ایران فایل اسکان

خرید مغازه کارگر شمالی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید دیروز

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی خ نصرت روبروی مسجد ابدالفضل..

امکانات: کولر . گاز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید چهار روز قبل

۱۱۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; امیرآباد شمالی بالاتراز پمپ ب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

- باجواز رستوران -۲دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید پنج روز قبل

۳۳ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; کارگرشمالی روبروی مخابرات پاساژ..

امکانات: گاز . آب و برق

جوازآزاد -یک دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۶۳ متر ۲۳ ساله ; کارگرشمالی بالاتر از پمپ بنزین نبش کوی رز ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . فروش با مستاجر . آب و برق

۲ باب مغازه ۳۸ و ۲۵ متری ملک و سرقفلی ۱۸ متر زیر زمین ۲۱ متر بالکن که در قیمت کل محاسبه شده ۵ دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی خ مظفری خواه پلاک..

امکانات: کولر . آب و برق

جواز پارچه فروشی-یک دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۴۵ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کارگر شمالی بالای پمپ بن..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/مغازه/دفتر کار کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۲۰ متر - زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی بین نصرت و بلوار کش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای یک باب مغازه ۲۰۱متری

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۸۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی خ هفت..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳ دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۴۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی بین فرصت و نصرت جنب دانشگ..

امکانات: کولر . فن کوئل . آب و برق

یک دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۴۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کارگر شمالی نبش خ نصرت پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز دائمی پیتزافروشی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگرشمالی خ مظفری خواه پلاک..

امکانات: کولر . گاز

جواز پرده فروشی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۳۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کارگر شمالی بالاتراز فرص..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . آب و برق

سه دهنه جواز آزاد

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کارگر شمالی بالاتراز ۴ راه فاطمی ابتدای ..

امکانات: کولر . گاز

جواز ۱۰ساله کلید سازی - دیوار ام دی اف

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کارگرشمالی پاس..

امکانات: کولر . گاز

معاوضه با ویلا و آپارتمان

مغازه/دفتر کار کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۷۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگرشمالی روبروی بیمارستان مرکز قلب..

امکانات: کولر . گاز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ فرصت..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/مغازه/دفتر کار کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۸۵ متر - زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی بین نصرت و بلوار کش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای یک باب مغازه ۲۰۱متری

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کارگر شمالی بین فرصت ونص..

امکانات: کولر . گاز

معاوضه با ملک کلنگی در منطقه ۶ یک دهنه جواز آزاد

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۷ متر - طبقه باب ۲۵ ساله ; کارگر شمالی نرسیده به چهارر راه نصرت پایین تراز کوی طب..

امکانات: کولر . گاز

برق و گاز مجزا- ۲دهنه - جواز ازاد

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۵۳ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کارگر شمالی نبش شهید فکوری جنب پمپ..

امکانات: کولر . گاز

۲ دهنه جواز آزاد

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۲۷۸ متر ۲۵ ساله ; کارگرشمالی خ فرصت نرسیده به جمالزاده ..

امکانات: گاز

۱۵متر تجاری

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۲۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی بالاترازخسروی جگر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۳۷ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; کارگر شمالی بین خ فرصت ونصرت پل..

امکانات: گاز . باز سازی شده . برق ۳ فاز . آب و برق

دارای جواز پروتئینی-۳دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۱۳ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از فاطمی روبروی پمپ بنزین ج..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

آب مشترک

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۲۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگرشمالی بین نصرت وفرصت پلا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز خشکبار فروشی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده خ فر..

امکانات: کولر . گاز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کارگر شمالی ابتدای خ کارگر..

امکانات: کولر . گاز

۲۰ متر بالکن معاوضه با ویلا

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۷۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی روبروی بیمارستان مرکز قلب ن..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز فست فود -ملکیت و سرقفلی - یک دهنه-اطلاعات دقیق نداشتند

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کارگر شمالی ابتدای خ کارگر..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جوازکتاب فروشی- یک دهنه -از بر اطلاع ندارد-۲بر-معاوضه با آپارتمان

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی خ مظفری خواه پلاک..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز پرده فروشی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

۱۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی خ فرصت..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

دو دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; انقلاب کارگرشمالی مجتمع تجاری..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۱۰پله به پائین-یک دهنه-جوازآزاد

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کارگر شمالی بالاتراز چهارراه فاطمی ابتدای..

امکانات: کولر . گاز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

۲۸ متر - طبقه همکف نوساز ; کارگر شمالی روبروی پارک لاله خ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

زمین: ۲۷۸ متر ۲۵ ساله ; کارگرشمالی خ فرصت نرسیده به جمالزا..

امکانات: گاز

۱۵متر تجاری

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۲۷۸ متر ۲۵ ساله ; کارگر شمالی خ فرصت نرسیده به جمالز..

امکانات: گاز

۱۵متر تجاری

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

زمین: ۵۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نبش کوی بهرو..

۱۴۶متر تجاری

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

۹۵ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کارگر شمالی نرسیده به خ فرصت پل..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

جواز آزاد - ۲دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

۵۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگرشمالی جنب پمپ بنزی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه -جواز اغذیه فروشی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

۳۲ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کارگر شمالی تقاطع اتوبان جلال پل..

امکانات: اسپلیت

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

۸۰ متر - طبقه اول نوساز ; کارگر شمالی نصرت شرقی خ پیام آور..

امکانات: گاز

فقط آرایشگر زنانه- ۵۰سال سابقه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

۳۰۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی بین خ ۷ و ۹ پلاک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد -۲ نبش

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

زمین: ۱۲۲ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ یکم شکراللهی خ آذر..

همکف تجاری-۳بر-۷۲مترتجاری

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

دارای بالابربرقی با وزن ۵۰۰کیلو- یک دهنه - جواز خدمات فنی-

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

۴۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کارگر شمالی بین فرصت و نصرت جنب دانشگ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه - جواز پوشاک

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات