ایران فایل اسکان

خرید زمین متفرقه

زمین متفرقه جهت خرید دیروز

زمین: ۳۰۰ متر ; چیتگر دریاچه چیتگر میدان موج بلوارارغوان کوی ق..

سند اداری میباشد

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۱۲۷ متر ; رباط کریم شهرک خانه تهران پلا..

پروانه ساخت دوبلکس-انشعاب برق و آب-آب آبیاری

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۱۵۷۵ متر ; لواسان خ سبو خ صحراسبو پلاک..

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۱۲۰۴ متر ; لواسان خ رجائی (کمربندی) بالاتر از بن بست سا..

دارای جواز

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۲۲۳۰ متر ; لواسان بلوار امام روبه روی پمپ بنزین خ توانا..

سند تک برگ مشاع با تقسیم نامه-از طول بر اطلاع نداشتند

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۷۳۴ متر ; لواسان بلوار امام خمینی جنب ..

موقعیت تجاری - بر دیگر :۴۲ متر

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۷۱۵ متر ; میگون قلعه باغ خ بندارکوه پلا..

امکانات: محصور شده

زمین مسکونی دارای عرصه واعیان

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۱۶۵۰ متر ; لواسان زردبند روبروی رستوران ش..

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۱۰۰۰ متر ; لواسان کمربندی لواسان بالاتراز خ معلم ..

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۱۴۴۰ متر ; دماوند شهرک هشت بهشت پلاک ..

امکانات: گاز . آب و برق

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۸۰۹ متر ; دماوند شهرک هشت بهشت خ ۲۵متری پل..

امکانات: گاز . آب و برق

معاوضه با ماشین- زمین بایر

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۶۱۶ متر ; دماوند شهرک هشت بهشت خ ۱۲متری پل..

امکانات: گاز . بایر

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۳۳ متر ; عبدل آباد خ شکوفه خ نیایش نبش کوی یازدهم..

۲نبش- از طول بر اطلاع نداشتند

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۱۰۰۰ متر ; گیلاوند میدان دماوند پلاک ..

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

زمین: ۲۰۰۰ متر ; دشت مشاع دشت ۳۱ پلاک ه..

محصور شده

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

زمین: ۱۷۰۰۰ متر ; بزرگراه آزادگان بعداز خروجی احمدآبادمستوف..

دارای مجوز CNG و پمپ بنزین وگازوئیل-رستوران-خدمات خودرو -سوپرمارکت

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

زمین: ۷۵۱ متر ; دماوند احمدآباد ورودی شهرک آویشن پ..

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

زمین: ۳۹۰ متر ; آتی شهر شهرک صنعتی دانشگاه شریف بلوارزحمتک..

دارای دستورنقشه

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۱۰۰۰۰ متر ; دماوند آبسرد زان پلاک ه..

محصورشده-مشجر-آب- از طول بر اطلاع نداشتند

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

زمین: ۴۵۰ متر ; فشم رودبار قصران ۲کیلومتری جاده فشم زاگون منطقه حسن دره ..

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

زمین: ۱۵۵۰ متر ; لواسان صبوح بزرگ نبش غدیر پلا..

تراکم سیار

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

زمین: ۹۲۰ متر ; لواسان صبوح بزرگ کوی میرقوامی پل..

مشجر

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

زمین: ۲۰۰ متر ; منطقه ۲۲ ابتدای خ هوانیرو نرسیده به دریاچ..

باجواز-موقعیت تجاری-۱۰۰متر تجاری و ۲طبقه مسکونی-قیمت جواز جداگانه محاسبه میشود

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; همت بلوار امیر کبیر پلاک ..

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

زمین: ۶۶۰۰ متر ; کیلومتر ۲۸ جاده تهران ساوه رباط کریم جنب میدان امام..

شامل ۳قطعه ۱۸۰۰متری و۲قطعه ۶۰۰متری

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۲۵۰۰ متر ; آبعلی بالاتر از روستای مبارک آباد شهرک هزاردشت بلوار..

امکانات: بایر

از براطلاع ندارند

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

زمین: ۲۴۹ متر ; فشم بین میدان امام علی و میدان فشم پ..

دارای ۷طبقه جوازمسکونی-۱۱۰۰متر جواز دارای عدم خلاف-۸طبقه اسکلت

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

زمین: ۱۸۰۰ متر ; لواسان هنزک پلاک هن..

امکانات: محصور شده

دارای جواز-بدون جواز متری:--/۳م

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

زمین: ۴۰۸ متر ; دماوند گیلاوند شهرک سپاه پلاک..

۲بر-از طول بر اطلاع نداشتند

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; همت بلوار امیر کبیرتقاطع کاج پل..

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

زمین: ۱۰۵۰ متر ; فشم روستای عمامه منطقه باغ تنگه پل..

۲بر

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

زمین: ۱۶۵۰۰ متر ; چیتگر بزرگراه همت تقاطع بلوارمیعاد وطبیعت و جوزا..

۳بر-کاربری تجاری-ازطول براطلاع نداشتند

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

زمین: ۷۰۰۰ متر ; شهریار وحیدیه امیریه بلوار۴۵متری شهدا ..

دارای جوازساخت تجاری مسکونی-اطلاع دقیق نداشتند-قطعه های ۲۰۰الی ۳۵۰متری-بصورت یکجا نیز بفروش میرسد

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

زمین: ۴۰۳ متر ; لواسان بلوار امام خمینی بلوار معلم ..

امکانات: چاه آب . آب و برق

محصور شده -۶۰۰ متر جواز ساخت

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; همت بلوار امیر کبیر تقاطع کاج پل..

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمین: ۲۱۰۶ متر قدیمی ; لواسان ترک مزرعه پلاک ه..

زمین بایر

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمین: ۲۰۰ متر ; سرخه حصار ده ترکمن پلاک ..

شیرینی به مشاور-مشجر-معاوضه باماشین مدل بالا

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۳۴۸ متر ; میگون رودبارقصران خ پاسداران ..

امکانات: گاز . محصور شده . آب و برق

دارای پیش جواز ۳طبقه

زمین/مغازه متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

زمین: ۲۰۰ متر ; لواسان بزرگ پشت سدلتیان پلاک..

در سند ۲۰ متر تجاری قید شده

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

زمین: ۱۰۴۶ متر ; لواسان صحرای ناران کوی گلسار پل..

دارای چاه با مجوز

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

زمین: ۷۰۰ متر ; بومهن شهرک کشاورزی پلاک ..

جواز ساخت ۲ طبقه ۲۰۰متری - مشجر

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

زمین: ۱۰۰۰ متر ; لواسانات برگ جهان خ شهید شا..

محصورشده-دارای درخت میوه

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

زمین: ۱۰۰۰ متر ; همت بلوارامیرکبیر تقاطع کاج پلا..

کاربری تجاری و اداری-۲بر

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

زمین: ۸۰۰۰ متر ; رباط کریم علارد پلاک ه..

دارای سهمیه آب ازکانال -۱۴۰۰درخت شابلون ۴۰۰درخت انگور-بردیگر۱۱۰متر

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

زمین: ۸۰۰ متر ; لواسان کوچک خ صحرای نارون روبروی ویلای علی کریمی کوی ..

دارای جواز ساخت ۳طبقه

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

زمین: ۴۰۰۰ متر ; چیتگر پشت پارک چیتگر خ نسیم شانزدهم روبروی مجتمع ..

۲بر-بردیگر:(۱۵۰متر)-موقعیت اداری و تجاری

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

زمین: ۱۳۷۸ متر ; مامازند کیلومتر ۳۰ جاده خاوران خ بستان پیر..

۲بر-بردیگر:(۴۵متر)

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

زمین: ۳۱۰۰۰ متر ; رباط کریم خ سپیدار پلاک ..

برق ۵۰ آمپر-۲۲سندتک برگی

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

زمین: ۲۵۰۰۰ متر ; آزادگان غرب بین مرتضی گرد و شهرک گلریز ..

امکانات: بایر

بافت صنعتی کشاورزی مسکونی-درحال حاضر زمین کشاورزی میباشد-دارای آب

زمین متفرقه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۰۸

زمین: ۳۵۰۰ متر ; ورامین پیشوا میدان شهرداری خ شهید دستجردی خ طالقانی تقاطع بل..

تفکیک شده به ۱۶ قطعه دارای سند تک برگی-از طول بر اطلاع نداشتند

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات