ایران فایل اسکان

خرید مغازه خالد اسلامبولی

مغازه جمهوری جهت خرید دیروز

۱۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; جمهوری کوی گودرزی بین سعدی و لاله زار مجتمع تج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

یک دهنه - جواز الکتریکی

کلنگی/مغازه یوسف آباد جهت خرید دیروز

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; یوسف آباد خ جهان آراء کوی ۲۹..

۱۲متر تجاری

مغازه مطهری جهت خرید دیروز

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری خ لارستان..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

دارای جواز تاسیسات- یک دهنه

مغازه کریم خان جهت خرید دیروز

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; کریمخان بین خردمند و هفت تیر نبش ع..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید دیروز

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ساعی ساندویچ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز فست فود - یک دهنه

مغازه یوسف آباد جهت خرید دیروز

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد خ مدب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فاقد جواز - دو دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید دیروز

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگرشمالی خ مظفری خواه پلاک..

امکانات: کولر . گاز

جواز پرده فروشی

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید دیروز

۱۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر تقاطع خ بهشتی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲دهنه -جوازموادغذائی -معاوضه با اپارتمان

مغازه کریم خان جهت خرید دیروز

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کریمخان جنب داروخانه ۱۳آبان پلا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

درحال بازسازی

مغازه جمهوری جهت خرید دیروز

۱۷۲ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; جمهوری بین ظهیرالاسلام وباغ سپه سالار کوی مراغه ای دهن..

امکانات: گاز . آب و برق

۵پارکینگ

مغازه/دفتر کار مطهری جهت خرید دو روز قبل

۶۵ متر - طبقه زیر همکف قدیمی ; مطهری خ جم نرسیده به بیمارستان روبروی کان..

امکانات: کولر . گاز

جواز عکاسی-

مغازه هفت تیر جهت خرید دو روز قبل

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هفت تیر ضلع غربی مید..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/مغازه/دفتر کار انقلاب جهت خرید دو روز قبل

۱۶۸۲ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر ۲۵ ساله ; انقلاب پل چوبی خ مازندران شرکت نگین چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۰۷متر تجاری-دارای ۴باب تجاری با ملکیت

مغازه فاطمی جهت خرید دو روز قبل

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; فاطمی ضلع شمال میدان فاطم..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

یک دهنه

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید دو روز قبل

۸۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر نرسیده به م نبش خ د..

امکانات: گاز . کولر گازی . آب و برق

یک دهنه -زیرزمین نصف محاسبه میشود

مغازه فاطمی جهت خرید چهار روز قبل

۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; فاطمی خ کاج جنوبی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲دهنه-جواز دارد

مغازه هفت تیر جهت خرید چهار روز قبل

۱۶ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; هفت تیر خ عبدالکریم شر..

امکانات: گاز

مغازه انقلاب جهت خرید چهار روز قبل

۲۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; انقلاب خ لاله زار نبش کوی گلپرور پ..

مغازه وزراء جهت خرید چهار روز قبل

۱۴ متر - طبقه زیر همکف ۱۰ ساله ; وزرا نبش خیابان یکم پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

معاوضه با آپارتمان

مغازه جمال زاده جهت خرید چهار روز قبل

۶۳ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نرسیده به چهاررا..

امکانات: کولر . گاز

مغازه هفت تیر جهت خرید چهار روز قبل

۲۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; هفت تیر ابتدای مدرس زیر آرایشگا..

امکانات: کولر . گاز

مغازه حافظ جهت خرید چهار روز قبل

۲۴۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; حافظ پائین تر از کریم خ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه - جواز آزاد

مغازه جمهوری جهت خرید چهار روز قبل

۱۱۵ متر - طبقه اول قدیمی ; جمهوری بین فلسطین و ولیعصر پاساژآزاد روبروی شانزه لیزه..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲دهنه-جواز تولید پوشاک

مغازه میرزای شیرازی جهت خرید چهار روز قبل

۳۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; میرزای شیرازی روبروی بانک ملی کباب سر..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز و شغل کبابی

مغازه انقلاب جهت خرید پنج روز قبل

۷۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; انقلاب ضلع جنوب شرقی روبروی ایست..

امکانات: کولر . گاز

مغازه کردستان جهت خرید پنج روز قبل

۲۲ متر ۱۵ ساله ; کردستان جنوبی خ علیخانی برج ۵ ونک پارک..

امکانات: فن کوئل

مغازه امیر آباد جهت خرید پنج روز قبل

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; امیرآباد شمالی بالاتر از چهارراه فاطمی روبروی..

امکانات: گاز . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید پنج روز قبل

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از بهشت..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

مغازه جمهوری جهت خرید پنج روز قبل

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; جمهوری بین پیروز و جمالزا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

مغازه کریم خان جهت خرید شش روز قبل

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کریم خان خ آبان شمالی کوی آبیار..

امکانات: کولر

مغازه وزراء جهت خرید شش روز قبل

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; وزراء خ هشتم..

امکانات: کولر . گاز

جوازآزاد-یک دهنه- سرقفلی و ملکیت

مغازه توانیر جهت خرید شش روز قبل

۵۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; توانیر روبروی بیمارستا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-دارای جوازپخش غذا

مغازه انقلاب جهت خرید شش روز قبل

۹ متر - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب جنب سینما مرکزی ..

مغازه کردستان جهت خرید شش روز قبل

۵۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; کردستان بلوار گمنام بعد از خ ج..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۳نبش-۵دهنه-جوازسوپرمارکت ورستوران-معاوضه با کلنگی

مغازه مطهری جهت خرید شش روز قبل

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری روبروی لارستا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز آزاد

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی مرکز..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۹ متر ۵ ساله ; ولیعصر چهاراه طالقانی مجت..

امکانات: کولر . گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر بالاترازپل امیربهادر نبش خ اهلی شیراز..

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ساع..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه-جواز لوازم مهندسی-

مغازه پارک ساعی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۳۰ متر - طبقه زیر همکف ۸ ساله ; ولیعصر پارک ساعی مرکزخریدصدف پل..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - ۱۰ پله به پائین-جوازآزاد

مغازه مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۲۲ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; مفتح شمالی نرسیده به دروازه دولت ..

یک دهنه

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی پاساژ صدف ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

یک دهنه - دارای جواز لوازم التحریر

مغازه انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۸۵ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; انقلاب نرسیده به پل چوبی کو..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه زرتشت جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۲۱ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; ولیعصر خ زرتشت مرکز ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . آب و برق

یک دهنه جواز ندارد

مغازه انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران ایستگا..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه میرزای شیرازی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

زمین: ۴۴۶ متر قدیمی ; میرزای شیرازی جنوبی نبش اعراب..

۱۲۰متر تجاری سرقفلی واگذار شده

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۵۵ متر - طبقه زیر همکف ۵ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک ساعی جنب پمپ بنزین بر..

امکانات: گاز . چیلر . آب و برق

جواز مبلمان -یک دهنه-۸پله به پائین

مغازه مطهری جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۳۱۳ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; مطهری خ جم نبش غفا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه فاقدجواز

مغازه بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۹۷ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز بعد از خ فلسطین خ شهید کبکانیا..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز

م تجاری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات