ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان بلوار کشاورز

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید دیروز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بلوارکشاورز خ نادری خ فریمان ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید دو روز قبل

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز کبکانیان کوی ۵..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید سه روز قبل

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بلوارکشاورزدکتر قریب پایین تراز جهارراه ط..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید چهار روز قبل

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بلوار کشاورز جمالزاد شمالی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید چهار روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بلوار کشاورز دکترقریب بالاترازچهارراه نصرت ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم سندی-وام بدون بهره:--/۱۷م

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید یک هفته قبل

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بلوار کشاورز جنب بیمارستان ساسان کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده کوی زیبا ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

آپارتمان/سوئیت بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; بلوار کشاورز کوی ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵متر سوئیت

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۳۹ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز خ کبکان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز روبروی بیمارستان پارس ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

باز سازی /۲۰متر سوئیت

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بلوار کشاورز نرسیده به چهارراه زرتشت ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار کشاورز خ قدر خ ثابت کوی ادیب پیشاور..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰متر انباری با سرویس جداگانه محاسبه می شود

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بلوار کشاورز بین امیرآباد و جمالزا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی بعدازظهرها

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بلوارکشاورز کوی در..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بلوارکشاورز خ دکترقریب کوی عسگری پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان/سوئیت بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۴۵ متر - طبقه ۱۱ ۴۰ ساله ; بلوار کشاورز جنب بیمارستان پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده . فلت

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

طبقه سوم دارای ۲پارکینگ

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; کشاورز خ دکتر قریب نرسیده به فرصت شیراز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده خ سر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳۵ ساله ; بلوار کشاورز خ سهیل نبش خ ایتا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوار کشاورز کوچه دع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; بلوار کشاورز خ قریب کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای ۳ بالکن - بازدید با هماهنگی

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بلوارکشاورز خ نادری کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بلوارکشاورز پیام آوران شمالی کوی داوود ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوارکشاورز خ نادری خ فریمان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بلوارکشاورز کوی نیلو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بلوارکشاورز تقاطع جمالزاده ش..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; بلوار کشاورز خ دکتر قریب روبروی مرکز طبی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; بلوار کشاورز جنب بیمارستان پار..

امکانات: گاز . آسانسور

بازسازی شده-۲بلوک-واحد دوبلکس

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوار کشاورز خ دکتر قریب کوی ..

امکانات: کولر . گاز

دارای قدرالسهم-انباری داخل واحد-از نما اطلاع نداشتند

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده کوی اف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بلوار کشاورز خ نادری کوی برزین ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

پارکینگ مشاع-طبقه دوم رویتی-انباری در سند قید نشده است

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; بلوار کشاورز خ قریب نرسیده به چهارراه نصر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۲۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; بلوار کشاورز خ حسین شوریده کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۳مترقدرالسهم

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز روبروی بیمارستان پارس ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۲۰متر سوئیت

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; بلوار کشاورز خ نادری بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دوم سندی

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوار کشاورز خ وصال شیرازی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز خ ایتال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; بلوار کشاورز خ جمالزاده شمالی کوی حجت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوار کشاورز جمالزاده ک ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوارکشاورز کوی پرتو پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز کبکانیان ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار کشاورز غربی بین قریب و جمالزاد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده خ سر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز روبروی بیمارستان پارس ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۲۰متر سوئیت

آپارتمان بلوار کشاورز جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۶۵ متر ۱ خوابه ۱ ساله ; بلوار کشاورز بلوار کشاورز ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

با هماهنگی بازدید

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات