ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان مفتح شمالی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهشتی خ مفتح شمالی نرسیده به مطهری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

جهت بازدید هماهنگی با آقای آرش ۰۹۰۱۵۵۷۳۲۷۳ و ۰۹۳۸۳۲۳۶۰۳۰

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۵ ساله ; مفتح شمالی کوی ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مفتح شمالی تقاطع طالقانی و سمیه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مفتح شمالی خ زهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳۰متر سوئیت

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۵ ساله ; مفتح شمالی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۵ ساله ; مفتح شمالی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مفتح شمالی زهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۵ ساله ; مفتح شمالی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح شمالی کوی آر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۵ ساله ; مفتح شمالی کوی ۱..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; مفتح شمالی کوی نامدار پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . فروش با مستاجر

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مفتح شمالی آرام غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مفتح شمالی نرسیده به مطهری خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

واحد دارای ۳۰متر سوئیت

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مفتح شمالی آرام غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; مفتح هفت تیر کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۲پارکینگ- مستر درب ریموت

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح شمالی کوی آر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه نوساز ; مطهری مفتح شمالی خ شا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح شمالی کوی آر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح شمالی کوی آر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی ک آ..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; مفتح شمالی خ زهره نبش من..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی خ ملایری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی خ ملایری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مفتح شمالی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی کوی آرا..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

۸۲ متر ۲ خوابه نوساز ; مفتح جنوبی خ سمیه روبروی بانک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسورآپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی خ ملایری پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی خ ملایری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین ک مرزب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی خ ملایری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مفتح شمالی خ آرام غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم قدیمی ; مفتح شمالی روبروی ورزشگاه شیرود..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; مفتح شمالی بعد از زهره..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; مفتح شمالی کوی مرزبان نامه پلا..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی خ ملایری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

۸۹ متر ۲ خوابه نوساز ; مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین کوی مرزبان ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; بهشتی خ مفتح کوی هش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۲۸

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مفتح شمالی ک بالای پمپ بنزین ک ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات