ایران فایل اسکان

خرید دفتر کار انقلاب

دفتر کار انقلاب جهت خرید دیروز

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب بالاترازپل چوبی تقاطع ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

کلنگی/دفتر کار انقلاب جهت خرید دیروز

زمین: ۲۴۶ متر قدیمی ; انقلاب اسکندری شمالی فرصت شیرازی جنب دانشگا..

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار انقلاب جهت خرید سه روز قبل

۳۲۰ متر - طبقه درکل قدیمی ; انقلاب سعدی شمالی پایین از چهارراه من..

امکانات: کولر . گاز

دفتر کار انقلاب جهت خرید چهار روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; انقلاب کالج جنب بانک صاد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار انقلاب جهت خرید پنج روز قبل

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; انقلاب تقاطع پل چوبی نبش کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار انقلاب جهت خرید شش روز قبل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; امام حسین ابتدای انقلاب کرمی نوری..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

مستغلات/دفتر کار انقلاب جهت خرید شش روز قبل

۱۱۰ متر - زمین: ۰ متر قدیمی ; انقلاب روبروی خ بهار جنب کوی نفیسی پ..

امکانات: شوفاژ . گاز

همکف تجاری- فقط ۷۲۰متر بنای مفید به غیر از تجاری-از مساحت زمین و طول بر اطلاع نداشتند

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; انقلاب بین فروردین و اردیبهشت ساختمان انتشار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . مبله

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۴۳ متر ۵ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; انقلاب نبش خ تنکابن (نورمحمدی) ساختمان تنک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; انقلاب نصرت بین جمالزاده و دکترقریب بن بست به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; انقلاب خ ۱۲فروردین شمالی بالاتر از خ لبافی نژاد کوی به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد و غیرسندی

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۰۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; انقلاب روبروی سینما بهمن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۷۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; انقلاب ضلع شمال غربی میدان جنب مترو و مسج..

امکانات: کولر . گاز . فلت

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; انقلاب خ دانشگاه نبش ژاندارمری مر..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . پارتیشن . ورودی مجزا

ملک روی مغازه واقع شده است

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; انقلاب کوی شهدای ژاندارمری روبروی پلیس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; انقلاب تقاطع لبافی نژاد پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; انقلاب فرصت تقاطع دکترق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۸۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; انقلاب خ توحید فرصت شیر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; انقلاب ابتدای کارگر جنوبی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; انقلاب خ بهار جنوبی نرسیده به سمیه ساختمان بهار پ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . مبله

بازدید با هماهنگی

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; انقلاب بالاتر از چهارراه کالج نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۹۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; انقلاب خ اردیبهشت بین وحید نظری و شهدای ژاندارمری..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; انقلاب نرسیده به امام حسین خ کر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; انقلاب بین پل چوبی وکالج پلاک..

امکانات: کولر . گاز

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۳۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; انقلاب روبروی دانشگاه نبش دوازدهم ف..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه-۸۰مترانباری-جوازچاپ کتاب

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۰۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; انقلاب جمالزاده شمالی بین نصرت ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۵ ساله ; انقلاب روبروی سینما بهمن نبش اردیب..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل

بازسازی شده

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۷۳ متر ۱ خوابه نوساز ; انقلاب خ فرصت شیرازی بالاتر از تقاطع ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

متراژهای فوق در طبقات دوم و پنجم موجود میباشد

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۳۰ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه نبش فخرر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; انقلاب خ لبافی نژاد بین خ اردیبهشت..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

طبقه دوم روی همکف

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; انقلاب شهدای ژاندارمری بین اردیبهشت و ۱۲فروردین ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

مناسب انتشارات

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; انقلاب نبش خ نامجو سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲۵ ساله ; انقلاب بین لاله زار و سعدی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . برق ۳ فاز

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه نبش ..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; انقلاب روبروی خ بهار جنوبی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

کلنگی/دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; انقلاب بین خ ۱۲ فروردین و ارد..

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب ضلع جنوبی غربی میدان جنب سینما ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; انقلاب خ فرصت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر

۱۲مترانباری

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب پل چوبی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

--/۵۰م دررهن مستاجر-بصورت اتاق تودرتو

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; انقلاب بین نامجو و خ مدنی کوی وا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; انقلاب روبروی دانشگاه پاساژ ظروفچی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۹ ساله ; انقلاب بین وصال و قدس کوی اسک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار انقلاب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; انقلاب دوازدهم فروردین نبش شهی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات