ایران فایل اسکان

خرید مستغلات جنت آباد

مستغلات/دفتر کار جنت آباد جهت خرید سه روز قبل

۸۶ متر - زمین: ۲۷۳ متر نوساز ; جنت آباد شرقی چهارباغ شرقی بین ۱۶متری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات جنت آباد جهت خرید سه روز قبل

۷۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۹ ساله ; جنت آباد شمالی روبروی ایرانشهر شمالی خ عباس ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات جنت آباد جهت خرید یک هفته قبل

۹۰ متر - زمین: ۳۰۸ متر ۱ ساله ; جنت آبادجنوبی میدان چهارباغ غربی ۱۶ متری اول نمازی کوی چها..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با کلنگی درهمان منطقه

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۶ متر - زمین: ۸۸ متر قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰متری گلستان پ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/کلنگی جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۱۵ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد طور شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

مستغلات/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۱۱ ساله ; جنت آباد بالاتر از همت کوی ستایش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مستغلات/مغازه/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۲۰۰ متر - زمین: ۳۲۰ متر ۳ ساله ; جنت آباد شاهین جنوبی نرسیده به ۳۵متری لاله روبروی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۰متر تجاری

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۳۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد شمالی خ شقایق ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/مغازه/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۲۷ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر ۲۸ ساله ; جنت آباد مرکزی ۲۰متری گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۲کله-موقعیت اداری تجاری مسکونی-متراژ واحدها از ۱۲۷ الی ۱۴۷متری-۵۰مترتجاری-پهنه M۱۱۳

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۲۰ متر - زمین: ۳۲۰ متر ۱۹ ساله ; جنت آباد خ عسگری خ نفت کوی دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۶۰ متر - زمین: ۲۳۰ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد لاله غربی ۱۶متری اول جنوبی (نمازی) کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

کمیسیون کامل- ۱۱۰مترقدرالسهم- گذر ۱۲متری

مستغلات/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۶۸ متر - زمین: ۲۵۲ متر ۱۴ ساله ; جنت آباد میدان چهارباغ کوی ریاحی ساختمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۳۰۰ متر - زمین: ۱۸۰ متر نوساز ; جنت آبادشمالی خ حصارک خ کشاورز خ جراح تهرانی خ ۵ غ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

واحدهای ۱۰۰متری

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی خ کوروش غربی خ آزادگان ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

دارای ۲ پارکینگ

مستغلات/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۱۳۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۵ ساله ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار خ ۱۴م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با کلنگی

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۶۷ متر - زمین: ۲۲۵ متر ۸ ساله ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار نبش ایرانشهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

مستغلات/مغازه/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۲۰۰ متر - زمین: ۳۲۰ متر ۳ ساله ; جنت آباد جنوبی شاهین جنوبی نرسیده به ۳۵متری لاله روبر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۰متر تجاری- ۸۳۰متر موقعیت اداری

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۱۰۵ متر - زمین: ۵۲۵ متر ۲ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی کوی گ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . دوربین مداربسته

از جهت ملک اطلاع نداشتند

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۶۳ متر - زمین: ۷۸ متر ۴ ساله ; جنت آباد شمالی خ کشاورز نبش صحرا پ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۱۵ متر - زمین: ۱۹۳ متر ۱۸ ساله ; جنت آباد شمالی خ ایرانشهر شمالی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

مستغلات/مغازه/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۷۰ متر - زمین: ۲۲۷ متر نوساز ; جنت آبادمرکزی بالاتراز۳۵متری گلستان نبش یازد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

مستغلات/مغازه/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۳۵ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۶ ساله ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲باب مغازه ۳۰ متری

مستغلات/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۷۲۰ متر - زمین: ۱۶۷ متر نوساز ; جنت آباد آبشناسان نبش ک شق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/مغازه جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۱۵۰ متر - زمین: ۷۰۰ متر ۲ ساله ; جنت آباد جنوبی خ چهارباغ پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۵۰مترتجاری

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۳۵ متر - زمین: ۴۳ متر ۸ ساله ; جنت آبادخ ۳۵ متری گلستان ۱۶متری ۲ شمالی ۱۱ مخابرا..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۱۶متر تجاری ملکیت- ۱۶متر پارکینگ- دوبر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات