ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان کارگر جنوبی

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید دو روز قبل

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; کارگر جنوبی میدان حر خ صفا..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید سه روز قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; کارگرجنوبی نرسیده به چهارراه لشگر خ آقابالازاده بالاترازخ مخصوص خ مهبد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; انقلاب کارگرجنوبی لبافی نژاد نرسیده به جمالزاده ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; کارگرجنوبی بین لشگر و میدان حر کوی شاه جعفری بن ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; کارگرجنوبی چهارراه لشگر کوی چ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; کارگرجنوبی روبروی بیمارستان فارابی کوی اسلام..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; کارگرجنوبی چهارراه لشگر کوی حسام فخرالس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

--/۲۵م وام بنیادی-۳مترانباری

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; انقلاب ابتدای کارگر جنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; کارگر جنوبی نرسیده به میدان رازی خ زرافیا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

---/۴۰م در رهن مستاجر

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; انقلاب خ کارگر جنوبی خ غفاری کوی علیمرادی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; کارگر جنوبی میدان حر خ کم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; انقلاب خ کارگر جنوبی جنب تالار باختر کوی شعله ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; کارگرجنوبی خ غفاری پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; کارگرجنوبی چهارراه لشگر کوی علی مرادی ع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; کارگر جنوبی خ نادر زربانیان کوی بهمنی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰مترانباری

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; انقلاب خ کارگر جنوبی خ وحید نظری ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; کارگر جنوبی خ شیخ محمدی نبش کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; کارگر جنوبی بالاتر از میدان قزوین خ ژیان پناه کوی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; کارگرجنوبی بالاترازچهارراه لشگر خ آقابالازاده خ مخصوص کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; کارگر جنوبی چهارراه لشگر خ خرمشهر بالاتراز خ محبوب مج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ازاین ۳واحد ۲ واحد پارکینگ دارد

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; کارگر جنوبی میدان پاستور جنب گلفروشی زعیم کوی ایپچی لو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; کارگرجنوبی خ پاستور خ ۱۲فروردین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; کارگر جنوبی چهارراه لشگر روبروی پمپ بنزین کوی مهاجرین ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; انقلاب کارگرجنوبی خ آذربایجان گلش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۲۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; کارگرجنوبی چهارراه لشگر خ آقابالازاده خ غفاری کوی سی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; کارگرجنوبی نرسیده به چهارراه لشگر خ آقابالازاده خ غفار..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

دوم سندی- انباری داخل واحد

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; کارگر جنوبی چهارراه لشگر خ کمالی کوی اناری ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

قیمت پارکینگ:(---/۲۰م)

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; انقلاب کارگرجنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; کارگر جنوبی بعد از چهارراه لشگر خ آقابالازاده خ مخ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درمرحله تخریب تحویل۲سال آینده - پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; کارگرجنوبی نرسیده به چهارراه لشگر بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

--/۳۰م وام مسکن

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; کارگرجنوبی میدان پاستور کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; کارگر جنوبی نرسیده به خ قزوین خ غفاری کوی هند..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; کارگرجنوبی خ قزوین خ احمدی سخی کوی انتظ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; کارگرجنوبی خ غفاری کوی فخرالسادات بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲بالکن

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; انقلاب کارگرجنوبی میدان پاستور خ پیروز جن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۱۱۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کارگرجنوبی خ روانمه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۱متر قدرالسهم-انباری وپارکینگ درسندقیدنشده

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۳۲ متر - طبقه دوم ۱۷ ساله ; کارگرجنوبی خ محبوب مجازشرقی کوی اردشیر کوی رامتین ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; کارگر جنوبی بالاتر از میدان قزوین خ فخرالساد..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; کارگرجنوبی میدان قزوین خ قزوین خ هلال احمر کوی حاج ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تحویل ۴ماه آینده-درمرحله گچ وخاک-کابینت به عهده خریدار-پارکینگ :--/۲۰م

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۸۵ متر ۲ خوابه نوساز ; کارگرجنوبی نرسیده به میدان رازی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; کارگرجنوبی چهار راه لشگر نبش ک گل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دوم سندی

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; کارگر جنوبی میدان قزوین خ موسیوند کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

---/۱۴م وام مسکن-بازدید با هماهنگی

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; کارگرجنوبی خ غفاری خ نورکامی بن ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اعلام حریق . اطفاء حریق

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

۱۲۷ متر ۳ خوابه نوساز ; کارگر جنوبی نرسیده به چهارراه لشگر خ آقابالازاده..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن

در مرحله نازک کاری-تحویل یکسال آینده-۲آسانسور-قیمت در این مرحله

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات