ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان اختیاریه

آپارتمان اختیاریه جهت خرید دیروز

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۶ ساله ; اختیاریه شمالی عابدینی کوی حمزه لو بن بست دل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید سه روز قبل

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی روبروی پارک بن بست فرز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۷۵مترقدرالسهم

آپارتمان اختیاریه جهت خرید سه روز قبل

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه درکل قدیمی ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ داور ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۲۵۰متربالکن

آپارتمان اختیاریه جهت خرید پنج روز قبل

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ جهان نیا ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید شش روز قبل

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; اختیاریه جنوبی خ مسعود پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید یک هفته قبل

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اختیاریه جنوبی خ عین آبادی کوی گلی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی خ جهانی نیا کوی صاحب الزما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اختیاریه شمالی خ شهید لطیفی بن ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید با هماهنگی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۹۵ متر ۲ خوابه نوساز ; اختیاریه جنوبی عابدینی نصیری راد نبش بن بست ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت-در مرحله نما-تحویل ۴ ماه آینده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; اختیاریه شمالی کوی ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰متر قدرالسهم دارد - ۲تا انباری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; اختیاریه شمالی کوی ابهری کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; اختیاریه جنوبی خ شیدائی بن بس..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; اختیاریه خ جهانی نیا پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; اختیاریه خ داریوش لطیفی خ غفوری بن بست فریدونخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; اختیاریه جنوبی خ انتصاری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; اختیاریه جنوبی کوی شهر..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی جو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; اختیاریه شمالی خ عابدینی زاده ک برادران ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; اختیاریه خ عابدینی خ جهانی نیا بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; اختیاریه شمالی کوی پرو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۳۰متر قدرالسهم

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اختیاریه شمالی نرسیده به میدان نبش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اختیاریه شمالی ک یزدانیان دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; اختیاریه خ عابدینی نصیری راد نبش ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

در مرحله نما - تحویل ۶ ماه آینده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی رضائیان نبش شمس پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اختیاریه شمالی بالاترازمیدان بین کوی یکم ودو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش چهار را..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آنتن مرکزی

-

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۹۵ متر ۲ خوابه نوساز ; اختیاریه عابدینی نصیری راد نبش بن بست ناز..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

مرحله تاسیسات -تحویل ۷ ماه آینده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دولت اختیاریه نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; اختیاریه شمالی جهانی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اختیاریه جنوبی نبش ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; اختیاریه خ عابدینی زاده کوی نصیری راد بن ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; اختیاریه شمالی خ جابان (شهید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش فدک و مطلب نی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

عرصه اوقافی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پاسداران خ مازیار بالاتر از چهارراه پاسدارا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دولت اختیاریه جنوبی کوی رضائیان بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی روبروی ک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; اختیاریه شمالی بالاتر از میدان بین کوی یکم و د..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی بالاتر از چها..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش ۴ راه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آنتن مرکزی

-

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اختیاریه جنوبی نبش ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات