ایران فایل اسکان

خرید مستغلات ولیعصر(محدوده میدان)

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید دو روز قبل

۷۰۰ متر - زمین: ۵۵۸ متر قدیمی ; ولیعصر ضلع جنوب شرقی میدان ولیعصر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند- پارکینگ حیاط

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید شش روز قبل

۵۰۰ متر - زمین: ۲۵۴ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به مطهری کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر تقاطع فاطمی کوی عبده بالاتراز رس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۶۲متر زیرزمین تجاری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۰۰۰ متر - زمین: ۳۸۷ متر قدیمی ; ولیعصر خ ولدی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۷۲۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۱۰ ساله ; ولیعصر پایین تر از زرتشت کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۸ متر تجاری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۳۰ متر - زمین: ۲۱۲ متر ۱۱ ساله ; ولیعصر نرسیده به جمهوری خ هاشمی فر خ آراکلیان روبر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۶۵ متر - زمین: ۳۷۰ متر نوساز ; ولیعصر نرسیده به چهارراه خ جامی خ پاریس بین ادیب و ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۴۲۰ متر - زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; ولیعصر بین چهارراه ولیعصر و چهارراه کالج جنب فروشگاه ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲باب مغازه ۱۱۰متر

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۳۲۰ متر - زمین: ۸۵۰ متر ۲۵ ساله ; ولیعصر روبروی فاطمی کوی عبده تقاطع ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۷۳ متر - زمین: ۱۳۰ متر ۵ ساله ; ولیعصر بالاترازجامی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مستغلات/مغازه ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳۵۰ متر - زمین: ۱۷۱ متر قدیمی ; ولیعصر پایین تر از بهشتی روبروی دنی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵۰متر تجاری در۲دهنه

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۸۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۲۰ ساله ; ولیعصر ابتدای طالقانی نبش کوی مسعود ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۶۱ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۲۲ ساله ; ولیعصر خ فروزش کوی مدیری کوی روشن قیاس ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳بر

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۲۰۰ متر - زمین: ۳۶۸ متر ۱۵ ساله ; ولیعصر نرسیده به سینما آفریقا ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۱۶۸متر تجاری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۸۰ متر - زمین: ۳۳۱ متر نوساز ; ولیعصر بالاترازمیدان کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

هرواحد۳پارکینگ-۲طبقه پارکینگ-از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۲۵ متر - زمین: ۳۷۰ متر ۲۵ ساله ; ولیعصر پایین تراز بهشتی نبش کوی دل آرا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۳۷۰متر تجاری--۲بر

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۲۰ متر - زمین: ۶۵۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از فاطمی کوی مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰۰متر تجاری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۷۰۰ متر - زمین: ۵۵۸ متر قدیمی ; ولیعصرمیدان ولیعصر خ شقایق سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۲۲۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۲۵ ساله ; ولیعصر ضلع جنوبی میدان ولیعصر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۳۵ متری سوئیت

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۶۵ متر - زمین: ۲۷۸ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به طالقانی خ رشت نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

بر دیگر ۱۴/۵متر- مناسب درمانگاه

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۸۳ متر - زمین: ۳۲۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ازطول براطلاع نداشتند

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۲۲۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۲۵ ساله ; ولیعصر ضلع جنوبی میدان ولیعصر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۳۵ متری سوئیت

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

۱۰۰ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر نوساز ; ولیعصر جنب مرکز خرید ایرانیان خ شقایق بعداز مسجد جن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۴۶۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; ولیعصر بالاتر از خ جامی کوی شهید اردشیر ناظ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی- بر دیگر ۹/ ۱۰ - طبقه اول اداری میباشد

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۲۵۰ متر - زمین: ۳۹۰ متر ۳۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به م خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۷۳ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر نوساز ; ولیعصر جنب مرکز خرید ایرانیان خ شقایق بعداز مسجد جن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/کلنگی/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

۱۱۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به زرتشت کوی..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۲۲۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر ضلع جنوبی میدان ولیعصر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

درکل یک پارکینگ

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات