خرید آپارتمان شمس آباد

آپارتمان شمس آباد جهت خرید دیروز

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن روبروی کلانتری کوی باقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید دیروز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد خ ریحانی شمالی کوی حضوری ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید دیروز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ قلیچ خانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید دیروز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شمس آباد پایین تر از میدان ملت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اسپییلت- ۲۰مترانباری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید دیروز

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی رنجبریان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

دارای قدرالسهم-معاوضه با آپارتمان ۱۷۰متری در همان منطقه

آپارتمان شمس آباد جهت خرید دیروز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیر ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

درکل ۷ واحد

آپارتمان شمس آباد جهت خرید دیروز

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شمس آبادبالاترازمیدان سرباز کوی مت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید دیروز

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد خ کمالی بلوار بیژن جنب بانک صاد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید دیروز

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد کوی قادری پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید دو روز قبل

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شمس آباد ریحانی کوی مهرس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید دو روز قبل

۷۹ متر ۱ خوابه نوساز ; شمس آباد خ شهید منصوری کوی علی ع..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن

تحویل ۴ماه آینده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید دو روز قبل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی ک باق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید دو روز قبل

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شمس آباد نرسیده به میدان شریفی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ-۲انباری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید سه روز قبل

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی چمن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید پنج روز قبل

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شمس آباد خ ریحانی میدان بهشتی خ نهاند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید شش روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمس آباد خ کرد کوی صفائی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید شش روز قبل

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمس آباد بلواریبژن ناوند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

معاوضه با آپارتمان ۱۳۰متری درمنطقه یا کلنگی

آپارتمان شمس آباد جهت خرید شش روز قبل

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد خ ریحانی نبش کوی ولی اللهی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید شش روز قبل

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد سه راه پیاله خ ابوالحسنی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید یک هفته قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان سو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید یک هفته قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ مطیعی راد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شمس آباد خ ریحانی نبش خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

بازدیداز ساعت ۱۹ الی ۲۰ -

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ابوالحسنی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد خ ریحانی شمالی بن بس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . دوربین مداربسته

کلیدنخورده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شمس آباد خ ریحانی قلیچ خانی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد نادرزند..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت خ شهید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۹۷ متر ۲ خوابه نوساز ; شمس آباد بلوار بیژن گلستا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد میدان بهشتی خ ابوا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شمس آباد خ نعیم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شمس آباد شهید کرد خ خانع..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۹۰ متر ۲ خوابه ۳ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد نبش ک مجید ع..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شمس آباد م بهشتی خ نها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه شمالی خ امیرنیا کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر قدرالسهم دارد

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شمس اباد خ شفیعی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ صباح شرقی روبروی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . دوربین مداربسته

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ نعیم غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن خ گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد بلوار بیژن خ ابر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای ۲ پارکینگ

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد میدان ملت خ امیرک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ علمداریان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ طاهر پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی افتخار ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اسپیلت

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شمس آباد بین شهیدکرد و مولوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شمس آباد میدان شریفی خ رنجبر زندی یکم خ ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد خ امیرنیا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید با هماهنگی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات