ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان هنگام

آپارتمان هنگام جهت خرید دیروز

۶۸ متر ۲ خوابه نوساز ; تهرانپارس خ هنگام نرسیده به پل زین الدین ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰متری دارای مستر میباشد

آپارتمان هنگام جهت خرید دیروز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; هنگام کوی کاظمی مجتمع مسکونی بهارا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان هنگام جهت خرید چهار روز قبل

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هنگام خ بهارامین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید پنج روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; هنگام روبروی باشگاه براد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان هنگام جهت خرید شش روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هنگام بالاترازمیدان الغدیر شمیران نو کامکارشمالی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

ملک روی مغازه

آپارتمان هنگام جهت خرید شش روز قبل

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; رسالت خ هنگام نرسیده به چهارراه فرجام کوی کر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید شش روز قبل

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام خ دلاوران خ سراج بلوار۳۰متری اول خ والاییان ..

امکانات: کولر . گاز

بازسازی

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; هنگام خ بهار پنج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; هنگام کوی فاطمی..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; هنگام بالاتر از میدان الغدیر کوی ششم غربی خ شهید کا..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲۵مترقدرالسهم

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; هنگام شمالی خ ۱۳مرکز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; هنگام نرسیده به استقلال ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هنگام والائیان جنوبی کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; هنگام دلاوران والائیان شمالی خ رضائ..

امکانات: کولر . گاز

۳پله به پائین

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰متر زیرزمین

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; هنگام چهارراه استقلال باغ پرندگان شهرک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران شمالی والائیان کوی پانزدهم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال گلستان سوم (پاشائی نژاد غ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; هنگام چهارراه استقلال خ آمره ای کوی میرزا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هنگام الیاسی ۱۰متری افغان جنب مسجد موس..

امکانات: کولر . گاز

۴۰مترسوئیت

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام نرسیده به ۴راه استقلال ک حاجی بیگی مجتمع مسکو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام بلوارشهیدکاظمی کوی ع..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; هنگام الغدیر خ شاملو بن بست ا..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; هنگام چهارراه استقلال ورودی لوزان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; رسالت هنگام جنب شهرداری منطقه ۴ خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; رسالت خ هنگام خ سروش کوی نی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; هنگام چهارراه استقلال ۱۶متری اول پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هنگام دلاوران نبش والائ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; رسالت هنگام خ نعمت زاده پشت بازارچه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . درب ضد سرقت

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; هنگام دلاوران تکاوران جنوبی خ د..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۷۰ متر ۲ خوابه نوساز ; هنگام شمیران نو ۲۰ متری غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; هنگام بلوار استقلال کوی آمره ای کوی جعفریا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; رسالت خ هنگام کوی حمیدرضا ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; هنگام نرسیده به چهارراه استقلال روبروی باشگاه برادران خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای۸۰ مترقدرالسهم

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; رسالت هنگام بالاتر از میدان الغدیر کوی یع..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; هنگام میدان الغدیرشمیران نو خ الیاسی کوی ش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

معاوضه با آپارتمان یا خودرو

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران جنوبی کوی کیادربندس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هنگام خ فتح آباد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; هنگام کوی یعقوب علیپو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; هنگام بالاتر از سی متری دوم کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . اسپلیت . پکیج

تحویل ماه آینده

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام چهارراه استقلال خ علی محمدی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; رسالت هنگام نرسیده به استقلال بن بست بهار پنج..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; رسالت هنگام چهارراه استقلال ۱۶متری اول نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲بالکن

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات