ایران فایل اسکان

اجاره دفتر کار میثاق

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۹۷ متر - زمین: ۱۶۷ متر ۳ ساله ; شریعتی خ بهارشمالی نبش کوی مهندسی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; سیدخندان نرسیده به پل صیاد پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۸۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۴۰ ساله ; سیدخندان نرسیده به دبستان نبش کوی..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره دفتر کار سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سیدخندان خ دبستان پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره دفتر کار دبستان ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی آ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۱۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی بالاتر از چهارراه ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . مبله

رهن و اجاره دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه ملک نبش کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; سید خندان نبش کوی خند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هفت تیر خ مفتح جنوبی کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۰۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سیدخندان خ برازند..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن و اجاره دفتر کار پیچ شمیران ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; پیچ شمیران روبروی خ شریعتی ابتدای خ انقلاب جنب کفش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; سهروردی شمالی نبش چهارراه هویزه پل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۱۷ متر ۵ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی ابتدای خ اند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار ایرانشهر ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; کریمخان خ ایرانشهر نبش به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار بهشتی امروز

۳۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; بهشتی نرسیده به چهارراه سهروردی پل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره دفتر کار نامجو امروز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نامجو خ کرمی نوری پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار ایرانشهر امروز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ ایرانشهر خ مل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار سهروردی امروز

۶۰۰ متر - زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ آپادانا کوی ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار بهشتی امروز

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بهشتی سرافراز کوی ی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار نامجو امروز

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نامجو ایستگاه روشنایی طبقه فوقانی داروخ..

امکانات: کولر . گاز

جواز تولیدی پوشاک

رهن و اجاره دفتر کار بهشتی پنج روز قبل

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; بهشتی خ پاکستان نبش دوازدهم پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین

رهن و اجاره دفتر کار نامجو پنج روز قبل

۱۳۰ متر - طبقه اول ۳ ساله ; نامجو بالاتر از چهارراه نامجو نبش خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

رهن و اجاره دفتر کار نامجو پنج روز قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; نامجو نبش خ کرمی نوری ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار خرمشهر پنج روز قبل

۱۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خرمشهرنوبخت نبش کوی دوازدهم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار بهشتی پنج روز قبل

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بهشتی نبش سورن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار پیچ شمیران شش روز قبل

۸۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۳۵ ساله ; پیچ شمیران بین شریعتی و بهار ک..

امکانات: کولر . گاز

۱۵پارکینگ

رهن و اجاره دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) شش روز قبل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی ملک ربروی کیوسک روزنام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار سهروردی شش روز قبل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; سهروردی اندیشه چهار ش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار سید خندان یک هفته قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سیدخندان بالاترازبیمارستان رسالت نبش..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

سوم سنداداری

رهن و اجاره دفتر کار بهشتی یک هفته قبل

۱۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بهشتی تقاطع سهرودی جنب بانک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار طالقانی یک هفته قبل

۳۲ متر - طبقه سوم ۲۰ ساله ; طالقانی بهارجنوبی کوی حمید صدیق ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فلت

رهن و اجاره دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) یک هفته قبل

۱۲۵ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز نبش میثاق پنجم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۲۵ غیرمبله-قابل تبدیل

رهن و اجاره دفتر کار سید خندان یک هفته قبل

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; سیدخندان خ شهید مجتبائی ضلع غربی نبش ک سح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره دفتر کار بهشتی یک هفته قبل

۱۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بهشتی خ سرافراز روبروی سفارت ..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

تخلیه فروردین ماه

رهن و اجاره دفتر کار بهشتی یک هفته قبل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهشتی خ قنبرزاده نبش هو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

رهن و اجاره دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; خرمشهر علی نوبخت نسرین ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی بین سیدخندان و قندی کوچه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شریعتی نرسیده به بهارشیر..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آپادانا خ نیلوفر..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره ویلا/دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۹۵ متر - زمین: ۱۱۶ متر قدیمی ; سهروردی جنوبی کوی لاله پلاک..

امکانات: کولر . گاز

۲تراس- پارکینگ حیاط

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات