ایران فایل اسکان

خرید مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش)

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۵۵۰ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; شریعتی بالاتر از پل رومی ایستگاه رضایی کوی پروین کوی فرهنگیان بن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۴۰ متر - زمین: ۴۸۷ متر نوساز ; شریعتی پل صدر قلندری جنوبی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

واحدهای ۱۶۰متری ۲پارکینگ

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۲۵ متر - زمین: ۱۴۰ متر ۱۰ ساله ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۱۰ متر - زمین: ۳۸۰ متر نوساز ; شریعتی پل صدر کوی سمی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۵۰۰ متر - زمین: ۴۹۰ متر نوساز ; شریعتی خ قلندری جنوبی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

واحدهای ۱۳۵ و ۱۶۰

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۲۷۰ متر - زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز پل رومی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۱۰۰۰ متر نوساز ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فلت

۳۲۰۰متر بنا

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۴۶۰ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر نوساز ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن بس..

امکانات: گاز . آسانسور . فلت

در مرحله تاسیسات- تحویل یکسال آینده

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۶۰ متر - زمین: ۴۹۰ متر نوساز ; شریعتی خ قلندری جنوبی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۲۰۰متر بنای مفید- ۱۶ پارکینگ

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۴۰ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; شریعتی بین پل صدر و رومی روبروی ساختمان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

۴ بر

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۲۰۳ متر - زمین: ۷۰ متر ۱۲ ساله ; شریعتی پل صدر جنب پستخانه منطقه۱۹شهیدستارکشانی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان/مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; شریعتی روبروی ظفر صاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۱۶۰ متر - زمین: ۴۹۰ متر نوساز ; شریعتی خ قلندری جنوبی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جهت اداری هم میباشد

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۵۰۰ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; شریعتی بین پل صدر و رومی روبروی ساختمان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۵۵۰ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; بالاتر از پل رومی ایستگاه رضایی کوی پروین کوی ف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰متر زیر زمین

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

۴۰۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به ظفر ک دفتر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

باز سازی ۲پارکینگ سندی

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۸۰۰ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; شریعتی بین پل صدر و رومی روبروی ساختمان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۴۸۰ متر - زمین: ۱۴۲ متر نوساز ; شریعتی نرسیده به دولت ایستگاه قله..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

-۴واحد۱۲۰متری ۲خ--

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; شریعتی روبروی ظفر کوی صاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

۱۳۵ متر - زمین: ۴۹۰ متر نوساز ; شریعتی خ قلندری جنوبی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۱۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; شریعتی بالاتر از ظفر جنب مجتمع نگین ظفر کوی صا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

۱۳۵ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; شریعتی بین پل صدر و رومی روبروی سهیل ساختمان..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . داکت اسپلیت . فلت

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

۱۶۰ متر - زمین: ۴۸۷ متر نوساز ; شریعتی پل صدر قلندری ش..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

۱۲۰ متر - زمین: ۱۴۲ متر نوساز ; شریعتی نرسیده به دولت ایستگاه قله..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۱۵۰ متر - زمین: ۲۸۰ متر نوساز ; شریعتی روبروی ظفر کوی صاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۱۶۸ متر - زمین: ۴۸۸ متر ۳۰ ساله ; شریعتی بالاترازپل صدر کوی داد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

دارای۱۴۵ مترقدرالسهم می باشد

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

۱۲۰ متر - زمین: ۱۴۲ متر نوساز ; شریعتی نرسیده به دولت ایستگاه قله..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۱۳۵ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; شریعتی بالاتر از پل رومی ایستگاه رضایی کوی پروین کوی فرهن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۱۶۰ متر - زمین: ۴۹۰ متر نوساز ; شریعتی خ قلندری جنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

۱۲۰ متر - زمین: ۱۴۲ متر نوساز ; شریعتی نرسیده به دولت ایستگاه قلهک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

۱۶۰ متر - زمین: ۴۸۷ متر نوساز ; شریعتی پل صدر قلندری ش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مختلف

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات