ایران فایل اسکان

خرید زمین شهرک آپادانا

زمین شهران جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۵۰۰ متر ; شهران میدان الغدیر خ الغدیر پل..

امکانات: محصور شده . بایر

موقعیت تجاری

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۱۰۸۶ متر ; شهران میدان شورایاری ضلع شمال شرقی میدان جنب زمین ..

دارای جوازخیریه و درمانی

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ سج..

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۰۸ متر ; پونک سیمون بولیوار نبش شاهد چهارم پ..

۱۰۰درصد بنا

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۱۹۲۵ متر ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش کوی..

جواز ۱۵ طبقه ۸۰ واحد و ۱۱۶ پارکینگ- دارای ۷۰۰۰ متر بنا

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد خ نسترن بین مهرو شکوفه پل..

۲کله

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

زمین: ۱۰۰۰ متر ; شهرزیبا خ مرادی خ لاله جنب کوی پائیز ..

محصورشده

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

زمین: ۲۷۰۰۰ متر ; جنت آباد بالاتر از سیمون بولیوار روبروی ایستگاه ات..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

زمین: ۱۹۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی شاهین شمالی خ چمران جنب دبیرستان ..

دستور نقشه ۶ط

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

زمین: ۱۵۰۰ متر ; شهران شمالی خ کوهسار غرب منبع گازوئیل ..

زمین میدان نور جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۱۵۹ متر ; ستاری ۳۵متری گلستان خ شهید مخبری بلوار شهید سرتیپ دوم شاهین شمالی نبش..

بردیگر:(۲۳متر)

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۱۵۰ متر ; پونک سیمون بولیوار خ ثناء بن بست ثناء ..

امکانات: محصور شده

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۲۰۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ نفت کوی ۱۳ دوم..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

زمین: ۹۶۰ متر ; جنت آباد مرکزی خ نسترن بین خ مهر و شکوفه..

۲کله-بردیگر:(۴۸متر)

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زمین: ۵۴۵۰ متر قدیمی ; پونک بلوار سیمون بولیوار جنب..

زمین بلوار فردوس غرب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

زمین: ۳۰۰ متر ; بلوار فردوس خ رز غر..

امکانات: بایر

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

زمین: ۱۰۰۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار نرسیده به شه..

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۱۰۰۰ متر ; شهرزیبا کوی اسلامی پلاک ..

امکانات: بایر

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۱۷۴۰ متر ; شهر زیبا خ مرادی خ دخانیات(لاله) روبروی پارک جوانم..

امکانات: بایر

فاقدجواز-در۲قطعه -اطلاع دقیق نداشتند

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۳۶۰ متر ; شهران بلوار کوهسار نرسیده به پارک سردار..

فاقد جواز- از دو طرف دیوارکشی شده

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شهران بلوار کوهسار بعد از کل..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۱۵۰ متر ; شهران خ کوهسار خ شعبانعلی پلا..

قابلیت تجمیع

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۳۱۲ متر ; شهران کوهسار خ شعبانعلی پلاک..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۲۴۰ متر ; اشرفی اصفهانی خ معین خ معین ششم پل..

جواز ۶طبقه مسکونی و همکف تجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی ش..

دارای دستور نقشه

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۲۲۲ متر ; جنت آباد شمالی خ حصارک خ کشاورز پ..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۲۸۶ متر ; اشرفی اصفهانی جلال روبروی خ شهید شایقی ..

دارای جواز

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

زمین: ۹۶۰ متر ; جنت آباد مرکزی خ نسترن بین مهر وشکوفه ..

بردیگر۴۸ متر

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

زمین: ۲۲۱ متر ; جنت آباد شمالی خ کشاورز روبروی کوی ح..

امکانات: بایر

باکمیسیون کامل

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۴۵۰۰ متر ; پونک بلوارمیرزابابایی نبش شاهد پل..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۳۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ ۲۹ اسفند بین کوی چهاردهم وشا..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۱۹۰۰ متر ; جنت آباد شمالی خ شاهین شمالی ۲۰متری چمران ضلع شرقی دبیرس..

دستور نقشه-مشارکت نیز انجام میشود

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ سج..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۹۰۰ متر ; شهران بلوارکوهسار خ شعبانعلی کوی نار..

امکانات: بایر

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; پونک سیمون بولیوار خ حصارک خ کشاورز خ حصارکی جن..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۱۹۰ متر ; شهران بین مترو و ساختمانها..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۳۵۰ متر ; اشرفی اصفهانی جلال آل احمد یبن یادگار واشرفی نبش خ ..

امکانات: بایر

زمین آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۳۶۰۰ متر ; آیت الله کاشانی بلوارابوذر خ مقداد جنب اداره بازیافت ش..

دارای جواز۱۱طبقه مسکونی در۲ بلوک

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; پونک خ حصارک پلاک هن..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۱۷۰ متر ; جنت آباد ۲۰متری گلستان پلاک..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی بلوار سیمون بولیوار خ شاهد کوی..

امکانات: محصور شده

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

زمین: ۱۰۰۰۰ متر ; شهرزیبا بلوار تعاون خ مرادی پلا..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

زمین: ۳۰۰۰ متر ; شهران جنب شهرک نفت..

باغ-زمین مشجر-معاوضه با ملک

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

زمین: ۲۲۹۴ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش بلوار سجا..

امکانات: دو کله

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۳۲۵ متر ; پونک نبش بهار شرق..

زمین بایر-فاقد جواز-۳بر

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۳۵۴۶ متر ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش نبش خ ۱۵متری هف..

۱۰۰۰مترتجاری-۱۴۰۰۰مترمسکونی-جواز ۱۵طبقه-۱۲۰واحد

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ سج..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۳۰۰ متر ; شهران بلوار کوهسار بعد از کلا..

امکانات: محصور شده

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۷۰۰ متر ; شهران کوهسار پلاک هن..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۲۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی خ نفت کوی ۱۳ دوم..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات