ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان ولنجک

آپارتمان ولنجک جهت خرید دیروز

۳۸۰ متر ۵ خوابه - طبقه هفتم ۴ ساله ; ولنجک خ هفتم ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

دارای ۶۰متربالکن-۳پارکینگ

آپارتمان ولنجک جهت خرید دو روز قبل

۲۱۰ متر ۳ خوابه نوساز ; ولنجک خ نوزدهم نبش سا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات

واحدها در طبقات سوم و چهارم واقع شده

آپارتمان ولنجک جهت خرید دو روز قبل

۳۲۰ متر ۴ خوابه نوساز ; ولنجک کوی دهم ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ولنجک جهت خرید دو روز قبل

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولنجک هشترودی ک شک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید باهماهنگی-

آپارتمان ولنجک جهت خرید دو روز قبل

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولنجک بین خ ۲۰ و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ سندی

آپارتمان ولنجک جهت خرید سه روز قبل

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ولنجک خ هفدهم ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان ولنجک جهت خرید چهار روز قبل

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولنجک خ ۲۶ خ البرز ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲بالکن-۱۴۰متر قدرالسهم

آپارتمان ولنجک جهت خرید چهار روز قبل

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم نوساز ; ولنجک خ ۱۹..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

آپارتمان ولنجک جهت خرید چهار روز قبل

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ولنجک خ نوزدهم ساختمان ل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی . مسترروم

آپارتمان ولنجک جهت خرید شش روز قبل

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; ولنجک هشترودی خ بیضاوی غربی ک کیوا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

/

آپارتمان ولنجک جهت خرید شش روز قبل

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ولنجک خ ۱۹ ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان ولنجک جهت خرید یک هفته قبل

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ولنجک خ ثارالله نبش ک بنف..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

آپارتمان ولنجک جهت خرید یک هفته قبل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; ولنجک کوی هفدهم کوی رز ساختمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ولنجک خ۱۴ خ امیرآبا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولنجک م دانشگاه خ درکه خ۱۳ چناربن بست ابطحی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات . دوربین مداربسته . مسترروم

۲ پارکینگ

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۴۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; ولنجک کوی ۲۰ بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲ پارکینگ سندی

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ولنجک ساسان بین کوی ۲۱ و ۲۳ انتهای ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۸مترقدرالسهم

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۸ ساله ; ولنجک خ ۱۳ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولنجک کوی ۲۴..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . مسترروم

در مرحله نازک کاری-تحویل ۴ماه آینده

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; ولنجک بلوار دانشجو میدان دانشگاه خ هشترودی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۶متر قدرالسهم

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; ولنجک خ ۱۶ ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۹۳ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; ولنجک خ ۱۲ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

قیمت پایه

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; ولنجک خ ۲۶ خ البرز پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ولنجک بلوار دانشجو خ گلبهار خ گل گندم ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

در۲ورودی-تحویل یک ماه آینده-۲پارکینگ

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ نوساز ; ولنجک خ ۱۹ قطعه دوم شمال..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; ولنجک خ هفدهم نبش ساسان..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۵ متر قدرالسهم

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۲۰ ساله ; ولنجک خ یمن برج تابنا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ولنجک بلوار دانشجو خ گلریزان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولنجک م دانشگاه خ کچوئی کوی ماهورچی بن بست ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات

فول امکانات

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; ولنجک خ هفدهم مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۳۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولنجک خ پنج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

درمرحله سفت کاری-تحویل یکسال آینده

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار عدالت کوی عدالت یکم ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; ولنجک خ نوزدهم ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ نوساز ; ولنجک خ ۱۹ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل

در مرحله اسکلت- تحویل ۱۸ماه دیگر

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولنجک خ هجدهم بن بست پامچال پلا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن بدنسازی

طبقه اول ۲۲متر بالکن دارد یک/سوم محاسبه میشود

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولنجک میدان یاسمن کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ولنجک خ هفتم..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی

هر واحد ۲ پارکینگ

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; ولنجک یاسمن م گلریزان گ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . لابی

واحد۱۷۰متری با ۲پارکینگ-سیستم هوشمند

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولنجک میدان بهشتی خ هشترودی ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان ولنجک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; ولنجک م بهشتی ابتدای هشترودی کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات