خرید آپارتمان سبلان شمالی

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید دیروز

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی کوی فریدون ع..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید دیروز

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ داودآبادی کوی روشن پ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۵مترانباری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید سه روز قبل

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی نرسیده به چهارراه نظام آباد خ آزادی خ مطل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

----/۸۰م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید سه روز قبل

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد کوی مجد آباد..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ درانتظار

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید سه روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید پنج روز قبل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی پاس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید پنج روز قبل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سبلان شمالی خ فتاحی کوی جی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حسینی بن بست حوری بن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . کولر گازی

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سبلان شمالی کوی حقیقت پ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

کلیدنخورده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان شمالی ۱۴متری لشگر کوی ع..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۱ ساله ; سبلان شمالی داوودآبادی کوی مقیمی بن بست پ..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی اسلامی مجت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی ع..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سبلان شمالی خ حوزان کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سبلان شمالی کوی داودآبادی کوی ام..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ گل سرخ خ علی پور..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; سبلان شمالی روبروی ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; سبلان شمالی خ نوری کوی رشیدی پل..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آز..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده . دوربین مداربسته

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ فتحی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد کوی م..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۳مترانباری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآب..

امکانات: کولر . گاز

--/۱۵م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ علیپور پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سبلان شمالی خ آزادی کوی خالقی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶پله به پائین - بازدید با هماهنگی

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ علیپور پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۳۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ علیپور کوی نصیری پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; سبلان شمالی خ نوری کوی اح..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی بالاترازامام علی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سبلان شمالی خ حسنی خ نوروزی خ علیپور ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سبلان شمالی خ برادران فتاحی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی دیلمی بن بست ج..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی خ علیپور بن..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی خی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سبلان شمالی خ حوزان کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; سبلان شمالی روبروی موتور آب هشت متری ح..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سبلان شمالی خ بخت آزاد کوی منصور..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; سبلان شمالی کوی موس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲بالکن

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ آزادی خ مطلب نژاد کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

دارای ---/۷م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی ۸متری صادقی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی خ گلسرخ کوی شهید ملکی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سبلان شمالی خ طیرانی تقاطع مطلب نژاد اب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۲۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سبلان شمالی خ نوری کوی ترابی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر

---/۱۵م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند بن ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ رضایی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; سبلان شمالی خ داودآبادی خ علیپور بن ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات