ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان پیچ شمیران

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید چهار روز قبل

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید شش روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; انقلاب پیچ شمیران کوی بیرجند پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید یک هفته قبل

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پیچ شمیران روبروی صفی علیشاه کوی شهردار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۸۵ متر ۲ خوابه نوساز ; پیچ شمیران کوی نف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; پیچ شمیران ک حاج رضایی ک اعلایی پ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج . فروش با مستاجر

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; پیچ شمیران ایستگاه درختی بن بست شهردار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; پیچ شمیران خ خورشید خ سادات نبش کوی افراس..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پیچ شمیران خ مازندران کوی ان..

امکانات: کولر . گاز

۱۲مترانباری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پیچ شمیران ک نفیسی ک متین شهاب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; پیچ شمیران کوی اعتمادی کوی نجات پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; پیچ شمیران هدایت نبش تنکابن قواره دوم ..

امکانات: کولر . گازآپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۷۸ متر ۲ خوابه نوساز ; پیچ شمیران پل چوبی خ روشندلان کوی کهتری..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیچ شمیران پل چوبی خ گرامی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; پیچ شمیران کوی نورمحمدی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

درکل ۵۰واحد

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پیچ شمیران خ حقوقی نبش فرزانگان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی شهید الماسی مقدم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

---/۹۳م در رهن مستاجر

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; پیچ شمیران خ سعیدی شمالی خ نادری کوی خان آقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی تهرانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه نوساز ; معلم خ قدوسی خ امجدی منش پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

---/۵۰ م وام

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه پایین تر از ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی سرد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پیچ شمیران خ هدایت کوی مرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲انباری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پیچ شمیران کوی نورمحمدی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; پیچ شمیران کوی نورمحم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; پیچ شمیران خ هدایت کوی چ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; پیچ شمیران خ هدا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری کاذب

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پیچ شمیران متین شهابی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پیچ شمیران کوی ریحانی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; پیچ شمیران ک پیرجمالی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ -۱۰متر انباری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; پیچ شمیران خ حقوقی کوی شیر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارکینگ در انتظار

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; پیچ شمیران روشندلان کوی ف..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۸۰ متر ۲ خوابه نوساز ; شریعتی پیچ شمیران کوی ارباب ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; پیچ شمیران چهارراه نامجو بن بست شمس ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; پیچ شمیران روبروی بهار کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; انقلاب پیچ شمیران کرمی نوری پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; پیچ شمیران خ هدایت خ نورمحمدی کوی عشقی کوی ثاب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پیچ شمیران خ حقوقی نرسیده به شریعتی کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۳بالکن-پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; پیچ شمیران کوی بیرجند کوی ارباب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طرح تفضیلی تجاری و اداری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی تهرانی کوی ج..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی تهرانی کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی حاجی شعبان کوی حاج کر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه سوم سندی

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; پیچ شمیران کوی نفیسی کوی شهابی پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; پیچ شمیران خ شهید نورمحمدی کوی بزرگ نیا پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات