متر - زمین: ۷۵ متر قدیمی ; یوسف آباد خ جهان آرا بین خ..

امکانات: کولر . گاز

۶۸متر تجاری

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۶۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; یوسف آباد جهان آرا خ۲..

امکانات: گاز . آب و برق

سه فاز ۱۵آمپر -

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۷۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; یوسف آباد نرسیده به مطهر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۱۱۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد فتحی شقاقی جنب داروخا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۹ متر - طبقه همکف ۳۵ ساله ; یوسف آباد نبش خ ۲۷ جواهر..

امکانات: کولر . گاز

باجواز جواهرفروشی - یک دهنه-۳بر - فقط خریدار واقعی

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۲۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد فتحی شقاق..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز دارد

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد نرسیده به میدان فرهنگ روبروی سینما ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازتاکسی سرویس

کلنگی/مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; یوسف آباد خ جهان آراء کوی ۲۹..

۱۲متر تجاری

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد خ مدب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فاقد جواز - دو دهنه

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۳۸ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; یوسف آباد بالاتراز میدان کلانتری جنب خ ۴۸..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۵۱ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; یوسف آباد خ بیستون بین خ ۱..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز فست فود آب ۴ اختلاف سطح دارای ۲ پارکینگ سندی

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۳۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; یوسف آباد بین خ ۳۷ ومیدان کلانت..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۴۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد خ ۲۴ ..

امکانات: گاز

۲۴متربالکن

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۳۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; یوسف آباد بین خ۳۷ و میدان کلانت..

امکانات: گاز . پکیج . آب و برق

مناسب رستوران -۲پارکینک یک دهنه

کلنگی/مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; یوسف آباد نبش خ ۶۶ پلاک ..

۷۱ متر تجاری - پهنه M۱۱۳

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۱۶ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; یوسف آباد نبش خ ۵۳ مجتمع تج..

امکانات: کولر . گاز

۲پله به پائین- فاقدجواز-یک دهنه

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

۱۵ متر - طبقه همکف ۴۰ ساله ; یوسف آباد خ جهان آراء بین خ ۳۸ و ۴۰ ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

سرقفلی ملکیت

مستغلات/مغازه/دفتر کار یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

۱۶۵ متر - زمین: ۵۱۰ متر نوساز ; یوسف آباد نبش خ ۲۶..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . فلت

دارای ۵۲۰متر تجاری که در همکف میباشد-از جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

۱۶ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; یوسف آباد نبش خ۵۳ مجتمع تج..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد-یک دهنه

کلنگی/مغازه یوسف آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

زمین: ۴۱۴ متر قدیمی ; یوسف آباد خ فتحی شقاقی روبروی جهانمهر ..

جواز ۹طبقه-۳طبقه پارکینگ-۱۳۲متر تجاری-۴۲۲متر اداری و ۷۸۰متر مسکونی-تجمیع ۲ملک

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات