ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان خوش

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; توحید خ خوش شمالی خ شهید زارع راست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خوش بالاتراز سپه کوی هم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; آزادی خ خوش تقاطع بوستان سعدی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خوش جنوبی کوی کاشف..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای---/۱۵ م وام

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; خوش نرسیده به امام خمینی کوی وثوق کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵مترانباری

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

۳۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; خوش تقاطع بوستان سعدی کوی صالح پور..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; خوش نرسیده به امام خمینی کوی وثوق کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵مترانباری

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; آزادی خوش جنوبی خ آذربایجان کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; توحید خ خوش شمالی خ قندهاری کوی هوشی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خوش جنوبی نرسیده به کمیل کوی رض..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خوش آذربایجان غربی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; خوش بین کمیل و مرتضوی کوی دلخواسته کوی محمدی بن بست..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; خوش مالک اشتر کوی سازور پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; آزادی خوش جنوبی کوی آ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳بر

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۶ ساله ; خوش شمالی چهارراه نیایش کوی حقیقت پ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۵۲مترقدرالسهم-بازدید با هماهنگی

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; خوش جنوبی بالاترازچهارراه کمیل ش..

امکانات: کولر . گاز

انباری داخل واحد

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; خوش بین سپه و هاشمی کوی شا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی خوش شمالی نرسیده به نصرت کوی یو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; خوش نرسیده به خ مرتضوی کوی عباس زاده بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خوش بالاتر از سینا کوی ک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل-بازدید با هماهنگی-دارای ---/۲۰م وام

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بین مرتضوی ومالک اشتر ک خدا..

امکانات: کولر . گاز

کمد دیواری - با وام

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تقاطع مالک اشتر ک اصغر نژاد ته..

امکانات: کولر . گاز

کمد دیواری

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; مرتضوی ک شهرام شری..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

کمد دیواری

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دامپزشکی خ شهیدی ک بختیاری بن بست مهدی ..

امکانات: کولر . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

کمد دیواری

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; مالک اشتر ک اصغر نژاد ت..

امکانات: کولر . پکیج

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; خوش نرسیده به مرتضوی کوی دلخواسته کوی محمدی بن ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

۵۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; نرسیده به مالک اشتر ک خد..

امکانات: کولر . گاز

کمد دیواری

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۸

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; خوش بالاتر از دامپزشکی ک..

امکانات: کولر . گاز

کمد دیواری

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نرسیده به مالک اشتر ک سا..

امکانات: کولر . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

کمد دیواری

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; بوستان بین خوش و قصر الدشت ک بختیار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

کمد دیواری

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; سپه بین خوش ورودکی ک رحیمی بن ب..

امکانات: کولر . گاز

کمد دیواری

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دامپزشکی نرسیده به خوش نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان/سوئیت خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۴۰ متر - طبقه سوم ۱۴ ساله ; خوش بین کمیل ومرتضوی ک دلخواسته بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نرسیده به بوستان ک شفی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

کمد دیواری -کاغذ دیواری ونقاشی شده

آپارتمان/سوئیت خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

۳۵ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; بالاتر از هاشمی ک احمد سعاد..

امکانات: کولر . گاز . فلت

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نرسیده به اذربایجان ک۴مت..

امکانات: کولر . گاز

کمد دیواری

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; خوش بالاتر از بوستان خ ناصری ک اشتر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی ۰۹۱۲۴۷۷۹۱۰۲

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; خوش بین مرتضوی ومالک اشتر ک..

امکانات: کولر . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; بوستان ک احمد سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نرسیده به مالک اشتر ک س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

با تخفیف

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۱۶

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; خوش بالاتر از کلهر کوی دک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; جمهوری خ خوش جنوبی بین کمیل و م..

امکانات: کولر . گاز

۷ متر انباری بنا مفید ۴۳ متر

آپارتمان خوش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; خوش نرسیده به کمیل کوی صاحب ..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات