ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان بنی هاشم

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید دیروز

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بنی هاشم خ حافظ شرقی بهارستان ی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید دیروز

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; بنی هاشم بهارستان ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اعلام حریق . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

۲پارکینگ-۸مترانباری

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید دیروز

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; بنی هاشم کوی خادم رضا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید دیروز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بنی هاشم شمالی کوی خادم رض..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید دو روز قبل

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم ابتدای شهرآبادی نبش ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید دو روز قبل

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; بنی هاشم خ شهید مرا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید دو روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم خ پارک جنو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید سه روز قبل

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; بنی هاشم شمالی خ قدیری کوی شجاعیان نبش طاهر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید چهار روز قبل

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم کوی نصیر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید شش روز قبل

۶۵ متر ۱ خوابه نوساز ; بنی هاشم خ حافظ شرقی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . اطفاء حریق . برق اضطراری

واحدهای غربی :متری ----۷/۸۰۰م

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید شش روز قبل

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; بنی هاشم خ نصیبی کوی شعبانی کوی صفا کیش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید شش روز قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; بنی هاشم خ قدیری کوی شجا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید یک هفته قبل

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم جنوبی خ بشاک کوچه طالبان بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید یک هفته قبل

۱۳۸ متر ۳ خوابه ۱ ساله ; بنی هاشم خ خسرو آبادی خ شاهد کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; بنی هاشم خ کیماسی خ بهارستا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بنی هاشم خ شهید صالحی کوی مرادی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; بنی هاشم کوی نصیبی کوی شاهد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پارکینگ بصورت قولنامه ای

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; بنی هاشم خ مرادی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۵۰مترقدرالسهم

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; بنی هاشم کوی علیرضا نصیری کوی خادم بن بست ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

۲۵مترانباری

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; بنی هاشم کوی نصیب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۳۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بنی هاشم کوی حافظ غربی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۴مترقدرالسهم

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه نوساز ; بنی هاشم شمالی خ ابراهیمی روبروی بن بست شاه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بنی هاشم کوی جاویدان خ کیماسی خ بهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

پارکینگ حیاط-دارای قدرالسهم ۱۰۰متر

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم شمالی خ خسروآب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بنی هاشم شمالی خ زار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بنی هاشم انتهای خ لقمانی بن بست می..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم جنوبی کوی بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بنی هاشم شمالی زیرپل صیاد کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فقط معاوضه باآپارتمان درهمین منطقه

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بنی هاشم بالاتر از سه راه پرتوی خ برا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; بنی هاشم خ ساقدوش کوی قدس پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; بنی هاشم حاجی پور کوی بشاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲بالکن

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۵۹ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; بنی هاشم خ فرجادی کوشا خ کیماسی بن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مسترروم

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; بنی هاشم خ ابراهیمی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم خ فرجادی کوشا خ کیماسی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . فروش با مستاجر

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; بنی هاشم خ پرتوی(رحیمی) کوی آ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲انباری

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بنی هاشم جنوبی کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ و ۲ انباری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات