ایران فایل اسکان

خرید مستغلات اشرفی اصفهانی

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید پنج روز قبل

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش درمانگاه شبانه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

با مجوز درمانگاه

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۴۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از چهارراه مرزداران..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۵۳ متر - زمین: ۱۰۱ متر ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بلیوار بالاترازمیدان دانشگاه خ ش..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۸۵ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۶ ساله ; اشرفی ۲۲بهمن روبروی امام زاده کوی کشاورز..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۳۰ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ بهار شرقی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

با قابلیت تجمیع- ۴۰پارکینگ

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۷۶ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین جنب کوهسار چه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دارای یک واحد ۱۲۵متری سند تجاری

مستغلات/مغازه اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۴۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی خ معین نبش کوهس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰مترتجاری+۱۳۵مترموقعیت اداری درزیرهمکف

مستغلات/مغازه/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۳۵ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بلوار سیمون بلیوار شهرک ن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰۰متر تجاری ۴۰م متری

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۸۵ متر - زمین: ۶۶۲ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار جنب دانشگاه آزاد شهرک حصارک روبروی ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درمرحله سقف طبقه ششم - ۲ طبقه مشاعات

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۲۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/مغازه/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ میرزابابائی نرسیده به ستار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر تجاری (---/۴۵ م )

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۵ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی باغ فیض خ قربان شریف ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۱۱۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی شرفی اصفهانی حصارک خ سل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

سند در دست اقدام

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۲۰ متر - زمین: ۲۲۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جهت اداری هم میباشد-بنای مفید۶۵۰

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۳۶۰ متر - زمین: ۶۰۹ متر ۱۵ ساله ; اشرفی اسکندرزاده کوی گ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

۵۰ متر - زمین: ۲۲۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۱۳۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش بل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

موقعیت اداری و تجاری---ادارای دو باب مغازه۱۱۲متری و ۹۰ملک و سرقفلی

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۳۵ متر - زمین: ۲۱۵ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی ناطق نوری قانع حصارکی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۷۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی ۲۲ بهمن گلست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۶۲ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ کشاورز کوچه شهید..

امکانات: کولر . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

مستغلات/مغازه/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۸۰ متر - زمین: ۱۱۶ متر ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۶۴متر مغازه

مستغلات/کلنگی اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

۱۰۰ متر - زمین: ۴۵۷ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ زارع پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

در کل ۹ پارکینگ

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

۱۲۰ متر - زمین: ۱۹۶ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

۶۵۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۵۰ متر - زمین: ۱۹۶ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یک طبقه پارکینگ

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات