ایران فایل اسکان

خرید زمین بلوار فردوس شرق

زمین شهران جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۳۰۰۰ متر ; شهران جنب شهرک نفت..

باغ-زمین مشجر-معاوضه با ملک

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۲۲۹۴ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش بلوار سجا..

امکانات: دو کله

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۰۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ نفت کوی ۱۳ دوم..

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۳۲۵ متر ; پونک نبش بهار شرق..

زمین بایر-فاقد جواز-۳بر

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۱۵۰۰ متر ; شهران شمالی خ کوهسار غرب منبع گازوئیل ..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۳۵۴۶ متر ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش نبش خ ۱۵متری هف..

۱۰۰۰مترتجاری-۱۴۰۰۰مترمسکونی-جواز ۱۵طبقه-۱۲۰واحد

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ سج..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۱۹۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی خ چمران جنب دبیرستان قل..

دستور نقشه ۶ط

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۳۰۰ متر ; شهران بلوار کوهسار بعد از کلا..

امکانات: محصور شده

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۵۰ متر ; پونک سیمون بولیوار خ ثناء بن بست ثناء ..

امکانات: محصور شده

زمین شیان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۱۰۰۰ متر ; لویزان خ شیان کوی افشانی پلاک..

زمین محصور شده- فاقد جواز- از طول بر اطلاع نداشتند

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۱۰۰۰ متر ; شهرزیبا خ مرادی خ لاله جنب کوی پائیز ..

محصورشده

زمین میدان نور جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۱۵۹ متر ; ستاری ۳۵متری گلستان خ شهید مخبری بلوار شهید سرتیپ دوم شاهین شمالی نبش..

بردیگر:(۲۳متر)

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۷۰۰ متر ; شهران کوهسار پلاک هن..

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمین: ۱۰۰۰ متر ; شهرزیبا کوی اسلامی پلاک ..

امکانات: بایر

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

زمین: ۵۴۵۰ متر قدیمی ; پونک بلوار سیمون بولیوار جنب..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

زمین: ۵۰۰ متر ; شهران میدان الغدیر خ الغ..

امکانات: محصور شده . بایر

موقعیت تجاری

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۲۷۰۰۰ متر ; جنت آباد بالاتر از سیمون بولیوار روبروی ایستگاه ات..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۲۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی خ نفت کوی ۱۳ دوم..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۰۰۰۰ متر ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار نرسیده به شهران جنوب انب..

فاقد جواز- مناسب خدماتی :هتل -بیمارستان -بازار- فروشگاه۰۰۰۰

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ سج..

امکانات: بایر

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۳۶۰ متر ; شهران بلوار کوهسار نرسیده به پارک سردار..

فاقد جواز- از دو طرف دیوارکشی شده

زمین سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۱۰۷۰ متر ; سردار جنگل خ ۵تن جنب خ ن..

امکانات: بایر

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۷۳۴ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی ..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۳۱۲ متر ; اشرفی اصفهانی بلوارسیمون بولیوار خ حصارک خ کشاورز..

امکانات: بایر

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۱۵۰ متر ; شهران خ کوهسار خ شعبانعلی پلا..

قابلیت تجمیع

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; پونک شهرک هما خ بهاران ۴ پلا..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر ; جنت آباد شمالی خ ۳۵متری گلستان خ یکم جنوبی کوی خدا..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۹۰۰ متر ; شهران بلوارکوهسار خ شعبانعلی کوی نار..

امکانات: بایر

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی ش..

دارای دستور نقشه

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۲۸۶ متر ; اشرفی اصفهانی جلال روبروی خ شهید شایقی ..

دارای جواز

زمین سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۵۸۸ متر ; سردارجنگل ۳۵متری گلستان ایران زمین شمالی خ اعلائی ..

امکانات: محصور شده

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۳۵۰ متر ; اشرفی اصفهانی جلال آل احمد یبن یادگار واشرفی نبش خ ..

امکانات: بایر

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۱۸۵ متر ; شهران بین مترو و ساختمانها..

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۱۱۰ متر ; پونک بلوار اباذر نرسیده به حکیم پل..

فاقدجواز

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۱۷۰ متر ; جنت آباد ۲۰متری گلستان پلاک..

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۹۵۴ متر ; شهرزیبا بلوار تعاون خ فرساد غربی ۲۰متری قدس بین یاس و یا..

محصورشده-دارای دستور نقشه-بردیگر ۵متر

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; پونک خ حصارک پلاک هن..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی بلوار سیمون بولیوار خ شاهد کوی..

امکانات: محصور شده

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۱۵۰۰۰ متر ; پونک شهرک نفت پلاک هن..

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

زمین: ۱۰۰۰۰ متر ; شهرزیبا بلوار تعاون خ مرادی پلا..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۸۰ متر ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار کوی ثنا ..

محصورشده

زمین سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۲۸۰۰ متر ; سردارجنگل ۳۵متری گلستان نبش ایران زمین جنوب..

فاقد جواز-موقعیت اداری و تجاری

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۱۴۳۰ متر ; پونک استادنظری جنب شرکت گاز روبروی مجتمع بارا..

امکانات: بایر

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۱۷۴۰ متر ; شهر زیبا خ مرادی خ دخانیات(لاله) روبروی پارک جوانم..

امکانات: بایر

فاقدجواز-در۲قطعه -اطلاع دقیق نداشتند

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۶۰۰ متر ; جنت آباد شمالی شهرک مبعث پلاک..

امکانات: بایر

با کاربری فرهنگی و ورزشی

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۱۷۵ متر ; پونک خ حصارک پلاک هن..

امکانات: محصور شده

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

زمین: ۳۹۶ متر ; اشرفی اصفهانی نرسیده به پیامبر نبش گلستان چهاردهم جنب درمانگاه شبانه..

دارای رای کمیسیون ماده ۱۲ و دستور نقشه

زمین سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۱۰۷۰ متر قدیمی ; سردارجنگل خ ۵تن جنب خ نش..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۲۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی خ نفت کوی سیزدهم دو..

امکانات: بایر

گذر۱۰متری-فاقد جواز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات