ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان سبلان شمالی

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید دیروز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید دیروز

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی خ نوروزی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

طبقه سوم سندی-دارای وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید دو روز قبل

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سبلان شمالی ک داوود آ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید دو روز قبل

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی کوی انقل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید چهار روز قبل

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سبلان شمالی خ بخت آزاد کوی منصور..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید چهار روز قبل

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی ۸متری صادقی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سبلان شمالی مسیل باختر خ قاری خ سجاد شر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی محسن آز..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سبلان شمالی خ نوری(دیلمی) کوی ژی..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی خالقی کوی مو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

---/۳۰ م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی رضائی بن بست ری..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله نما و نازک کاری -تحویل ۳ ماه آینده-معاوضه با ماشین

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ خادمی کو..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ سوسن آب ۸متری ولیعصر بن بست مه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ طاووسی کوی نازنینی پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی خ مطلب نژاد کوی م..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی دیلمی جنوبی بن بست رشی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ خادمی بن بس..

امکانات: کولر . گاز

انباری کاذب

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سبلان شمالی خ دیلمی شمالی (شهید نوری) خ صفار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سبلان شمالی خ داودآبادی کوی نی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سبلان شمالی روبروی محسن آزادی کوی علیپور ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی خ علیپور کوی ایز..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی خ نوری کوی موسوی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی حوزان کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد (سیاوش) خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی داوودآبادی کوی علیپور ک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سبلان شمالی کوی حسنی نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

۱۴مترانباری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی خ بازرگا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; سبلان شمالی کوی ریون..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه سوم سندی

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی حقیقت پسند کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی صفری..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی کوی علیپور بن بست..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوچه خس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۱۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان شمالی کوی روستا بن بست بهار پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سبلان شمالی خ ۸متری ولیعصر پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

دارای ---/۱۰م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; سبلان شمالی دیلمی بن بست ج..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی خ مطلب نژاد کوی موسی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

----/۲۰م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی شهید قل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی کوی داوودآبادی کوی علیپو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

دارای یک اتاق ۵متری واقع در پشت بام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۳۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سبلان شمالی خ علیپور ک ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ علیپور پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . درب ضد سرقت

کمیسیون ۱درصد

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; سبلان شمالی خ دولت آبادی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سبلان شمالی خ داوود آبادی خ امین آبادی ب..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۱ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی کوی گل سرخ ک..

امکانات: کولر . گاز

۷پله به پائین

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات