ایران فایل اسکان

خرید مستغلات آزادی

مستغلات/مغازه آزادی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۱۰ متر - زمین: ۱۸۸ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب اللهی روبروی ثبت احوال نبش کوی..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۲باب مغازه ۳۳متری

مستغلات/مغازه/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۱۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; آزادی خ یادگار امام بلوار سی مت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰مترتجاری

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۸۰ متر - زمین: ۱۴۰ متر ۱۲ ساله ; آزادی جنب پارک اوستا کوی کیانمهر پ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۵۵ متر - زمین: ۱۰۱ متر ۱ ساله ; آزادی خوش جنوبی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

موقعیت تجاری نیز میباشد-بصورت جداگانه نیز بفروش میرسد

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۵۰ متر - زمین: ۹۰ متر ۱۳ ساله ; آزادی حبیب زادگان پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات/مغازه آزادی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۱۴ متر - زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; آزادی خ هاشمی ۲۱متری جی کوی شمس..

امکانات: کولر . گاز

۱۲۶متر تجاری

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۱۱۸ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۷ ساله ; آزادی حبیب اللهی کوی فر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . حیاط مشاع . باز سازی شده

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

۸۰ متر - زمین: ۱۴۵ متر ۱۲ ساله ; آزادی جنب پارک اوستا کوی ..

امکانات: شوفاژ . گاز . اسپلیت . پکیج

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۵ ساله ; آزادی دانشگاه شریف جنب ایران فیلم کوی نوران..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

۸۰ متر - زمین: ۱۴۰ متر ۱۲ ساله ; آزادی جنب پارک اوستا کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . پکیج

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

۱۸۲ متر - زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; آزادی جیحون خ ناصرکاظمی تیموری نبش کوی ی..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

۳۷۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۵ ساله ; آزادی حبیب الهی تقاطع یادگار امام خ پ..

با جواز ۴طبقه

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

۲۴۰ متر - زمین: ۱۴۰ متر ۲۰ ساله ; آزادی جنب ایران فیلم کوی ن..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

۳۷۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۵ ساله ; آزادی حبیب الهی تقاطع یادگار امام خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

با جواز ۴طبقه

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

۳۲۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۵ ساله ; آزادی حبیب الهی تقاطع یادگار امام خ پ..

ت.ت/بر ۶ در ۲۵- دارای واحد های ۹۰ متری و ۵۰ متری

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

۱۱۰ متر - زمین: ۲۲۷ متر نوساز ; آزادی بین خوش و رودکی خ کلهر غربی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بصورت جداگانه نیز بفروش میرسد

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

۳۷۲ متر - زمین: ۱۴۵ متر ۲۰ ساله ; آزادی حبیب الهی ک جهان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای واحدهای ۹۳ متری ۲ خوابه - با تخفیف

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

۳۲۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۵ ساله ; آزادی حبیب الهی تقاطع یادگار امام خ پ..

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۳۷۲ متر - زمین: ۱۴۵ متر ۲۰ ساله ; آزادی حبیب الهی ک جهان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

۳۲۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۵ ساله ; آزادی حبیب الهی تقاطع یادگار امام خ پ..

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

۲۷۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۸ ساله ; آزادی جنب ایران فیلم بعد از دانشگاه شری..

امکانات: گاز . پکیج

دارای ۳ واحد۸۰متری بازسازی شده

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

۳۲۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۵ ساله ; آزادی حبیب الهی تقاطع یادگار امام خ پ..

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۲۴۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۸ ساله ; آزادی جنب ایران فیلم بعد از دانشگاه شری..

امکانات: گاز . پکیج

دارای ۳ واحد۸۰متری بازسازی شده

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

۳۳۰۰ متر - زمین: ۱۲۰۰ متر نوساز ; آزادی بین اسکندری و ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

۳۳۰۰ متر - زمین: ۱۲۰۰ متر نوساز ; آزادی بین اسکندری و ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

۱۵۵ متر - زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; آزادی بهبودی نیایش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

۲۴۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۸ ساله ; آزادی جنب ایران فیلم بعد از دانشگاه شری..

امکانات: گاز . پکیج

دارای ۳ واحد۸۰متری بازسازی شده

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

۱۶۰۰ متر - زمین: ۱۲۰۰ متر نوساز ; آزادی بین اسکندری و ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۲۴۲ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۲۵ ساله ; آزادی خ جمهوری خ اسکندری نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۱۱۳ متر - زمین: ۱۰۱ متر ۳۰ ساله ; آزادی نرسیده به دانشگاه شریف خ حبیب زادگ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

۲۰۰۰ متر - زمین: ۶۳۰ متر ۱ ساله ; آزادی بین شادمان و بهبو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۳۳۰۰ متر - زمین: ۱۲۰۰ متر نوساز ; آزادی بین اسکندری و ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/مغازه آزادی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

۳۲۰ متر - زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ اوستا نبش کل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۹۸مترتجاری (ملک وسرقفلی) در۹ باب-۲بر

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

۳۰۴ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; آزادی خ آزادی جنب پمپ بنزین ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . فروش با مستاجر

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

۳۳۰۰ متر - زمین: ۱۲۰۰ متر نوساز ; آزادی بین اسکندری و ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۲۰۰۰ متر - زمین: ۶۳۰ متر ۱ ساله ; آزادی بین شادمان و بهبو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات آزادی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

۸۱۰ متر - زمین: ۲۶۰ متر نوساز ; آزادی بلوار شهید عزیزی خ سلطان محمدی نبش ۱..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار آزادی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۸

۳۵۵ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; آزادی جنب پمپ بنزین ک ن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . فروش با مستاجر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات