ایران فایل اسکان

خرید مغازه فرجام غربی

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; فرجام غربی خ عبادی خ احد زاده روب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز آزاد

کلنگی/مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; فرجام غربی روبروی خ۴۱ ..

۲۴مترتجاری( ملک و سرقفلی)

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; فرجام غربی بین اردیبهشت و باقری جنب بانک پارسی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

زیرزمین یک سوم قیمت مغازه میباشد

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی چهارراه خاور خ حیدرخانی ..

امکانات: کولر . گاز

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; فرجام غربی چهارراه ولی عصر پانزده متری شمالی..

امکانات: کولر . آب و برق

جواز شوینده بهداشتی دو دهنه

کلنگی/مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی چهارراه ولیع..

۴۳متر تجاری

کلنگی/مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین خاور و حیدر..

۶۰مترتجاری

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهرانپارس تقاطع باقری و فرجام نبش شم..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۱۵متر تابلوخور-سابقه داروخانه -دو نبش

کلنگی/مغازه/دفتر کار فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۴۴۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۲۰ ساله ; فرجام غربی تقاطع ولیعصر پلاک..

امکانات: گاز

مناسب برای پاساژ و بانک - قیمت زمین و تجاری با هم

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۲۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی نرسیده به چهارراه نیروی دریائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد- ملکیت

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۵۱ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; فرجام غربی نرسیده به نیروی دری..

امکانات: گاز

یک دهنه-

کلنگی/مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بر چهار راه ولی..

۶۰ متر تجاری ملک و سرقفلی

کلنگی/مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ولیعصر خ احدز..

۱۵متر تجاری

کلنگی/مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش چهارراه ولیعصر پل..

۶۰متر تجاری بر دیگر ۳۵

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۱۳۰ متر - طبقه دوم نوساز ; فرجام غربی ۴راه خاور خ حیدرخانی پل..

امکانات: کولر . گاز

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۱۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی چهارراه خاور خ حیدرخانی شمالی ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . پکیج . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

۶۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; فرجام غربی بین نیروی دریائی و ه..

امکانات: کولر . گاز

۲دهنه- جواز پوشاک یا سر قفلی

کلنگی/مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش چهارراه ولیعصر پل..

۶۰متر تجاری-۲بر-بردیگر:(۳۵متر)

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

۵۰ متر ۲۰ ساله ; فرجام غربی بین باقری و اردیبهشت ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز کاشی و سرامیک

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

۱۸۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; فرجام بین سراح و باقر..

امکانات: گاز

ماهیانه - دیوار MDF - جواز ندارد لوازم بهداشتی ۵ اختلاف سطح

کلنگی/مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نرسیده به چهارراه..

۵۱متر تجاری -

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

۱۹ متر ۱۰ ساله ; فرجام غربی بین خ ولیعصر و سراج روبروی ب..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳.۱۵ متر ، سرقفلی ، بازسازی شده

کلنگی/مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; سراج ۳۰ متری دوم جنب خ س..

امکانات: گاز

۴۰ متر مغازه

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

۷۰ متر ۲۵ ساله ; سراج نبش حصاری..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۵ متر ، ملکیت

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

۸۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; هنگام خ شمیران نو خ ۱۲ غربی پل..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۲۶۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سراج ۳۰ متری دوم جنب خ س..

امکانات: گاز

۲ طبقه ۱۳۰ متری که در حال حاضر کارگاه میباشد ، قیمت زمین ، ۴۰ متر مغازه که در صورت تمایل ج

کلنگی/مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بر ۴ راه ولیع..

امکانات: گاز

۶۰ متر تجاری ملک و سرقفلی

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

۳۵ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; سراج روبروی دبستان چمران نبش ک ..

امکانات: کولر . گاز

شغل املاک ، ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

۱۹ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; فرجام غربی بین ولیعصر و سراج روبروی با..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳.۱۵ متر ، سرقفلی ، بازسازی شده

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; فرجام غربی خ ولیعصر ک رح..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر - ملک و سرقفلی

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; سراج عنبرستانی..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۸ متر ،ملک و سرقفلی

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

۳۳ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; هنگام بلوار کاظمی بها..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴.۵ متر ، سرقفلی،۳۳ متر زیرزمین در قیمت ۱/۳ محاسبه می شود

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

۲۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سراج ۳۰ متری دوم خ سروش ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

۱۷ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; هنگام شمیران نو نبش ۷ غربی..

امکانات: کولر . گاز

۲۰متر زیرزمین که در قیمت نصف محاسبه میشود ، جواز و شغل پوشاک ، با آپارتمان، ارتفاع

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; سراج بالاتر از دلاورا..

امکانات: گاز

، ارتفاع ۴.۵ متر ،ملک و سرقفلی

کلنگی/مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; سراج روبروی بانک تجارت ک جا..

امکانات: گاز

۲۵ متر مغازه ملک و سرقفلی

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۵۷ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی بین نیرو دریایی و ه..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴ متر ، ملک و سرقفلی

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۵۳ متر - طبقه همکف نوساز ; بر خ هنگام بالاتر از میدان الغدیر جن..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۶ متر ،ملک و سرقفلی

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۲۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; هنگام بالاتر از سازمان آب نبش ۱۲ متری ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی ، ۱۴ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

۲۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; فرجام چهارراه خاور..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲دهنه-جواز لوازم خانگی-۱۰۰متر بالکن

کلنگی/مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; فرجام روبروی خ۴۱ پل..

امکانات: کولر . گاز

۲۴مترتجاری( ملک و سرقفلی)

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۳۴ متر - طبقه همکف نوساز ; هنگام ک اداره پست..

امکانات: گاز

، ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; هنگام شمیران نو پاک دامن جنوبی نبش ک..

امکانات: گاز

ارتفاع ۵ متر ،ملک و سرقفلی

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۷ متر - طبقه دوم نوساز ; هنگام شمیران نو پاساژ طلا و ..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۲.۸ متر، ملک و سرقفلی

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; فرجام غربی خ ولیعصر ک رح..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر - ملک و سرقفلی

کلنگی/مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر ۲۸ ساله ; هنگام ۳۰متری اول شهید دلو..

امکانات: کولر . گاز

ت.ت/ ۱ باب مغازه ۲۵ متری،ملک و سرقفلی - قیمت زمین و تجاری باهم

کلنگی/مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

زمین: ۳۶۰ متر ۳۰ ساله ; فرجام غربی بر ۴ راه ولیع..

امکانات: گاز

۶۰ متر تجاری ملک و سرقفلی

مغازه فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۲۶

۱۳۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; فرجام خ آیت شمالی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه-فاقدجواز-درحال حاضراجاره به بانک

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات