خرید مغازه نظام آباد شمالی

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به مترو فد..

۵۰متر تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نظام آباد شمالی وحیدیه خ واشقانی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز لوازم التحریر- یک دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۵۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی نرسیده به پارک..

امکانات: گاز . آب و برق

۲دهنه

مستغلات/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۲۶ متر - زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲کله-۱۴۴مترتجاری(۳سندجداگانه)-جوازتالارپذیرائی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۳۸ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; نظام آباد شمالی بالاتراز سبلان سه راه..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۸ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نظام آباد شمالی سه راه وحیدیه..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازعکاسی

ویلا/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۵ متر - زمین: ۹۷ متر ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

با یک باب تجاری ۷/۵متر

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه ایستگاه..

۲باب مغازه در کل ۳۸متر

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی نبش خ طاو..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه جواز ندارد

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۴۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد جنوبی نرسیده به بیمارستان امام حسین ..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

جواز تابلو سازی

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; نظام آباد مدنی شمالی ۱۴متری لشگر پ..

۴۰متر مغازه - ۴۰متر کارگاه -۱۰متر بالکن

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۱۹۷ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه ضلع جنوب پارک تسلیح..

۵۱متر تجاری-۲ملک مجاور هم

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; نظام آبادشمالی روبروی بیمارستان امام حسی..

امکانات: کولر . گاز

جواز آزاد-ملک و سرقفلی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی وحیدیه خ سلیمی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۴۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ ۱۳۴ پلاک..

از جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آبادشمالی خ ارباب مهدی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۳۲ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; نظام آباد شمالی خ شهید مدنی مسیل باخ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ ارباب مهدی جنب کو..

امکانات: آب و برق

یک دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۸۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ فتحنا..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز

بازدید با هماهنگی - دو دهنه

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۹ متر - زمین: ۵۵ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی بخت آزاد نبش کو..

۱۹مترتجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی وحیدیه ایستگاه ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی چهارراه گلچین خ بخشی فرد نبش کوی ه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه -دارای جواز سوپر گوشت

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی وحیدیه خ سلیمی افضل روبروی مسجد با..

امکانات: گاز . آب و برق

۲دهنه جواز آزاد

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نظام آباد شمالی بخت آزاد(ارباب مهدی)روبروی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۴۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ شهید حیدریان (۱۴متری لشگر..

امکانات: گاز . آب و برق

در حال حاضر قنادی فعال میباشد-بافت فرسوده

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۴۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی وحیدیه میدان تسلیحات خ..

امکانات: گاز . آب و برق

از جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۲۷ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه خ نجاری نبش بن..

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی خ فتحنا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۳۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; مدنی خ شهید رجب..

امکانات: کولر . گاز

معاوضه با آپارتمان در غرب تهران

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به مترو فد..

۵۰متر تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۲۳ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه م تسلیحات ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۲۷ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به ۱۴متری لشگر جنب ایستگاه ا..

۷متربالکن-یک دهنه-فاقد جواز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۲۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه ایستگاه..

از طول بر و جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۳ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; نظام آباد خ۱۴متری لشگر ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

قیمت کلیدی ۱۵۰ م جواز دائمی کامپیوتر

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه بن بست پرنیا ..

۳۷متر تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی ۱۰متری ارامنه شه..

امکانات: گاز . آب و برق

۲دهنه - جواز نجاری با سرقفلی با ملکیت

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۷۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آبادشمالی سه راه وحیدیه روبروی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز خرازی۲۰متر بالکن

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی خ داوودی جنب کوی بهروز شفیعی آرا..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲دهنه-جواز آرایشگاه-سرقفلی

مستغلات/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; نظام آبادشمالی خ اسلام پن..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۲۶مترتجاری ملک وسرقفلی -۲دهنه

مستغلات/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۴۰ متر - زمین: ۱۸۶ متر ۳۰ ساله ; نظام آباد خ محمودی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۸۸مترتجاری

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۱۰۱ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ بخت آزاد پلا..

۳۳متر مغازه ملک و سرقفلی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی روبروی پاساژ امیر پ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . برق ۳ فاز

از جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی خ رجب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی مسیل باخ..

۳۲متر تجاری با ملک و سرقفلی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۳۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی نبش طاووسی (شهید فتاحی)..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۲۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی خ بخت آزاد نبش کوی نصرا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

جواز ساندویچی - ۲ دهنه

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۲۸۱ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی روبروی پارک فدک خ زینال..

دارای مغازه ۲۲و۲۸متری-سرقفلی ۲۲متری واگذارشده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات