ایران فایل اسکان

خرید مغازه شمس آباد

مغازه شمس آباد جهت خرید دیروز

۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شمس آباد خ شهید رنج..

امکانات: آب و برق

کلنگی/مغازه شمس آباد جهت خرید دیروز

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی نبش افتخار پل..

۱۲۰مترتجاری-۸۰درصد نقد ۲۰درصد معاوضه

مغازه شمس آباد جهت خرید سه روز قبل

۱۰۰ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمس آباد بلواربیژن خ ابرا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

درحال حاضر لبنیاتی

مغازه شمس آباد جهت خرید پنج روز قبل

۲۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ قلیچ خانی ..

امکانات: کولر . گاز

مغازه شمس آباد جهت خرید پنج روز قبل

۳۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ قلیچ خانی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲۵مترانباری

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۳۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شمس آباد میدان ملت ابتدای خ ..

امکانات: کولر . گاز . چیلر

مناسب بانک ها ، موسسات و برند ها ، در ۶ دهنه

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; شمس آباد بلوار بیژن خ ابراهیم..

امکانات: کولر . گاز

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شمس آباد م ملت کوی نانکلی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز نانوایی- یک دهنه

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۵۰ متر - طبقه همکف ; شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مناسب آشپزخانه - از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شمس آباد بالاترازم ملت پلاک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

سرقفلی - جواز دائمی پوشاک

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۲۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شمس آباد خ ریحان..

امکانات: آب و برق

در حال حاضر کارواش- معاوضه با آپارتمان

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۳۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار شهید کیکاووس..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۲۷ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

درحال حاضرتاکسی سرویس دارای۱۳سال سابقه ومجوز

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شمس آباد میدان شریفی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه -جوازخرازی

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۲۸ متر - طبقه همکف ۱۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی بالاتر از چهار راه نعیم روبروی دک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

جواز آزاد - یک دهنه

کلنگی/مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ گلزار خ زندی شرقی کو..

۱۴مترتجاری-جواز۴طبقه

کلنگی/مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۲۱۰۰ متر قدیمی ; مجیدیه تپه شمس آباد میدان مریم ضلع شمالی پارک ارک..

دارای ۸ باب مغازه که سرقفلی جداگانه محاسبه میشود -۳بر

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۴۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شمس آباد شمالی میدان ملت خ قلیچ خانی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۲۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت ابتدای پیچ شمس آباد جنب تالا..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه جواز آزاد -سرقفلی

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۳۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; شمس آباد بالای م ملت ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

مستغلات/مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۹۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان ملت خ امیر کیانوش دک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰متر مغازه ملکیت جداگانه حساب میشود - بازدید با هماهنگی-واحد ۵۵متری به صورت فلت میباشد -پارکینگ حیاط

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۸۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شمس آباد ابتدای تپه شمس آباد خ رنجبر ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز ندارد ۱۰ متر انباری

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۶ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن پا..

امکانات: کولر

یک دهنه-فاقد جواز - ۶پله به پائین

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۳۰۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

امکانات: کولر . گاز

۲باب با هم-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۲۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت ابتدای پیچ شمس اباد ج..

امکانات: کولر . گاز

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۳۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شمس آباد خ ریحانی تقاطع همت نبش چم..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه جواز آزاد

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۲۷ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلواربیژن پا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جوازازاد- یک دهنه

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۴۱ متر - طبقه همکف نوساز ; شمس آباد شهید کرد نبش کوی نظری شرقی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۹۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; شمس آباد بلوار بیژن بین گلستان ۹ و گلستان ۱..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

بالکن نصف محاسبه میشود

کلنگی/مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نهاندست پل..

دارای ۳ باب مغازه

کلنگی/مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ رنجبر کوی طالقانی..

۳۰مترتجاری

کلنگی/مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; شمس آبادمیدان ملت نبش میرزاعلی ..

دارای ۲۸۰ متر تجاری که سرقفلی واگذارشده-امکان واگذاری ۲دانگ

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۱۷ متر نوساز ; شمس آباد بلوار بیژن خ ابراهیم..

امکانات: کولر . گاز

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

۱۷ متر - طبقه اول ۶ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ ابراهیم..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی/مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; شمس آبادمیدان هروی کوی نادرزندی کوی ادیب کو..

۱۰متر مغازه

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۱۵ متر - طبقه اول نوساز ; شمس آباد بلوار بیژن خ ابراهیم..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقد جواز

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۳۳ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت ابتدای پیچ شمس اباد ج..

امکانات: کولر . گاز

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شمس آباد بالای میدان ملت پلا..

امکانات: گاز

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; شمس آباد بالای میدان ملت جنب..

امکانات: گاز . آب و برق

جواز دائمی پوشاک

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شمس آباد بالای م ملت پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز پوشاک

مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

۳۰۰ متر - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد میدان بهشتی خ نهان..

امکانات: گاز . فلت . آب و برق

جواز آزاد

کلنگی/مغازه شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیاله خ ابوال..

۳۰۰متر تجاری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات