ایران فایل اسکان

خرید مستغلات دهکده المپیک

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۱۸ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک بلواردهکده ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

آپارتمان/مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۳۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲ ساله ; دهکده المپیک خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای واحد های ۱۲۰ متری ۳ خواب

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت ۱۶ متری ..

مستغلات/دفتر کار دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

۴۴۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ ۵..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بر ۸*۲۵

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۳ واحد ۱۲۵متری ۲ خواب

مستغلات/دفتر کار دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

۴۴۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ ۵..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بر ۸*۲۵

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۳۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ۲۰متری خ ۳۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده- آماده - - ۲واحد ۱۳۰ متری ۲خ موجود-فروش ۳دانگ از ۶ دانگ

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۳ واحد ۱۲۵متری ۲ خواب

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۴

۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ۲۰متری خ ۳۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده- آماده - - ۲واحد ۱۳۰ متری ۲خ موجود-فروش ۳دانگ از ۶ دانگ

مستغلات/کلنگی دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

۲۵۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک شهرک گلستان خ امیرکبیر بنفشه کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ۲۰متری خ ۳۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده- آماده - - ۲واحد ۱۳۰ متری ۲خ موجود-فروش ۳دانگ از ۶ دانگ

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۳ واحد ۱۲۵متری ۲ خواب

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

۳۴۲ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا گلستان ..

امکانات: گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

۳۴۲ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا گلستان ..

امکانات: گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

۳۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ۲۰متری خ ۳۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش ۳دانگ از ۶ دانگ

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

۱۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ۲۰متری خ ۳۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

مستغلات/کلنگی دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

گذر۱۲متری-دارای یک سوئیت ۴۵ متری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

۳۱۵ متر - زمین: ۲۹۰ متر نوساز ; دهکده المپیک ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۳ واحد ۱۰۵ متری ۲ خوابه

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

۳۴۲ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا گلستان ..

امکانات: گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

۳۱۵ متر - زمین: ۲۹۰ متر نوساز ; دهکده المپیک ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۳۴۲ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا گلستان ..

امکانات: گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

۳۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ ۲..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

۲۱۰ متر - زمین: ۳۶۰ متر ۲۴ ساله ; دهکده المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

۳۴۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۳ واحد ۱۲۵متری ۲ خواب

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

۳۱۵ متر - زمین: ۲۹۰ متر نوساز ; دهکده المپیک ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۳ واحد ۱۰۵ متری ۲ خوابه

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۳۴۲ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا گلستان ..

امکانات: گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

۳۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ ۲..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۷

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ۲۰متری خ ۳۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ت.ت/بازسازی شده

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

۲۰۰ متر - زمین: ۳۶۰ متر ۲۴ ساله ; دهکده المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

۳۱۵ متر - زمین: ۲۹۰ متر نوساز ; دهکده المپیک ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات